مسایل بین‌المللی

در باره نتایج انتخابات عمومی مجلس نمایندگان ژاپن

کمیتهُ اجرائی دائمی حزب کمونیست ژاپن در ۹ شهریور (۳۱ اوت )، بیانیهُ زیر را در رابطه با نتایج انتخابات ۸ شهریور مجلس نمایندگان منتشر کرد:
۱. در انتخابات عمومی مجلس نمایندگان در روز ۸ شهریور، ائتلاف حاکم احزاب ” لیبرال دمکراتیک“ و ”کومی“، که بخاطر نابود کردن وسیلهُ معاش مردم و به تحلیل بردن صلح، هدف انتقاد شدید مردم بوده است، شکست خرد کننده ای را متحمل شد و مجبور به کناره گیری از قدرت گردید. تعداد کرسی های حزب لیبرال دمکراتیک (ل.د.پ) به 119 عدد، یعنی به یک سوم قدرت این حزب در قبل از انتخابات، کاهش یافت. تعداد کرسی های حزب کومی نیز از ۳۱ به ۲۱ عدد کاهش یافت.
حزب کمونیست ژاپن در زمینه همه سیاست های نامطلوب در مقابل دولت ائتلافی ” لیبرال دمکراتیک – کومی“ مقاومت کرده است. در خلال مبارزه (کمپین) انتخاباتی، حزب کمونیست ژاپن از مردم خواست که به ”حکومت ائتلاف لیبرال دمکراتیک – کومی پایان دهند.“ حالا، حزب کمونیست ژاپن، به حکم انتخاباتی مردم به عنوان اولین گام عمده به جلو در سیاست های ژاپن خوش آمد می گوید.
۲ . حزب کمونیست ژاپن تعداد ۹ کرسی خود را، که متناسب با آراء حزب اند، حفظ کرد. تعداد آراء حزب کمونیست ژاپن ۹،۴4 میلیون، یعنی بیشتر از ۱ ۹،۴ میلیون راُی حزب در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۵ است، گر چه سهم حزب کمونیست ژاپن از کلٌ آراء، از 25 /7 درصد در انتخابات قبل، به 3/ 7 درصد در انتخابات این دوره، کاهش یافت. اکثریت راُی دهندگان در این انتخابات، خواهان ” برکنار کردن دولت لیبرال دمکراتیک – کومی“ بودند. این خواستهُ مردم ناشی از روند تدریجی تباهی سیاست های حزب لیبرال دمکراتیک بوده است. این روند به دستیابی به پیشرفت در سیاست کمک کرده است ،هرچند این خواسته در عین حال از طریق گرایش عمدهُ به حمایت از حزب دمکراتیک ، که با کارزاری بزرگ حمایت و ترغیب شد مبنی بر اینکه این انتخابات انتخاب کردن دولتی بین ” دو حزب عمده“ است، پاسخ داده شد. این گرایش در محل هائی که مبارزه حزب کمونیست ژاپن ضعیف بود موُثر واقع شد. این امر عملاً بالا بردن تعداد راُی را برای حزب کمونیست ژاپن مشکل کرد.
با در نظر گرفتن شرایط ناسازگار، حزب کمونیست ژاپن مبارزهُ خوبی را در حفاظت از تعداد کرسی هائی که قبل از انتخابات داشت و بالا بردن تعداد آرائی که برای حزب به صندوق های راُی ریخته شد، به پیش برد. ما قدردانی صمیمانه خود را به تمام آنهائی که به حزب کمونیست ژاپن راُی دادند، به خصوص به هواداران حزب کمونیست ژاپن، که شامل اعضاء ”انجمن هواداران حزب کمونیست ژاپن“ می شود، و همچنین اعضاء حزب کمونیست ژاپن که با تحمٌل هوای گرم به هنگام مبارزه انتخاباتی کار بسیار سختی را به پیش بردند، ابراز می داریم.
۳. بعد از انتخابات انجمن حومهُ شهر توکیو، کمیتهُ اجرائی دائمی حزب کمونیست ژاپن، بیانیه ای با عنوان ”انتخابات عمومی آتی را به عنوان فرصتی برای پایان دادن به سیاست های دولت لیبرال دمکراتیک – کومی و انتخاب مسیر جدیدی برای سیاست های ژاپن تبدیل کنید“، صادر کرد. حزب کمونیست ژاپن مبارزه انتخاباتی خود را بر اساس محتویات این بیانیه پیش برد.
همانند اکثریت مردم، با انتقاد شدید از دولت لیبرال دمکراتیک – کومی، به صراحت اعلام کردیم که این مبارزه انتخاباتی را به عنوان فرصتی برای کشف مسیری که ژاپن باید در قرن بیست و یکم در پیش گیرد، به کار بردیم. به خصوص، اعلام اینکه هدف مبارزهُ ما در وهلهُ کنونی این است که متعاقب تشکیل یک دولت جدید بعد از انتخابات به ” یک حزب مخالف با عملکردی سازنده ” تبدیل شویم، باعث واکنش مساعد اکثریت مردم شد. ما معتقدیم که این خواستهُ انتخاباتی ما، توسط بخش های گستردهُ مردم در حکم یک خواست مبتکرانه مورد قبول قرار گرفت، و به حزب کمونیست ژاپن امکان داد که مبارزهُ خوبی را پیش ببرد.
۴. همان طور که نتایج انتخابات به صراحت نشان می دهد، حزب کمونیست ژاپن به عنوان یک حزب مخالف با عملکردی سازنده، نقش بسیار موُثری خواهد داشت. برای تحقق بخشیدن به برنامهُ کاری کارزارانتخاباتی، حزب کمونیست ژاپن تمام کوشش خود را در جهت تشریک مساعی با جنبش های خلقی خواهد کرد. موضع ما در رابطه با دولت حزب دمکراتیک ژاپن، همکاری برای به پیش بردن سیاست هائی در جهت منافع عمومی خواهد بود. ما هر گونه سیاستی را که مخالف منافع عمومی باشد، رد خواهیم کرد. براساس این موضع، ما آماده ایم که تمام نیروی خود را برای اصلاح سیاست های واقعی به کار گیریم. برای صاف کردن جاده جهت استقرار اصل اولویت مردم در یک ژاپن جدید، ما برای پایان دادن به سیاست های قبل، که صرفا“ در خدمت محافل سرمایه داری ژاپن و ائتلاف نظامی ژاپن-آمریکا بودند، خواهیم کوشید. رای دهندگان در این انتخابات عمومی، حکمی سخت برای دولت لیبرال دمکراتیک – کومی صادر کردند؛ ولی نظر سنجی های عمومی مختلف نشان می دهند که مردم به طور کامل پشت سیاست های حزب دمکراتیک ژاپن نایستادند. شهروندان به تحقیق خود برای یافتن مسیر سیاسی جدید ژاپن به عنوان جایگزینی برای سیاست های دولت ائتلافی لیبرال دمکراتیک – کومی، ادامه خواهند داد. ما سعی خواهیم کرد که بخش های وسیع مردم از طرح های پیشنهادی ما به عنوان شق دیگری برای تغییر آگاه باشند.
۵. کارزار انتخاباتی به ما نشان داد که ایجاد یک حزب قوی چقدر مهٌم است. ما تمام سعی خود را کرده ایم تا قدرت خود را توسعه دهیم، تا حزب کمونیست ژاپن بتواند تحت هرگونه شرایط سیاسی، به پیشرفت نائل شود. در حین اینکه میارزهُ خود را برای تحقق خواسته های عمومی توسعه داده ایم، زمینه را برای پیشرفت های جدید حزب کمونیست ژاپن، از طریق کوشش سرتاسری برای تبلیغ برنامهُ حزب، که چشم انداز حزب در رابطه با آیندهُ جامعه و کوشش اساسی برای بالا بردن تعداد اعضاء و خوانندگان روزنامهُ ” آکاهاتا“ را نیز شامل می شود، آماده کرده ایم. ولی کوشش ما فقط مقداری پیشرفت اولیه داشته است و در شرف توسعهُ بیشتری است.
تحت شرایط جدید سیاسی، نقش سرتاسری یی که حزب کمونیست ژاپن می تواند بازی کند، مهٌم تر از هر زمان دیگری خواهد بود. ما به سعی خود برای ساختمان حزبی قوی تر، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمٌی، برای ایفای این نقش ادامه خواهیم داد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا