مسایل سیاسی روز

همبستگی احزاب کارگری و کمونیستی، و نیروهای مترقی جهان با مبارزات مردم ایران – 6


بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پاکستان دربارهٔ وضعیت ایران – و ادامهٔ شیوه‌های دیکتاتوری دولت تئوکراتیک ایران زمینه‌ساز این ناآرامی‌ها هستند

بیانیهٔ حزب کمونیست استرالیا دربارهٔ رویدادهای اخیر ایران
حزب کمونیست استرالیا همبستگی و اتحاد خود را با مردم ایران و نیروهایی که برای صلح، پیشرفت و تغییرات اقتصادی و سیاسی مبارزه می‌کنند اعلام می‌کند… ما نمی‌توانیم از استفادهٔ ابزاری از مذهب برای سرکوب و نقض حقوق اساسی مردم پشتیبانی کنیم.

بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پاکستان دربارهٔ وضعیت ایران
حزب کمونیست پاکستان رویدادهای اخیر در ایران را با نگرانی دنبال کرده است. رخدادهای اخیر غیرقابل انتظار نبودند. نقشه‌های امپریالیستی برای منطقهٔ آسیای مرکزی و جنوبی و ادامهٔ شیوه‌های دیکتاتوری دولت تئوکراتیک ایران زمینه‌ساز این ناآرامی‌ها هستند. اختلاف‌های میان بورژوازی ایران نیز نقش عمده‌ای در ایجاد وضعیت کنونی داشته است. مبارزه‌ای برای تسلط و کنترل بر قدرت سیاسی در جریان است. با استقرار «ولایت فقیه» و تشکیل شورای نگهبان، ایجاد هرگونه تغییر از راه فرایندهای دموکراتیک مسالمت‌آمیز ناممکن شده است. همهٔ نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید از صافی نهادهای ولایت فقیه بگذرند. در چنین وضعی نیازی به تقلب در رأی‌ها نبود، که البته حاکمان کشور تا حدی به وجود آن [در انتخابات اخیر] اعتراف کردند. انتخاب آقای موسوی نیز نمی‌توانست تغییر چشمگیری در سیاست‌های غیردموکراتیک رژیم به وجود آورد. جبهه‌گیری خامنه‌ای، ولی فقیه، در حمایت از کسانی که به تقلب در انتخابات دست داشته‌اند، ناخشنودی و خشم مردم را چند برابر کرد. شیوهٔ برخورد حکومت با اعتراض‌کنندگان یادآور رفتار ساواک در زمان شاه بود. این شیوهٔ برخورد موجب وخیم‌تر شدن وضع شد. از سوی دیگر، حمایت کشورهای امپریالیستی از اعتراض‌کنندگان موقعیت و اهداف میانه‌روهای ایران را خدشه‌دار کرد. کاملاً روشن است که این مراکز قدرت به دنبال منافع ویژهٔ خود در این منطقه هستند، که هیچ ربطی به استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران ندارد. کوتاه کردن دست این قدرت‌ها از دخالت در امورجاری به نفع مردم ایران و منطقه است. این حق اساسی و انکارناپذیر مردم ایران است که بحران‌های خودشان را خودشان حل کنند.
حزب کمونیست پاکستان هر گونه تلاش برای سرکوب قهری جنبش مردم ایران را محکوم می‌کند. ما همبستگی خود را با طبقهٔ کارگر و مردم ایران اعلام می‌کنیم. حزب کمونیست پاکستان خواهان رفع ممنوعیت فعالیت حزب تودهٔ ایران و سندیکاها، و آزاد کردن همهٔ زندانیان سیاسی است. ما هرگونه دخالت قدرت‌های امپریالیستی در امور داخلی یک کشور مستقل را مردود می‌شماریم و محکوم می‌کنیم. این فقط مردم ایران هستند که حق تعیین سرنوشت خود را دارند.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پاکستان
۱ ژوییهٔ ۲۰۰۹ (۱۰ تیر ۸۸)
دفتر مرکزی: حیدرآباد، پاکستان

بیانیهٔ حزب کمونیست استرالیا دربارهٔ رویدادهای اخیر ایران
در صحنهٔ بین‌المللی، ایران موضعی ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی می‌گیرد، ولی در جبههٔ داخلی، رژیم ایران رژیمی است غیردموکراتیک، ضدکارگری و ضدمردمی. ما نمی‌توانیم از استفادهٔ ابزاری از مذهب برای سرکوب و نقض حقوق اساسی مردم پشتیبانی کنیم. ما صمیمانه از مردم ایران در مبارزه‌شان برای برقراری یک جامعهٔ مسالمت‌آمیز و دموکراتیک که حقوق بنیادی طبقهٔ کارگر و مردم ایران را تأمین کند، حمایت می‌کنیم.
ما خواهان پایان دادن به دخالت ایالات متحد آمریکا و مبلغّان آن در داخل و خارج ایران در امور داخلی این کشور هستیم.
ما از مبارزهٔ کمونیست‌ها و دیگر نیروهای مترقی که در برابر خشونت وحشیانه و ماهیت ناعادلانهٔ رژیم ایران پیکار می‌کنند، استقبال و پشتیبانی می‌کنیم. دوام این رژیم تئوکراتیک بر اساس خودکامگی و سرکوب بوده است. این رژیم مردم بی‌گناه را بی‌رحمانه سرکوب و شکنجه کرده است، و با قساوت تمام آنهایی را که با ادامهٔ حکومت سیاسی ملاها و آیت‌الله‌ها مخالفند هدف حمله قرار داده است.
ما حمایت خود را از طبقهٔ کارگر ایران اعلام می‌کنیم که حق آن در ایجاد تشکل‌های صنفی و تنظیم قراردادهای جمعی پیوسته نقض شده است. فعالان کارگری را به جرم پیگیری خواست حقوق اساسی سندیکایی و کارگری به زندان می‌اندازند، شکنجه می‌کنند و می‌کشند.
مردم ایران پیش از این هم به پا خاسته بودند، اما پس از سرنگون کردن رژیم شاه و پنهان شدن رژیم جدید در پشت نقاب مذهب، آرمان‌های دموکراتیک آنها توسط رژیم سرکوب شد. ما معتقد به جدایی دین از حکومت هستیم.
دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست استرالیا
۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۹ (۱۵ تیر ۸۸)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا