مسایل سیاسی روز

همبستگی احزاب کارگری و کمونیستی، و نیروهای مترقی جهان با مبارزات مردم ایران – 5


اطلاعیه حزب کمونیست سوئد پیرامون حوادث جاری در ایران
مبارزه ای که درایران جریان دارد، مبارزه ما نیز هست!
ترقی خواهان ضد امپریالیست انگلستان کودتای انتخاباتی رژیم را محکوم می کنند!

اطلاعیه حزب کمونیست سوئد پیرامون حوادث جاری در ایران
حزب کمونیست سوئد از خواست نیروهای مردمی و دمکراتیک ایران برای تغیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این کشور پشتیبانی می‌نماید.
ما بطور کامل از مبارزه جانانه حزب توده ایران، طبقه کارگر و جنبش مردمی در ایران در راه ایجاد تغیراتی دمکراتیک در این کشور پشتیبانی کرده و هرگونه تلاش امپریالیست‌ها برای دخالت در تحولات این کشور را محکوم می‌نمائیم. ما همچنین از فراخوان حزب توده ایران به ادامه تظاهرات و مقاومت حمایت می‌کنیم.
نیروهای ارتجاعی دستاوردهای انقلاب ۱۳۵۷ ایران بر ضد رژیم آمریکائی شاه را که گامی در جهت دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی در این کشور بود نابود کردند. حاکمیت ارتجاعی مذهبی طی ۳۰ سال اخیر از طریق تشدید اختناق، سرکوب، شکنجه، پیگرد نیروهای سیاسی، و بخصوص پیگرد کمونیست‌ها و فعالین کارگری، صدمات بزرگی بر مردم ایران وارد آورد. همه اینها روشهائی است که حکومت‌های هار سرمایه‌داری علیه خلق خویش به کار می‌گیرند تا حاکمیت خود را حفظ نمایند. طبقه حاکم در ایران همچنان به استفاده خود از مذهب بعنوان پرده ساتری برای پنهان کردن مقاصد اصلی خویش، که همان ادامه و حفظ حاکمیتی سرمایه‌داری در شکل حاکمیت مطلق خلیفه‌گری اسلامی است، ادامه می‌دهد. همزمان نیروهای امپریالیستی در آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا به دخالت خویش در امور ایران ادامه می‌دهند. آنها امیدواند که با جایگزین کردن حاکمان کنونی ایران با آنانی که سرسپردگی مطلق به خواست‌های امپریالسم دارند بتوانند از به واقعیت پیوستن خواست اصلی مردم ایران برای تغیرات بنیادین و دمکراتیک در این کشور جلوگیری نمایند.
– حزب کمونیست سوئد هرگونه بهانه‌جوئی امپریالیست‌ها برای حمله به ایران را محکوم می‌نماید.
– حزب کمونیست سوئد هرگونه دستیازی به اقدامات سرکوب‌گرانه بر علیه اراده و خواست مردم ایران و یا تلاش برای مسخ و واژگون نشان دادن اهداف مبارزات مردم ایران را محکوم می‌نماید.
– حزب کمونیست سوئد خواهان آزادی فعالیت سیاسی برای حزب توده ایران و دیگر کمونیست‌ها است.
– حزب کمونیست سوئد خواهان آزادی فعالین سندیکائی زندانی و همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی است که به دلیل مبارزه در راه احقاق حقوق کارگران، زحمتکشان و مردم ایران به بند کشیده شده‌اند.
این تنها مردم ایران هستند که حق دارند، بدور از دخالت نیروهای خارجی و تنها بر پایه خواست و امکانات خویش، راه حلی برای شرایط بحرانی موجود در کشور بیابند.
 
حزب کمونیست سوئد
استکهلم – ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹

مبارزه ای که درایران جریان دارد، مبارزه ما نیز هست!
درخلال حوادث اخیر میهن ما، حزب کمونیست، نیروهای چپ و مترقی دانمارک، همبستگی عمیق خود را با مبارزات مردم ایران با اشکال گوناگون بیان داشتند.
درگردهمایی اعتراضی ایرانیان درمرکز شهر کپنهاگ، رفیق فرانک آون، کمونیست با سابقه و نماینده کنونی مجلس دانمارک (از لیست اتحاد، سرخ ها و سبزها) از زمره شرکت کنندگان و سخنرانان اصلی بود. وی که قبلا سردبیر ارگان مرکزی حزب کمونیست بود و اینک عضو مجلس و عضو کمیسیون روابط خارجی این مجلس است، با سخنان پر شوری همبستگی همه ترقی خواهان دانمارک با مردم میهن ما را اعلام داشت. وی از جمله گفت: ”به شما ایرانیان، به مردم شجاع ایران و به رفقای عزیز هم مرام ایرانی ام درود می فرستم، که با حضور میلیونی خود درخیابان ها برای آزادی و علیه دیکتاتوری مبارزه می کنید. حضور دلیرانه شما اثر خود را در جهان باقی گذارده و الهام بخش دیگر خلق ها برای نیل به آزادی، عدالت و پیشرفت است. ما، هم از شما می آموزیم، وقتی ایرانیان می توانند، ما نیز می توانیم.
مبارزه دلیرانه مردم ایران، صحت این نظر را که جنگ و اشغال نظامی راه رسیدن به دمکراسی نیست، ثابت می کند.
پیکار شورانگیز مردم ایران به همه نشان می دهد، باید از مبارزه دمکراتیک مردم حمایت کرد و جنگ، خون ریزی، خشونت و اشغال را برای همیشه مردود دانست.
دیکتاتوری ها دریونان، پرتقال، اسپانیا وآپارتاید درآفریقای جنوبی به همت مبارزات مردمی سرنگون شدند، امیدواریم، تا این امر درایران هم صورت تحقق پذیرد. این امید ما، بی پایه نیست، ما سی سال قبل درکنار و هم سنگر با مردم ایران، زمانی که با رژیم گوش بفرمان امپریالیسم درخاور میانه، یعنی رژیم مستبد شاه می رزمیدند همین امید و آرزو را داشتیم، آرزوی ما تحقق یافت، گرچه، این انقلاب بزرگ توسط ولایت فقیه پایمال شد … مبارزه امروز و شجاعت ستودنی توده های مردم پایه های رژیم ولایت فقیه را به لرزه انداخته است.این مبارزه کاملا مردمی و دمکراتیک است، زیرا برای تغییرات، تامین حقوق سیاسی صورت می گیرد، درایران، با وجود اینکه یکی از بزرگترین کشورهای نفت خیز می باشد، کارگران وتوده های محروم جامعه به سختی از سیاست های رژیم و بحران مالی لطمه دیده اند. کارگران و مردم ایران به مانند دیگر زحمتکشان درجهان هیچگونه مسئولیتی در پدید آمدن بحران مالی نداشته اند، اما بیشترین خسارت و صدمه را می بینند. این هم یک جنبه جنبش اعتراضی است که باید به آن دقت داشت. مبارزه ای که درایران برای آزادی و دمکراسی درجریان است، مبارزه ما نیز هست. اعلام می کنیم، از شما حمایت کرده و بهترین آرزوها را به شما تقدیم می داریم. پیروزی شما، پیروزی ماست.
زنده باد مبارزه مردم ایران برای آزادی

ترقی خواهان ضد امپریالیست انگلستان کودتای انتخاباتی رژیم را محکوم می کنند!
اجلاس سالانه سازمان ضداستعماری و ضدامپریالیستی لیبراسیون، که مورد حمایت نیروهای ترقی خواه، جنبش اتحادیه های کارگری، کمونیست ها و محافل مارکسیستی حزب کارگر در بریتانیا، می باشد، در روز شنبه 13 تیرماه با تصویب قطعنامه همه جانبه ای عملکرد کودتا گرانه رژیم را محکوم کرد. لیبراسیون همچنین عضو مشاور سازمان ملل می باشد و هر ساله در جریان کار اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با ارائه قطعنامه هائی در مخالفت با سرکوب جنبش های خلقی در کشور های جهان عمل می کند. این اجلاس که به رهبری جرمی کوربین، از رهبران چپ حزب کارگر و فعالان سرشناس انترناسیونالیست جنبش کارگری و عضو پارلمان انگلستان، برگزار شد پس از بحث در مورد تحولات اخیر ایران و مطالعه فاکت های موجود در رابطه با جنبش مردمی خواستار ابطال انتخابات، قطعنامه صریحی را در رابطه با محکومیت رژیم ولایت فقیه و در همبستگی با جنبش مردمی به تصویب رساند. تصویب این قطعنامه با توجه به کوشش های سفارت رژیم در لندن و بنگاه خبر پراکنی ”پرس تی.وی.“ برای ارائه تصویر مخدوشی از جنبش اعتراضی مردم ایران و به سکوت کشاندن چهره های برجسته، ترقیخواه و دموکرات جنبش کارگری انگلستان اهمیت دوچندانی پیدا می کند.
سازمان لیبراسیون در راستای بیش از پنج دهه مبارزه بر علیه استعمار و حمایت از جنبش مردمی ایران مصوب کرد که شورای مرکزی آن فعالیت های مشخصی برای بسیج محافل ترقی خواه انگلستان در رابطه با همبستگی با مردم ایران سازمان بدهد.
در ادامه متن کامل قطعنامه مصوب اجلاس سالانه لیبراسیون جهت اطلاع افکار عمومی در ایران منتشر می گردد.

ایران

مجمع عمومی سالانه لیبراسیون ناظر ادامه نقض حقوق بشر و سرکوب مردم در ایران، به ویژه در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن (خرداد) است. شرکت درصد بسیار زیادی از مردم در این انتخابات توجه جامعه جهانی را به این واقعیت جلب کرد که مردم ایران خواهان تعیین سرنوشت خود هستند و فعالانه در این راه می‌کوشند. اما اعلام نتیجه انتخابات به فاصله دو ساعت پس از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری، که حاکی از پیروزی رئیس جمهوری کنونی، محمود احمدی‌نژاد، و وجود فاصله عظیمی بین آرای او و نامزدهای دیگر بود، موجی از نارضایتی در میان نامزدهای شکست خورده و حامیان آنها علیه تقلب در نتایج انتخابات به دنبال آورد. در واکنش به خواست مردم برای بازشماری آرا یا ابطال انتخابات، مقام‌های حکومتی ایران برخلاف قانون اساسی کشور هرگونه اقدام اعتراضی را منع کردند و اقدام به بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، دانشگاهیان و بسیاری از اعتراض‌کنندگان کردند. رژیم ایران همچنین خدمات و وسایل ارتباط جمعی، از جمله تلفن‌های همراه و اینترنت و… را قطع کرد. با ادامه اعتراض‌ها حکومت موضع سرسختانه‌تری گرفت و نیروهای مسلّح را وارد عمل کرد، که منجر به تعدادی کشته، صدها زخمی، و هزاران مورد بازداشت مردم شد.
مجمع عمومی سالانه حاضر لیبراسیون استفاده از نیروهای سرکوبگر و فشنگ‌های واقعی توسط رژیم ایران در مقابله با اعتراض مسالمت‌آمیز مردم عادی نسبت به تقلب بی‌سابقه در نتیجه انتخابات را محکوم می‌کند.
مجمع عمومی سالانه لیبراسیون، همراه با مردم ایران و تمام نیروها و جریان‌های مترقی ایران، بر این عقیده است که برآمد انتخابات ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱‍۳۸۸) در ایران حاکی از پیروزی قاطع کاندیدای اصلاح طلب در کشور بود، ولی رژیم ایران از پذیرش رأی و داوری مردم سر باز زده است. در نتیجه، ایران به دست رژیم ارتجاعی آن کشور در یک بحران سیاسی بی‌سابقه گرفتار شده است و جامعه بین‌المللی موظف است که از پیکار مردم ایران در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران حمایت کند.
مجمع عمومی سالانه حاضر لیبراسیون نگران عملکرد اخیر رژیم ایران در سرکوب بی‌رحمانه خواست‌های دموکراتیک مردم است که آن را ادامه سیاست‌ها و برخوردهای آن در گذشته می‌داند.
این مجمع عمومی همچنین شاهد آن است که:
وضعیت حقوق بشر در ایران در سال‌های اخیر همچنان وخیم‌تر می‌شود، و تمام پیمان‌ها وکنوانسیون‌های پذیرفته شده بین‌المللی کماکان به طرز فاحشی نادیده گرفته می‌شود؛
رژیم ایران به صورت سازمان‌یافته‌ای حق آزادی بیان، حق تجمع، حق اقدام به اعتراض و تظاهرات مسالمت‌آمیز، حق اعتصاب در دفاع از دستمزدها و شرایط کار را نقض می‌کند؛
فعالان کارگری و سندیکایی، از جمله رهبر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حومه، منصور اسانلو، کماکان در بازداشت به سر می‌برند؛
حمله نیروهای امنیتی رژیم به سندیکای کارگران هفت تپه و دستگیری و زندانی کردن اعضای هیئت مدیره آن ادامه دارد؛
حمله رژیم علیه هر گونه تلاشی توسط کارگران برای تشکیل سندیکاهای مستقل مطابق با کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار ادامه دارد؛
دستگیری فعالان حقوق زنان، و تبعیض سیاسی، حقوقی و اجتماعی نسبت به زنان ادامه دارد.
مجمع عمومی سالانه حاضر لیبراسیون خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و به ویژه منصور اسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد، و نیز دستگیرشدگان هفته‌های اخیر است.
مجمع عمومی سالانه حاضر لیبراسیون از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی کلیدی از قبیل کنوانسیون‌های مصوّب سازمان جهانی کار در ارتباط با حق کارگران در عضویت در سندیکاها و مذاکره برای قراردادهای دسته‌جمعی را به رسمیت بشناسد و به آنها عمل کند.
مجمع عمومی سالانه حاضر لیبراسیون، سازمان لیبراسیون و دیگر سازمان‌های حقوق بشر را فرا می‌خواند که با نیروها و سازمان‌های اصیل و واقعی مردمی در ایران، و نیز دیگر سازمان‌های مترقی همبستگی با مردم ایران، همکاری و همیاری کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا