مسایل سیاسی روز

راه حل بحران کنونی، تامین خواست توده ها و برکناری دولت کودتاست!

حزب ما ضمن استقبال از ابتکار میرحسین موسوی و هواداران او درتشکیل جبهه ای برای مقابله با دولت نامشروع بر آمده از کودتا، از هر باره در راه شکل گیری، تقویت و فعالیت هر جبهه ای با مضمون تامین خواست توده های مردم تلاش خواهد کرد.
درمرحله کنونی، پیکار برای برکناری دولت کودتا، آزادی زندانیان سیاسی و معرفی ومحاکمه آمران و عاملان کشتارهای اخیر دراولویت قراردارد. برای دست یابی به این خواست ها باید متحد و مصمم مبارزه کرد و ازهمه شکاف ها، روزنه ها و امکانات موجود بهره گرفت. راه حل بحران کنونی، تامین خواست توده ها و برکناری دولت کودتاست!

هم میهنان مبارز
با وجود فضای امنیتی، تهدیدهای دایمی نهادهای امنیتی و سرکوب شدید، شما مردم هوشیار و دلیر با استفاده از امکانات موجود باردیگر حضور میلیونی و قاطع خود درصحنه سیاسی کشور و مقاومت دربرابر کودتای انتخاباتی را به نمایش گذاشتید.
شرکت گسترده و آگاهانه میلیون ها ایرانی از طبقات و قشرهای مختلف درمراسم نماز جمعه 26 تیرماه و تظاهرات مسالمت آمیز آن، ثابت کرد، علی رغم تلاش کودتاچیان، جنبش مردمی ریشه عمیق درجامعه داشته و پرنفس، مطمئن و با اعتماد به نفس از هر امکان، روزنه و منفذی برای اعمال اراده خود و پیش برد امر مبارزه برای تامین حقوق سیاسی و آزادی های دمکراتیک بهره می جوید.
حرکت آگاهانه و بسیار موثر امروز توده ها دراوضاعی رخ داد که، شکاف درحاکمیت رو به گسترش است و اعتراضات گوناگونی از سوی محافل پر نفوذ مذهبی که تا دیروز به عنوان پشتوانه حاکمیت محسوب می گردیدند به شکلی آشکار ابراز شده و این امر به موقعیت کودتاچیان و تثبیت کودتای انتخاباتی لطمه جدی وارد آورده و مانع تحقق بسیاری از اهداف کودتا شده است. بعلاوه مقاومت اصلاح طلبان بویژه نامزدهای معترض میرحسین موسوی و کروبی و تکیه آنها به توده های مردم، وضعیتی فوق العاده دشوار برای رژیم ولایت فقیه پدید آورده است که امروز رفسنجانی درخطبه های نماز جمعه از آن تحت عنوان “بحران” نام برد و برای حل آن پیشنهاداتی را ارایه نمود. سخنان و مواضع تقابل جویانه رفسنجانی با کودتاچیان، به خوبی نشانگر ژرفای جنبش مردمی و مبارزه جدی و قاطع علیه کودتای انتخاباتی است که با سرکوب، اعتراف گیری اجباری ودستگیری وشکنجه نمی توان آن متوقف ساخت. اعلام و ارایه پیشنهاداتی چون آزادی زندانیان سیاسی، رسیدگی و همدردی با خانواده های قربانی سرکوب و کشتار و جز اینها از زمره خواست های کنونی جنبش اعتراضی توده ها است که میر حسین موسوی نیز بر آنها به حق و با شجاعت تاکید داشته، تحقق این خواست ها و اصولا ایجاد فضایی به دور از سرکوب و وحشت آفرینی بدون حضور مردم درصحنه و فشار اجتماعی به کودتاچیان امکان پذیر نخواهد بود. این تصور که بتوان با تعامل میان جناح ها و فراجناحی عمل کردن بحران کنونی را مهار کرده و ارتجاع و استبداد و کودتاچیان را به عقب نشینی وا داشت، کاملا خطا و غیر عملی است.
تنها درصورتی می توان با مانورهای دقیق و ماهرانه، هسته اصلی کودتا را درحاکمیت ودرمیان جناح های مختلف منزوی ساخت و کودتای انتخاباتی را به شکست کشانید که برنیروی حاضر درصحنه مردم اتکا کرد. اوضاع بغرنج و حساس کنونی وسطح آمادگی و توان جنبش مردمی حکم می کند، با تدبیر از همه امکانات استفاده کرده و درراه تقویت صفوف همه نیروهای مخالف و منتقد کودتا مبارزه کرد و از تفرقه و پراکندگی به شدت دوری جست. استفاده موفقیت آمیز مردم از امکان موجود یعنی نماز جمعه و شعارهایی مانند دولت کودتا، استعفاء استعفاء- زندانی سیاسی آزاد باید گردد- هاشمی سکوت کنی، خائنی- مرگ بر دیکتاتور- ایرانی می میرد، ذلت نمی پذیرد، حد اعلای درایت و هوشمندی توده ها را می رساند که باید چون مردمک چشم از آن مراقبت کرد.
درعین حال حرکت امروز میرحسین موسوی و نحوه شرکت او در مراسم نماز جمعه و حضور او درکنار مردم، و نه درصف مقامات رسمی شایسته تقدیر بسیار بوده و یک اقدام سیاسی پر معنا با وزن مردمی معین تلقی می شود که درتداوم مبارزه جنبش مردمی تاثیرگذار خواهد بود.

احزاب، سازمان ها ونیروهای میهن دوست و آزادیخواه!
حوادث میهن ما و ضرورت مقابله سازمان یافته با کودتا، اهمیت تشکیل یک جبهه مردمی فراگیر، شامل همه مدافعان آزادی وعدالت را برجسته می سازد.
این یک وظیفه تاخیر ناپذیر تاریخی است که باید فورا و بی درنگ از قوه به فعل درآید. جنبش مردمی نیازمند سازماندهی و تجهیز به شعارهای اصولی، واقع بینانه و متناسب با اوضاع است. کودتاچیان تمام امکانات خود را برای سرکوب توده ها و ادامه فعالیت دولت ضد مردمی احمدی نژاد برای چهار سال دیگر بسیج کرده اند، برای آنکه بتوان اهداف آنها را خنثی ساخت، به یک جبهه گسترده فراگیر نیازمندیم. تجربه تلخ تشکیل جبهه دمکراسی و حقوق بشر، پیش روی ماست، درصورت عدم مماشات و تردید نیروهای اصلاح طلب درآن مقطع تاریخی و بر پایی جبهه ای با مشخصات فوق، بی تردید امکانات و توانایی امروزین جنبش مردمی دو چندان بود. حزب ما ضمن استقبال از ابتکار میرحسین موسوی و هواداران او درتشکیل جبهه ای برای مقابله با دولت نامشروع بر آمده از کودتا، از هر باره در راه شکل گیری، تقویت و فعالیت هر جبهه ای با مضمون تامین خواست توده های مردم تلاش خواهد کرد.

هم میهنان گرامی،
مبارزه حق طلبانه شما، رژیم ولایت فقیه را با چالش بزرگی روبرو ساخته است. تحقق خواست های تاریخی مردم بویژه نیل به آزادی بدون مبارزه سازمان یافته ممکن نیست. مبارزه دشوار ما علیه استبداد و ارتجاع از مراحل گوناگونی عبور می کند که هر مرحله نیازمند اقداماتی متناسب با توان و ظرفیت جنبش است.
درمرحله کنونی، پیکار برای برکناری دولت کودتا، آزادی زندانیان سیاسی و معرفی ومحاکمه آمران و عاملان کشتارهای اخیر دراولویت قراردارد. برای دست یابی به این خواست ها باید متحد و مصمم مبارزه کرد و ازهمه شکاف ها، روزنه ها و امکانات موجود بهره گرفت.

– پیروز باد مبارزه مردم ایران برضد استبداد و ارتجاع
– آزادی برای همه زندانیان سیاسی
– درود بر جان باختگان قهرمان جنبش مردمی
– طرد باد رژیم ولایت فقیه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا