جوانان و دانشجویان

نقش جنبش دانشجویی در مبارزه با استبداد و ارتجاع

با فرارسیدن 18 تیرماه، جنبش دانشجویی کشور درکنار دیگر گردان های جنبش مردمی، سالگرد این رخداد ماندگار و تاریخی را گرامی می دارد.
امسال دراوضاعی از این واقعه یاد می شود، که درجریان کودتای انتخاباتی بار دیگر مزدوران مسلح سپاه، بسیج و لباس شخصی با برنامه ای از پیش طراحی شده و با هدف مرعوب ساختن توده های میلیونی، در روزهای 24 و 25 خرداد ماه، به کوی دانشگاه تهران و خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان یورش برده و فجایعی به مراتب بزرگتر و خونین تر آفریدند و میزان هراس خود را از جنبش دانشجویی و تاثیر مبارزات جوانان برجنبش دمکراتیک سراسری به نمایش گذاردند.
هراس مرتجعان تاریک اندیش از جوانان و دانشجویان، ریشه عمیق دارد. رژیم ولایت فقیه علی رغم تلاش جدی، درطول سی سال اخیر، هرگز موفق نگردیده، دانشگاه ها و به طور کلی جامعه جوان ایران را به انقیاد کشیده و صدای اعتراضات آنان را خاموش سازد. حضور اعتراض آمیز مردم درخیان های تهران و اعلام تداوم مبارزه با کودتای انتخاباتی و دولت برآمده از آن درسالگرد 18 تیرماه، گواه روشن اهمیت مبارزات دانشجویی و این رخ داد درنبرد علیه استبداد و ارتجاع است. امسال در سالگرد 18 تیر تجمعات گوناگون ده ها هزار نفری در مناطق مختلف شهر تهران و سردادن شعارهایی چون مرگ بردیکتاتور و حمایت از میرحسین موسوی، نشان داد، نقش و جایگاه جنبش دانشجویی درمبارزه سراسری، امری موقت و لحظه ای نیست و این جنبش با سنن درخشان انقلابی ومردمی خود بخش تاثیر گذارد و جدایی ناپذیر پیکار توده های میلیونی مردم برضد کودتای انتخاباتی و برای طرد ولایت فقیه است. دقیقا به دلیل این اهمیت است که روز پنجشنبه (18 تیرماه) همزمان با تجمعات اعتراضی مردم، اوباش بسیج و لباس شخصی ها برای ایجاد جو رعب و وحشت و انتقام گیری از جوانان ودانشجویان به چند خوابگاه دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) یورش بردند. خبرنامه امیرکبیر، 18 تیرماه گزارش داد: ”نیروهای لباس شخصی مجهز به سلاح های سرد و گرم با همراهی موتور سواران سازماندهی شده به برخی خوابگاه های دانشگاه امیر کبیر حمله کردند. نیروهای لباس شخصی امشب درحمله به خوابگاه گلش درخیابان به آفرین با ورود به خوابگاه تعدادی از دانشجویان ونگهبانان را مورد ضرب و شتم قرار دادند … همچنین لباس شخصی ها به همراهی نیروی انتظامی به درب خوابگاه یاوری دانشگاه امیرکبیر مراجعه و با مانور همراه با سلاح سرد و گرم به تهدید دانشجویان پرداختند …..“
به هر روز نقش جوانان و دانشجویان درتحولات کنونی میهن ما، نقش موثر و برجسته ای است و رژیم ولایت فقیه و ارگان های امنیتی و اطلاعاتی آن نیز با علم به این موضوع بخش مهمی از ماشین سرکوب خود را به سمت جنبش دانشجویی متمرکز ساخته اند.
جنبش دانشجویی کشور با همه فراز و نشیب های خود و باوجود فشار سیستماتیک خشن ارتجاع حاکم، طی سالیان اخیر درمقایسه با دهه هفتاد و رخداد دوم خراد 1376 به لحاظ کیفی رشد و قوام بیشتری یافته و اکنون تجربیات گرانبهایی را از نبرد با استبداد درمراحل مختلف اندوخته است. این جنبش با تلفیق صحیح مبارزه صنفی وسیاسی، مانورهای هوشیارانه دربرابر ارتجاع و با تحکیم پیوند با مبارزات کارگران و زنان وحضور آگاهانه درانتخابات اخیر و ارزیابی واقع بینانه تر از صحنه سیاسی کشور، رشد و بلوغ سیاسی خود را به نمایش گذارده است. تاکید فعالین این جنبش از گرایشات مختلف سیاسی-ایدئولوژیک بر این مهم که، جنبش دانشجویی تابع مبارزات همگانی و سراسری است، از آن نیرو می گیرد و به نوبه خود به ارتقا و رزمندگی مبارزه جنبش مردمی یاری می رساند. دستاورد ارزنده ای به شمار می آید که نباید به آن کم اهمیت داد. درعین حال طی سالیان گذشته نیروها و گرایشات سیاسی و سازمانی مختلف جنبش دانشجویی با وجود آنکه، ارگان ها و نهادهای امنیتی با برپایی جنگ تبلیغاتی- روانی سعی داشته و دارند به پراکندگی و نفاق دامن زده و مبارزان جوان را به جان یکدیگر انداخته و از این طریق جنبش پویا، زنده و پرشور دانشجویی را مهار سازنند، با درک درست از اهمیت اتحاد عمل درصحنه سیاسی این ترفند رژیم را خنثی و برنامه های آن را نقش برآب کردند. حضور نیرومند وموثر جنبش دانشجویی درحوادث اخیر و از جمله شرکت درانتخابات و مبارزات پس از آن و مقاومت دربرابر کودتای انتخاباتی ثابت کرد تا چه اندازه حفظ اتحاد عمل ضمن برخورداری از دیدگاه ها و بینش های متفاوت برای مقابله با استبداد حاکم و به عقب نشینی واداشتن و سپس درهم شکستن آن با اهمیت بوده و هست. تاکید براین امر از آنجا ضرور می نماید که ما درمرحله ای فوق العاده حساس و بغرنج تاریخی قرار داریم و جنبش مردمی درمصاف با استبداد ولایت فقیه، گام های ارزنده ای به بیش برداشته و خود را برای رویارویی سرنوشت ساز آماده می سازد. مبارزه برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی دراین مقطع تاریخی از مراحل گوناگونی عبور می کند که جنبش باید با آمادگی لازم و تعیین سیاست و شعارهای واقع بینانه و صحیح از این مراحل عبور کرده و سرانجام ضربه نهایی را بر استبداد و ارتجاع فرود آورد. ازاین رو، جنبش دانشجویی هرچقدر سازمان یافته تر منسجم تر و متحد تر دراین مبارزه حیاتی حضور یابد به همان میزان توان ونیروی جنبش سراسری دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم افزایش پیدا خواهد کرد. جنبش دانشجویی نقش فوق العاده پر اهمیتی درمجموعه جنبش همگانی مردم داراست و به عنوان یکی از گردان های اصیل پیکار برای نیل به آزادی، عدالت اجتماعی، و مقاومت دربرابر کودتای انتخاباتی اخیر وطرد استبداد و ارتجاع، وظایف خطیری بردوش دارد.
گسترش مبارزه و ارتقاء سطح سازماندهی به همراه تقویت پیوند با مبارزات کارگران و زنان ونیز تقویت و تحکیم موقعیت جنبش اعتراضی کنونی برضد دولت نامشروع برآمده از کودتا از جمله این وظایف اند. جوانان و دانشجویان میهن ما ثابت کرده اند، از شایستگی لازم برای انجام این وظایف مهم تاریخی برخوردارند. آینده میهن و رهایی از چنگال استبداد و ارتجاع درگرو مبارزه جوانان است!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا