مسایل سیاسی روز

”نامه مردم“ در جشن نشریه ”عصر ما“

جشن دو سالانه نشریه ”عصر ما“، ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان (د.کا.پ) ــ که به جشن همبستگی بین المللی مشهور است ــ از ۲۹ تا۳۱ خرداد (۱۹ تا ۲۱ ژوئن) در پارکی بزرگ در شهر ”دورتموند“ برگزار شد. در این جشن نشریه های ارگان مرکزی 30 حزب کمونیستی و کارگری، از جمله ” نامه مردم“ ارگان مرکزی حزب توده ایران، به دعوت حزب کمونیست آلمان حضور داشتند. شرکت بیش از پنجاه هزار نفر در این جشن که اکثر آنان دختران و پسران جوان بودند، چشمگیر بود. امسال بر دیواره های چادر ”نامه مردم“ علاوه بر تصویر قهرمان های توده ای، مبارزان جان باخته در راه بهبود زندگی توده ها و زحمتکشان میهن، تصویرهایی از شکسته شدن خاموشی دریا آویخته بود. در این تصویر ها دریای جوشان مردم، اعتراض کنان به خیانت ولی فقیه و عمله های ظلمش به آرای مردم، مقاومت دلیرانه دختران و پسران، زنان و مردان، دانشجو، کارمند، کارگر، دهقان، پیر و جوان، و نیز تصویر باندهای سیاه لباس شخصی، گارد ویژه، نیروی انتظامی و دیگر عمله اکره های حاکمان بر زمینه اسفالت های آغشته به خون خیابان ها نشان داده می شد.
نوای سرودهای میهن معترض و به پا خاسته در فضای اطراف چادر ”نامه مردم“ طنین افکن بود:
”خس و خاشاک تویی دشمن ایران تویی!“
تراکت هایی که آخرین وضعیت های جنبش را به اطلاع می رساند، و اعلامیه های کمیته مرکزی، که در طول روزهای جشن تا شش شماره منتشر شده بود، به آلمانی نیز در دسترس باز دید کنندگان قرار می گرفت. هواداران و اعضای حزب، ضمن پخش صدها تراکت بین حاضران در پارک، روند تقلبات انتخاباتی، اخبار تحولات جنبش درتهران و شهرستان ها، و مواضع حزب در این ارتباط به طور شفاهی هم توضیح می دادند، و برخی توهم ها در خصوص به اصطلاح مواضع ضد امپریالیستی احمدی نژاد که برای برخی هواداران آلمانی گرایش های چپ ایجاد شده و به جنبش اعتراضی و پر شکوه مردم به دیده تردید می نگریستند، توضیحات اقناع کننده می دادند. در این جشن در کنار برنامه های متنوع سیاسی، فرهنگی، و هنری، سخنرانی ها و گفت و شنود هایی در باره چهار مقوله عمده زمان حاضر برای شرکت کنندگان در جشن تدارک دیده شده بود:
۱. مبارزه در دوران بحران سرمایه داری؛
۲. سرمایه داری در بحران – سوسیالیسم امری ممکن؛
۳. آیا حزب کمونیست به دوران ما تعلق دارد؟
۴. راه های برون رفت از بحران و زمان ائتلاف های اجتماعی.
اوضاع بحرانی ایران در شرایط تقلبات گسترده به نفع نامزد ارتجاع و خرافه، در گردهم آیی ها به موضوعی مورد علاقه همگان مبدل شده بود. نماینده حزب توده ایران نمایندگان احزاب برادر و همچنین دیگر میهمانان جشن را در جریان آخرین خبرهای تحولات خیزش اعتراضی مردم قرار داد.
در چادری که به موضوع خیزش اعتراضی در ایران اختصاص داده شده بود، نماینده حزب ما شنوندگان را در جریان آخرین تحلیل های حزب قرار داد، و به پرسش های متعدد آنان در باره مواضع سیاسی و اقتصادی داخلی وخارجی احمدی نژاد و نیز تبلیغات گسترده واپس گرایان در باره وقوع انقلاب مخملی از سوی مردم و توهم ضد امپریالیست بودن رييس جمهور مردم ستیز پاسخ داد. اکثر حاضران از توضیحات نماینده حزب توده ایران استقبال کرده و تمایل خود را به آگاهی بیشتر از تحولات ایران ابراز کردند. در آخرین روز و در پایان مراسم جشن، خبرنگار نشریه ”عصر ما“ با نمایندگان حزب توده ایران مصاحبه کرد، که پرسش ها به طور عمده در باره جنبش اعتراضی مردم بر ضد تقلبات، فریب کاری ها و دروغ پردازی های مرتجعان وامانده و انصارشان، و نیز در باره مواضع حزب ما نسبت به این جنبش دور می زد.
در جشن امسال نشریه ”عصر ما“ ، استقبال هموطنان از چادر ”نامه مردم“ چشمگیر بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا