مسایل سیاسی روز

مرگ بر دیکتاتور


شعارهای اصلی مردم که با صدای کوبنده شنيده می شود
مردم چرا نشستيد / ايران شده فلسطين
کهريزک / اعتراف / ديگر اثر ندارد
زندانی سياسی آزاد بايد گردد
منتظری زنده باد / کروبی پاينده باد
دروغگو ! اين شصت و سه درصد که می گند کو؟
کروبی بت شکن / بت بزرگ رو بشکن
يا حسين / ميرحسين

ویدئو تظاهرات امروز تهران

خبرهای لحظه به لحظه روز قدس از تهران

در ميدان ولی عصر اکنون که ساعت يازده اکثريت با سبزهاست .البته نيروهای بسيج هم هستند . با در دست داشتن پلاکاردهايی مبنی بر اينکه از کدام پايگاههای بسيج در راهپيمايی شرکت می کنند .در مجموع فضا آرام است و فقط چند درگيری کوچک ميان سبزها و نيروهای بسيج اتفاق افتاده
سبزها نمادهای سبز از جمله بادکنک سبز و پارچه های سيز در دست دارند عکس ميرحسين موسوی فراوان در دست سبزهاست.

شعار اصلی مردم در ميدان ولی عصر – ساعت يازده ونيم يا حسين ميرحسين، مرگ بر ديکتاتور است. آنها همچنين شعار می دهند ما اهل کوفه نيستيم / پول بگيريم بايستيم

مردم پلاکاردهای زيادی در جمايت از جنبش سبز و موسوی در دست دارند.برخی از شعارهايی که روی پلاکاردها ديده می شود

مجرمان شما، قهرمانان ما هستند
روز قدس / روز فرياد آزادی
تجاوز بد است / چه در کهريزک چه در فلسطين
تفتيش عقايد ممنوع است

جمعيت گسترده ای از سبزها هم اکنون که ساعت يازده و پانزده دقيقه از ميدان هفت تير به سمت ولی عصر به حرکت در آمده اند . يکی از اصلی ترين شعارهای مردم زندانی سياسی آزاد بايد گردد /است .همه خيابان کريمخان مملو از طرفداران جنبش سبز است.روی بسياری از پلاکاردها اين شعار ديده می شود

تفنگت را زمين بگذار
که من بيزارم از ديدار اين خونبار
چه در غزه – چه در لبنان
چه در قدس و چه در ايران

شعارهای اصلی مردم که با صدای کوبنده شنيده می شود

بسيجی واقعی / همت بود و باکری
منتظری زنده باد / کروبی پاينده باد
دروغگو ! اين شصت و سه درصد که می گند کو؟
حجاريان زنده باد / موسوی پاينده باد
فلسطين را رها کن / فکری به حال ما کن
کروبی بت شکن / بت بزرگ رو بشکن
نه غزه / نه لبنان / فقط فلات ايران

جعيت گسترده ای از سبزپوش ها الآن که ساعت دوازده ظهر است تمام بلوار کشاورز را فراگرفته اند و به طرف دانشگاه تهران در حرکتند

شعارهايی که می دهند:

مردم چرا نشستيد / ايران شده فلسطين
کهريزک / اعتراف / ديگر اثر ندارد
يا حسين / ميرحسين
زندانی سياسی آزاد بايد گردد
بسيجی واقعی / همت بود و کروبی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا