مسایل زنان

نقش موثر جنبش زنان در مبارزه با کودتای انتخاباتی

مبارزه ای که طی چند هفته اخیر با کودتای انتخاباتی ارتجاع حاکم صورت گرفت و مقاومت تحسین برانگیز و هوشیارانه مردم علیه رژیم ولایت فقیه، یک باردیگر، اهمیت فزاینده نقش زنان درجنبش سراسری دمکراتیک و آزادیخواهانه کنونی را برجسته ساخت. درطول روزهای دشوار رویارویی با ماشین سرکوب رژیم و تظاهرات مسالمت آمیز میلیونی، حضور گسترده و توام با دلیری و تدبیر هزاران زن و دختر کشور از طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی، توان و تحرک و کارایی جنبش مردمی را به میزان غیر قابل تصوری افزایش داده و می دهد.
برخلاف تبلیغات هدفمند دستگاه دروغ پردازی جمهوری اسلامی و نیز برخی گزارشات خلاف واقعیت بنگاه های سخن پراکنی معینی درجهان، جنبشی که درمقابل کودتای انتخاباتی شکل گرفت و تمام قد دربرابر استبداد ولایی ایستاد، جنبشی اتفاقی، تصادفی و زود گذر و موقت نیست و نمی تواند باشد. بعلاوه نقش گردان های مختلف از جمله جنبش زنان درآن پررنگ، بسیار جدی و تعیین کننده است. جنبش مردمی علیه کودتای انتخاباتی را می توان بدون کمترین شک و تردید، ادامه و امتداد مبارزات خستگی ناپذیرسالیان اخیر که دراشکال متنوع جریان داشته، ارزیابی کرد، بنابراین جنبش اعتراضی کنونی ریشه ژرف درجامعه دارد و به هیچ روی گذرا و موقتی نبوده و علی رغم اعمال فشار سیستماتیک رژیم به رشد، قوام و تداوم خود ادامه خواهد داد و درست به همین علت حضور و نقش زنان نیز درآن فوق العاده موثر وسرنوشت ساز است.مخالفت با جایگاه شایسته زنان درجامعه همواره از سوی واپس گرایان درطول سه دهه گذشته وجود داشته و بویژه درچهار سال اخیر، با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد ابعاد وسیع تر و به همان اندازه نگران کننده تر یافته است. فعالیت پیگیرانه و ستایش برانگیز زنان برضد سیاست های ارتجاعی و زن ستیزانه به همراه کوشش بی وقفه برای تحکیم پیوند با دیگر گردان های اجتماعی از سوی جنبش زنان، از ویژگی های مبارزات کنونی علیه استبداد و ارتجاع به شمار می آید. از این رو به هیچ وجه تصادفی نیست که درمقاومت علیه کودتا و درتمام مراحل مبارزه شاهد نقش موثر زنان کشور باشیم. دراین خصوص دراوج سرکوب و کشتار مردم حق طلب درخیابان ها توسط مزدوران مسلح سپاه و بسیج، باید به بیانیه فعالان جنبش زنان تحت عنوان، ”به سرکوب زنان و مردان ایران پایان دهید، کلیه بازداشت شدگان را آزاد کنید“ اشاره نمود. دربخشی از این بیانیه ضمن تاکید برحضور زنان درمبارزه با ارتجاع حاکم وکودتای انتخاباتی از جمله آمده است: ”… امید به تغییر وضعیت، میلیون ها زن ومرد را به پای صندوق های رای کشاند، اما نتیجه شمارش آرا این امید را به یاس بدل کرد و اعتراض گسترده مردمی را برانگیخت …. طیف وسیعی از فعالان جنبش زنان، درکنار فعالان دانشجویی، کارگری، مدنی وسیاسی، …. درانتخابات شرکت کردند تا به دولت تبعیض نگر نه بگویند و خواهان رفع تبعیض های جنسیتی علیه زنان شوند… ما جمعی از فعالان جنبش زنان ضمن محکوم کردن تمامی اقدامات خشونت بار و تحقیر آمیزی که دراین سال ها علیه زنان و مردان ایران و درجهت سرکوب آن ها صورت گرفته است و می گیرد، با تاکید برتداوم تلاش برای احقاق خواسته های جنبش زنان … همبستگی خود را با معترضان به نتایج انتخابات اعلام می داریم، و خواستار آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان چند روزه اخیر، و تامین و تضمین آزادی های مدنی وسیاسی درایران هستیم.“ بودند و هستند، محافل و جریاناتی که تلاش دارند مبارزه زنان میهن ما را کم اهمیت وصرفا دردایره“حقوق زن“ معرفی سازنند. مقاومت دربرابر کودتا و رشادت و دلیری کم نظیری که زنان ایرانی از طبقات مختلف از خود بروز دادند ومیزان تاثیر جنبش زنان وحقوق دمکراتیکی که بیان می دارند، دررشد و گسترش جنبش مردمی وایستادگی مقابل کودتای انتخاباتی اخیر، خط بطلان برتمام نظرات و تحلیل هایی است که از درک درست توانایی مبارزات زنان درپیکار سراسری ضد استبدادی عاجز هستند! نقش موثر زنان و به طور کلی جنبش برابری طلبانه زنان درحوادث اخیر ثابت کرد، مبارزه درراه حقوق دمکراتیک از جمله و خصوصا حقوق انکار ناپذیر زنان و رهایی از تبعیض جنسیتی تا چه حد درتقویت و قوام مبارزه سراسری با اهمیت وغیر قابل چشم پوشی می باشد. بنابراین شگفت آور و تصادفی نیست زنان درجنبش مردمی برضد کودتای انتخاباتی و دولت غیر قانونی و نامشروع برآمده از آن فعال باشند و ابتکارات آنان در صحنه مبارزه، سیاست ومانورهای واپس گرایان حاکم تحت هدایت ولی فقیه را به چالش بگیرد!
جامعه ما آبستن حوادث بزرگی است، علی رغم تلاش مزدوران ولی فقیه و نهادهای سرکوبگری چون سپاه پاسداران، مبارزه با استبداد و ارتجاع پایان نیافته و یاس و سرخوردگی برجنبش حاکم نیست. درنبرد سرنوشت ساز پیش روی، جنبش زنان نقش مهم و وظایف خطیری بردوش دارد. بخشی از سطح آمادگی مبارزاتی توده ها علیه دیکتاتوری ولایت فقیه، وابستگی تام و تمام به توانایی و تاثیر جنبش زنان دارد. باید این توانایی ها را تقویت کرده و برای رویارویی تعیین کننده آماده شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا