اعلامیه ها

اعلامیه شماره 7 کمیته مرکزی حزب توده ایران


ادامه مبارزه متحد مردم و نیروهای ضد استبداد با استفاده از همه اشکال ممکن، راه مقابله با توطئه های مرتجعان حاکم برای مأیوس کردن جنبش مردمی است!

رژیم ولایت فقیه، با همه امکانات و ابزار حکومتی به تلاش های خود برای درهم کوبیدن مقاومت توده ای، در مقابل کودتای انتخاباتی 22 خرداد ادامه می دهد. هدف ارتجاع از ادامه فشار های سنگین امنیتی، شکنجه و به راه انداختن شوهای تلویزیونی برخی از دستگیر شدگان، و بر طبل ”توطئه خارجی“ و ”انقلاب مخملین“ کوبیدن، ارعاب نیروهای سیاسی و درهم شکستن مقاومت اصلاح طلبان، خصوصاً نامزدهای معترض به کودتای انتخاباتی ولی فقیه و انصارش، آقایان موسوی و کروبی، و همچنین درهم کوبیدن تشکل های سیاسی-اجتماعی مدافع این نامزدها، از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تشکل های دانشجویی، زنان و همچنین روزنامه نگاران و نویسندگان مترقی در کنار فعالان کارگری و نیروهای ملی-مذهبی است. فشارهای رژیم برای وادار کردن نامزدهای اصلاح طلبان به سازش با دولت غیر قانونی کودتاچیان و رشد شکاف در درون حاکمیت و مخالفت روز افزون محافل مذهبی و مراجع با عملکرد خامنه ای، دشواری های جدی را برای ادامه برنامه های رژِم در تثبیت کودتای انتخاباتی فراهم آورده است. اعلام نهایی نظر شورای نگهبان پیرامون نتایج انتخابات با هدف ”یکسره کردن“ کار و وادار کردن موسوی و کروبی به تن دادن به نظر ”نهاد قانونی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی“ برنامه ریزی شده بود. ولی با ادامه مخالفت شجاعانه موسوی و کروبی با این مانورهای مرتجعان حاکم و ادامه اعتراض های مردمی با وجود تحمیل حکومت پلیسی بر شهر های کشور نشان داد که اکثریت قاطع مردم میهن ما نه تنها حاضر به پذیرش کودتای مرتجعان حاکم نیستند بلکه به شکل جدی ولی فقیه و نوکران مسلح و نیمه مسلح او را به چالش کشیده اند.
مزدوران تبلیغاتی رژیم مترصدند که این نظر را در جامعه جا بیاندازند که جنبش اعتراضی با شکست رو به رو شده است و نامزدهای اصلاح طلبان نیز اگر به خواست آنان برای سازش و ترک صحنه رضایت ندهند سرنوشتی مانند مصاحبه کنندگان روز های اخیر و در نهایت سرکوب خشن مزدوران امنیتی به بهانه ”عوامل استکبار“ رو به رو خواهند بود. آنچه مسلم است این است که همه خبرهای رسیده از درون حاکمیت نشانگر بحران عمیقی است که ولایت فقیه و مزدوران او را به شدت تهدید می کنند. ادامه حاکمیت مرتجعان حاکم یعنی استقرار یک حکومت استبدادی-نظامی مطلق که حتی توان تحمل نزدیک ترین همراهان گذشته و برخی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی را نیز ندارد.

هم میهنان مبارز!
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، با شرکت وسیع توده های مردم از طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی، شور پیکار برای آزادی و رهایی از استبداد ولایت فقیه را دوباره برانگیخت، غرور ملی و حس شریف میهن دوستی، آزادیخواهی و عدالت جویی میلیون ها تن را شعله ور ساخت و ثابت کرد، مردم ما دربرابر رژیمی سرکوبگر و عوام فریب هرگز تسلیم نخواهند شد. مردم ما، با شرکت وسیع و هوشیارانه درانتخابات و مبارزات پس از آن و مقاومت دربرابر کودتا، به کامل ترین ورساترین شکل ممکن اعلام داشتند، فصل الخطاب و تعیین کننده اراده مردم است. صدای واحد میلیون ها ایرانی درانتخابات و نبرد برضد کودتا، یک نه بزرگ به ولایت فقیه بود. امید، غرور و شجاعتی که درمبارزه با ماشین سرکوب رژیم و وحشیگری کودتاچیان باز یافته شد، دیگر خاموش نخواهد شد.

احزاب و سازمان های ملی، مترقی و اصلاح طلب!
ایستادگی و مقاومت قابل ستایش شما فصل نوینی درتاریخ سراسر مبارزه میهن ما گشود .تجربه تاریخ معاصر و به ویژه سالیان اخیر، گویای آن است که همه نیروهای معتقد به آزادی، عدالت و تامین حقوق مردم واستقلال و سربلندی میهن، آنگاه می توانند براستبداد و ارتجاع غلبه کنند که با وجود اختلاف دیدگاه وسلیقه، با دوری جستن از پیش داوری و ذهنی گرایی، در صف واحدی به پیکار بر ضد استبداد و ارتجاع برخیزند. اتحاد، شرط اصلی و نیاز مبرم لحظه کنونی برای تداوم مبارزه با رژیم ولایت فقیه و به عقب راندن ارتجاع حاکم است. با اتکاء به نیروی خلاق توده ها و ضمن هوشیاری و استفاده از همه امکانات و فرصت ها می توان به تداوم مبارزه در شرایط بغرنج و دشوار کنونی دست یافت . حزب ما با تایید ایستادگی احزاب و شخصیت های اصلاح طلب دربرابر کودتا وعدم پذیرش انتخابات و دولت برآمده از آن، از همه ابتکارات واقدامات بزرگ و کوچک سیاسی که درجهت خواست و منافع مردم میهن ما قرار دارد، حمایت و پشتیبانی می کند و همچنان مساعی خود را برای پیشبرد امر مبارزه با استبداد و ارتجاع درچارچوب مراحل مشخص و متناسب با توان و آمادگی جنبش مردمی بکار گرفته و می گیرد.

هم میهنان گرامی!
به رغم تلاش کودتاچیان، مبارزه درتمام عرصه ها و با استفاده از همه امکانات ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.
زنده باد آزادی، طرد باد رژیم ولایت فقیه !
درود پر شور برمردم دلیر ایران !
افتخار بر جان باختگان جنبش مردمی!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
11 تیرماه 1388

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا