مسایل سیاسی روز

همبستگی نیروهای مترقی جهان با مبارزات مردم ایران


شرکت هواداران حزب در اتریش در جشن بزرگ ”صدای خلق“
غرفه نامه مردم در فستیوال ”آوانته“
حزب کمونیست پرتغال: پلاتفرم کارزار انتخاباتی ما ارائه آلترناتیو چپ است!
حزب کمونیست ونزوئلا سرکوب فعالان سیاسی در ایران را محکوم می کند!

شرکت هواداران حزب در اتریش در جشن بزرگ ”صدای خلق“
امسال نیز جشن صدای خلق، جشن بزرگ حزب کمونیست اتریش که در هوای آزاد برگزار می شود برای 63 مین بار در پارک پراتر در شهر وین و در روز های 5 و 6 سپتامبر برگزار گردید. هواداران حزب تودۀ ایران در اتریش امسال نیزهمانند سنت هر ساله در این جشن شرکت کردند و به برپایی غرفۀ نامۀ مردم و حزب تودۀ ایران مبادرت کردند. در جشن امسال نیز نمایندگانی از جنبش جهانی کمونیستی و احزاب پیشرو و مترقی جهان شرکت داشتند که از جمله می توان از کوبا، کلمبیا، ترکیه، و همچنین حزب کمونیست عراق و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و حزب دمکرات کردستان نام برد. در خلال این دو روز دهها نفر از غرفۀ حزب ما بازدید و با نظرات حزب پیرامون مسائل ایران و جهان آشنا گردیدند. در این دو روز صدها اعلامیه به زبان فارسی و آلمانی پیرامون اوضاع سیاسی ایران، سالگرد فاجعۀ ملی، مصاحبۀ رفیق خاوری با نشریۀ ”یونگه ولت“ و نامۀ رفیق دانش به آیت اله منتظری از زندان میان بازدید کنندگان ایرانی و اتریشی که با علاقه مندی و نگرانی مسائل ایران را پیگیری می کردند پخش گردید. فروش کتابهای حزبی، با انتشار کتابهای جدید در ماه های گذشته از سوی انتشارات حزب، رونقی دوباره گرفته است و کتابخوانان و پژوهشگران را کوشش و جوششی نو. علاوه بر اینها در این دو روز رفقا به نمایش فیلم و سرود هایی در همبستگی با مبارزات جنبش مردمی در ایران پرداختند و با پخش فیلم بر روی پرده دیواری تلاش کردند تا شرکت کنندگان در جشن را از رخدادهای هفته های گذشته و تظاهرات میلیونی و مسالمت آمیز مردم ایران که توسط کودتاگران به خون کشیده شد آگاه سازند. چادر های حزب با شعارهایی همانند ”آزادی برای همۀ زندانیان سیاسی در ایران“ تزئیین شده بود.

همچنین به مناسبت همزمانی این جشن با بیست و یکمین سالگرد فاجعۀ ملی، پوسترها و عکس های رفقای شهیدمان با شهدای امروز جنبش در کنار یکدیگر همگان را به یاد جانهای عزیزو گوهرانی می انداخت که از چندین نسل و در دیروز و امروزِ جنبش و در راه نیل به آزادی و عدالت در میهنمان توسط سوداگران مرگ و نیستی از صدف خلق ربوده شده اند. چادر های حزب از حزبی آبدیده و جنبشی آگاه خبر می داد. براستی که سه چادر حزب در این دو روز به محلی صمیمی جهت بحث و گفتگوی ایرانیان، با نظرات مختلف و گرایشات گوناگون سیاسی، پیرامون تحولات و اوضاع سیاسی درایران و همچنین مسائل جهانی بدل گشته بود.
امر دیگری نیز که جشن امسال را با جشن سالهای پیش متمایز می ساخت سخنرانی نمایندۀ حزب بر روی سن اصلی جشن در دهکدۀ همبستگی برای صدها تن از شرکت کنندگان در جشن بود. امسال حزب کمونیست اتریش به علت حساسیت تحولات ایران و همچنین جهت ابراز همبستگی خود با مبارزات مردم ایران از حزب ما دعوت کرد تا پیرامون اوضاع ایران سخنرانی کوتاهی ایراد نماید.
پیش از سخنرانی نماینده حزب ما، رفیق ملینا کلاوس، سخنگوی حزب کمونیست اتریش از جمله اظهار داشت: ” جشن صدای خلق یک جشن انترناسیونالیستی نیز هست و از این روی من و رفقا تصمیم گرفتیم تا زمان در نظر گرفته شده برای سخنرانی من در جشن امسال را در اختیار نماینده حزب تودۀ ایران قرار دهیم.“ نماینده حزب در سخنرانی خود از جمله چنین گفت: ”دنیا در هفته های گذشته تصاویر دیگری از ایران را در رسانه ها دید. کشور ایران در حال دگرگونی گسترده ای در عرصه های اجتماعی و سیاسی است. در بطن جامعۀ ایران روند بازگشت ناپذیرنوینی آغاز شده است که دیگر نمی توان راه آن را سد کرد.
رژیم جمهوری اسلامی برای اولین بار در تاریخ 30 ساله اش با بحرانی ژرف که سابقه نداشته روبرو گردیده است. تضاد بزرگ موجود میان تودۀ مردم و رژیم با شکاف بزرگ دیگری در داخل حکومت تشدید گردیده است. هر روز که می گذرد از حامیان رژیم کاسته می شود. دامنۀ حامیان رژیم روز به روز تنگ تر می گردد. کودتاگران تصور می کردند که پس از تقلب در انتخابات به سادگی خواهند توانست اوضاع را تحت کنترل خود آورند. اما تظاهرات گسترده، مسالمت آمیز و پرتوان توده ها خیال خوش کودتاگران را به کابوسی برای آنان مبدل ساخت.
در حال حاضر بویژه جوانان و زنان در رویارویی با رژیم پیکار قهرمانانه ای را به پیش می برند. بخش گسترده ای ازمردم هم اینک به نیروی متحد و بزرگ خود پی برده اند. در هفته های گذشته ده ها نفر ازتظاهر کنندگان به قتل رسیدند و بیش از 4000 نفر دستگیر شدند. در بارۀ ابعاد جنایت، شکنجه و تجاوز به زندانیان مرد و زن در دخمه ها و شکنجه گاه های رژیم روزی دنیا با خبر خواهد شد. این برای اولین بار نیست که رژیم جمهوری اسلامی تظاهر کنندگان و دگر اندیشان را به قتل می رساند. 21 سال پیش از این نیز، این به اصطلاح مدعیان ”اسلام رئوف“ یکی از وحشیانه ترین جنایات سدۀ معاصر ایران را مرتکب شدند. 21 سال پیش از این رژیم، در همین ایام، فاجعۀ ملی قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی را بنا بر دستور مقامات درجه اول آن و با برنامه ریزی قبلی به مرحلۀ اجرا گزارد. مخالفان تقلب های انتخاباتی هستیم. این امر نشانگر آن است که ادامۀ حیات رژیم تنها با شکنجه و سرکوب میسر است. حزب تودۀ ایران و همۀ نیروهای مترقی در ایران مخالف هر گونه دخالتی از خارج، چه به صورت نظامی و چه غیر نظامی می باشند. آن چه که مردم ایران در این شرایط سخت به آن احتیاج دارند یک همبستگی فعال است.
آزادی برای همۀ زندانیان سیاسی در ایران
زنده باد همبستگی بین المللی“


غرفه نامه مردم در فستیوال ”آوانته“
حزب کمونیست پرتغال: پلاتفرم کارزار انتخاباتی ما ارائه آلترناتیو چپ است!

فستیوال با شکوه“آوانته“، نشریه حزب کمونیست پرتغال، در روز های 4 الی 6 سپتامبر در شهر ستوبال، در نزدیکی لیسبون، پایتخت این کشور برگزار شد. امسال هم بیش از صدهزار نفر از اعضا و هواداران حزب کمونیست و نیروهای مترقی، از پیر و جوان گرفته با پرچم های سرخ و سرودخوانان در این فستیوال سیاسی- فرهنگی شرکت کردند. منطقه بین المللی در شهرک فستیوال یا غرفه های متعدد و رنگارنگ امسال هم از جمله اجزاء چشمگیر و مورد توجه جشنواره و پیام آور جنبش مبارزات مردم جهان برای صلح، دموکراسی و همبستگی بین المللی بود. حضور نمایندگان 42 حزب کمونیست و چپ و سازماندهی ده ها غرفه در فستیوال که با پرچم ها و پلاکاردهای متنوع و رنگارنگ تزئین شده بودند، جلوه خاصی به فستیوال داده بود. غرفه های همبستگی با کوبای انقلابی، فلسطین و جمهوری صحرا و ده ها غرفه دیگر درر رابطه با حزب کمونیست آلمان، حزب کمونیست برزیل، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست های ایتالیا و ده ها کشور دیگر پیام مبارزات خلق های جهان را به مردم و زحمتکشان پرتغال منتقل می کردند.
به دعوت رهبری حزب کمونیست پرتغال هیئت نمایندگی حزب توده ایران برای دومین سال متوالی در فستیوال شرکت و یک غرفه اطلاعات و نشریات در رابطه با مسائل ایران در این جشنواره سیاسی، فرهنگی و مبارزاتی دایر کرد. غرفه ”نامه مردم“ با ارائه هزاران نسخه از 10 نشریه مختلف به زبان انگلیسی و از جمله مصاحبه رفیق خاوری با نشریه ”یونگه ولت“ (دنیای جوان) و نشریه ”ایران امروز“، ویژه تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری، در قلب محوطه اختصاص داده شده به جنبش های بین المللی پیام مبارزات برحق مردم میهن را با کلامی رسا بر تارک جشنواره ”آوانته“، نشریه حزب کمونیست پرتغال، حک کرد. صدها بازدید کننده در طول سه روز فستیوال به غرقه نامه مردم که با پرچم و شعار های حزب و تصاویر جنبش اعتراضی توده ها تزئین شده بود، مراجعه و در رابطه با تحولات اخیر میهن مان با نمایندگان حزب توده ایران به بحث و گفتگو پرداختند. حضور نمایندگان هیئت های رهبری حزب کمونیست پرتغال، آکل فبرس، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، سفیر فلسطین در پرتغال از غرفه ”نامه مردم“ و گفتگو و تبادل نظر در رابطه با جنبش اعتراضی مردم و تحولات هفته های اخیر کشورمان از جنبه های برجسته فعالیت هیئت نمایندگی حزب توده ایران بود. جشنواره مبارزاتی ”آوانته“ در عصرروز جمعه با سحنرانی رفیق ”جرومینو دِ سوزا“، دبیرکل حزب برادر، در میان سرودخوانی هزاران عضو سازمان جوانان کمونیست پرتغال که سهم کلیدی در انجام کارهای تدارکاتی دارند آغاز شد. رفیق سوزا در سخنان خود با اشاره به موقعیت معتبر حزب در جامعه و به ویژه در میان زحمتکشان، فستیوال را شروع مرحله مهمی در کارزار انتخابات پارلمانی پرتغال که در نیمه اول مهرماه انجام می شود، دانست. میهمانان بین المللی فستیوال در صبح روز دوم فستیوال مهمان شهردار شهر کارگری ”باخیررو“، در منطقه لیسبون بزرگ، که حزب کمونیست کنترل شورای شهر آن را به دست دارد، بودند. در بازدید از مناطق مختلف مسئولان شهرداری در رابطه با سرمایه گزاری برای تقویت اقتصاد شهر که در گذشته مرکز مهم تولیدات شیمیایی صنعتی بوده است، و احیاء تاسیسات رفاهی، فرهنگی برای جوانان توضیح دادند. در انتها هیئت های نمایندگی احراب برادر به دعوت شهردار در ضیافت نهاری به مناسبت جشنواره ”آوانته“ شرکت کردند.

در طول مدت فستیوال به درخواست رهبری حزب برادر جلسه ملاقات و تبادل نظر در رابطه با تحولات دو کشور و تحلیل های دو حزب از این تحولات و ضرورت تعمیق روابط برادرانه فی مابین برگزار شد. در این ملاقات که اعضای هیئت سیاسی حزب برادر در آن شرکت داشتند، انتخابات اخیر در ایران و جنبش اعتراضی مردمی و ضرورت حمایت بین المللی از آن مورد بحث قرار گرفت. در روز آخر نمایندگان احزاب برادرجلسه ملاقات و گفتگوی جمعی با رهبری حزب کمونیست پرتغال و از جمله رفیق سوزا، دبیرکل حزب برادر، رفیق مانوئلا برناردینو، دبیر امور بین المللی حزب، و رفیق خوزه کاسانووا، سردبیر ”آوانته“، ارگان حزب برادر، داشتند. پس از این جلسه نمایندگان احزاب برادر به صرف نهار با هیئت دبیران حزب در محل مدرسه حزبی که در منطقه فستیوال واقع است، دعوت شدند. هیئت نمایندگی حزب مان در این مراسم گفتگو هائی با رفیق ”جرومینو دِ سوزا“ و رفیق ”برناردینو“ در رابطه با تحولات کشور انجام داد. دبیر کل حزب برادر با قدردانی از شرکت حزب توده ایران در فستیوال ”آوانته“ اظهار داشت که ”حزب کمونیست پرتغال از مبارزات حزب توده ایران حمایت می کند.“
در مراسم پایانی جشنواره ”آوانته“، جرومینو دِ سوزا، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، طی سخنانی خطاب به نزدیک به 70/000 نفر که در محوطه مرکزی پارک محل برگزاری فستیوال جمع شده بودند اظهار داشت که ”این جشنواره، جشنواره فرهنگ، دوستی، برادری و همبستگی بین‌المللی است و خواهد بود، همان طور که امسال هم شاهدش بودیم. حزب ما هوادار جدّی همبستگی با همه آنانی است که در سراسر جهان و در شرایطی بسیار متفاوت درگیر مبارزه در راه زندگی بهتر برای امروز و فردای کارگران و زحمتکشان و همه نوع بشر هستند. مایلیم که همین‌جا همبستگی قاطع کمونیست‌های پرتغال را با همه احزاب کمونیست و مترقی که امروز در این گردهمایی حاضرند اعلام کنیم. به شما اطمینان می‌دهیم که در مبارزات کوچک و بزرگ شما علیه استثمار، سرکوب و جنگ‌های امپریالیستی، حزب کمونیست پرتغال بی‌تردید در کنار شما خواهد ایستاد، و بی‌شک در مبارزه شما برای بنای جایگزین ضروری و قابل تحقق برای سرمایه‌داری و بحران‌های آن، یعنی سوسیالیسم، شرکت خواهد کرد.“ او در رابطه با انتخابات در پیش رو در پرتغال گفت: ”هر زمان و در صورتی که مردم پرتغال بخواهند، و آنگاه که اراده ملت توقف و تغییر سیاست‌های کنونی را بطلبد، ما در دولت خواهیم بود.“ او بر آمادگی حزب کمونیست پرتغال ”برای همکاری با همه آنهایی که به طور جدی خواهان فاصله گرفتن از سیاست‌های راست هستند“ تأکید کرد. او اضافه کرد که حزب کمونیست پرتغال، به عنوان نیروی اپوزیسیون عمده در صحنه سیاست کشور، قادر به ارتقای مبارزه است و دوش به دوش صدها هزار تن از مردم پرتغال در سراسر کشور در اقدامات و تظاهرات اعتراضی شرکت می‌کند. بیشتر از بیست و چند روز به انتخابات مجلس باقی نمانده است. نتیجه این انتخابات تأثیر تعیین کننده‌ای بر وضعیت سیاسی کشور در سال‌های آتی خواهد داشت. بیایید با این باور محکم به مبارزه انتخاباتی برویم که پس از نتایج انتخابات پارلمان اروپا که منجر به برداشتن گام دیگری به جلو شد، اکنون شمار بسیار زیادتری از مردم پرتغال بر اهمیت تقویت نقش ”جبهه وحدت دموکراتیک“ [CDU، متشکل از حزب کمونیست پرتغال و حزب سبزها] واقف‌اند. در آن انتخابات ده‌ها هزار رأی‌دهنده جدید به ”جبهه“ رأی دادند. سیاست و الگوی جایگزین برای راه رشد، و نیروی واقعی برای یافتن راه‌های اجرای آن وجود دارد. آنهایی که به این سمت و سو گرایش دارند، نیروهای چپ و هوادار سرسخت دموکراسی، حول ”جبهه“ گرد می‌آیند. سیاست و الگوی جایگزین برای رشد همان است که حزب کمونیست پرتغال و چپ میهن‌دوست به مردم کشور عرضه کرده‌اند. با توجه به همین واقعیت است که ما امروز و در اینجا می‌گوییم که جایگزین واقعی برای سرمایه‌داری وجود دارد. جایگزینی که زاییده اراده و خواست مردم است. جایگزینی برای تضمین رشد، عدالت و همبستگی. جامعه جایگزینی که به همت مردم و برای مردم ساخته خواهد شد: سوسیالیسم.
حزب ما حزبی است که با سرمایه‌داری سر سازگاری ندارد و برای سطح والاتری از سازمان جامعه بشری می‌رزمد؛ حزبی است طبقاتی و حامل یک ایدئولوژی مشخص. حزب ما بر پایه اصولی استوار است که زیربنای بی‌نظیری را برای عمل دموکراتیک و کارآمدی لازم به منظور حل کردن مسائل پیش رو، به پیش بردن آمال مردمی، و اجرای تمام و کمال برنامه‌ها و طرح‌های آن در اختیارش قرار داده است. ما حزبی هستیم که در شرایط بی‌عدالتی اجتماعی و افول وضعیت ملی کشور، به عنوان یک حزب میهن دوست از منافع ملت و استقلال ملی کشور دفاع می‌کند، در عین اینکه به شدت خود را پایبند اصول انترناسیونالیسم می‌داند. ما می‌دانیم که چه هستیم و چه می‌خواهیم – یک حزب کمونیست، شایسته چنین نامی! کنگره هجدهم حزب بر این گزینه، این هویت، و این راه تأکید کرد. کارگران، جوانان، و مردم به چنین نیرویی نیاز دارند.“


حزب کمونیست ونزوئلا سرکوب فعالان سیاسی در ایران را محکوم می کند!

در روز 13 سپتامبر در حاشیه فستیوال اومانیته در پاریس ملاقات رسمی بین نمایندگان رهبری حزب کمونیست ونزوئلا و حزب توده ایران برای با تبادل نظر در رابطه با تحولات اخیر دو کشور انجام شد. در این نشست که در غرفه «نامه مردم» برگزار شد و 90 دقیقه طول کشید، رفیق دکتر کارولوس ویمر، عضو هیئت سیاسی، نماینده پارلمان و مسئول روابط بین المللی حزب کمونیست ونزوئلا اعلام کرد که حزب کمونیست ونزوئلا سرکوب های اخیر فعالان سیاسی در ایران را محکوم می کند و در این رابطه بیانیه ای صادر کرده است.

او اظهار داشت که حزب کمونیست ونزوئلا تحولات اخیر را از نزدیک دنبال می کند و با تحلیل های حزب توده ایران در این رابطه موافق است. او ضمن اظهار همبستگی با مبارزات حزب توده ایران اظهار داشت حزب کمونیست ونزوئلا مخالف حکومت مذهبی می باشد. گزارش کامل این نشست در شماره بعد نامه مردم منتشر خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا