مسایل بین‌المللی

مارش پیروزمند چپ اروپا

نتایج چشمگیر کارزارهای انتخاباتی احزاب کمونیست و چپ پرتغال، آلمان و یونان
* حزب کمونیست پرتغال با بسیج و هدایت مبارزه زحمتکشان، جوانان و نیروهای پیشرو کشور در چارچوب ”جبهه وحدت دموکراتیک“ توانست در انتخابات پارلمانی با افزایش 0.3 درصد به آراء خود و تصاحب 7.88 درصد آراء 15 کرسی را بدست بیاورد.
* حزب کمونیست یونان در انتخابات زودرس این کشور با 7.54 درصد آراء و در کنترل گرفتن 21 کرسی پارلمانی نقش خود را به مثابه سومین نیروی –سیاسی کشور حفظ کرد
* حزب چپ آلمان با جلب حمایت نزدیک به 12درصد آراء مردم آلمان به نیروی سیاسی مهم کشور تبدیل شده و 76 نماینده به پارلمان این کشور می فرستد.
در حالیکه مداحان سرمایه داری انحصاری و عوامل رنگارنگ سرمایه داری نولیبرال در تدارک هیاهوی تبلیغاتی به مناسبت گذشت دو دهه از گسستن دیوار برلین و شروع فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی می باشند، نتایج انتخاباتی در گروهی از کشورهای اروپائی و اوجگیری مبارزه زحمتکشان در مقاومت برضد سرمایه داری نولیبرال در ایرلند و رومانی در هفته های اخیر بیانگر گسترش مبارزه طبقاتی همه جانبه ای در قلب اروپا است.
در انتخابات پارلمانی پرتغال در روز 5 مهرماه (27 سپتامبر) حزب کمونیست پرتغال و متحدان آن با سازماندهی یک کارزار انتخاباتی موثر و بسیج کارگران، جوانان و نیروهای پیشرو کشور در چارچوب ”جبهه وحدت دموکراتیک“ با حزب طرفدار محیط زیست (سبزهای پرتغال) موفق شد که تعداد آراء خود را 0.3 درصد افزایش دهد. رفیق ”جرومینو دِ سوزا“، دبیرکل حزب برادر، در بیانیه مطبوعاتی ای در رابطه با موفقیت نیروهای مترقی در حفظ موقعیت خود در پارلمان کشور نتیجه آراء را شاهدی جدید بر موفقیت و رشد تداوم یابنده ”جبهه وحدت دموکراتیک“ قلمداد کرد و آنرا ”فاکتوری با اهمیت غیرقابل انکار“ خواند. او نتیجه حاصل شده را ”محرکی مهم در پایه ریزی پیشرفتی بزرگتر و وسیعتر در انتخابات محلی پیش رو“ دانست که قرار است در روز 19 مهرماه انجام بگیرد. او ده ها هزار رای جدیدی را که در حمایت از ”جبهه وحدت دموکراتیک“ به ثبت رسید را جزئی محکم و ثابت از اعتقاد رای دهندگان به مبارزه بر ضد سیاست های نافی عدالت اجتماعی و حمایت از سیاستی جدید قلمداد کرد و گفت این پایگاه توده ای پشتیبان ”مبارزات سیاسی و انتخاباتی آینده ما برای یک پرتغال عادلانه تر، حامی برابری و برخوردار از حاکمیت ملی می باشد.“ در انتخابات اخیر حزب سوسیالیست پرتغال که کنترل دولت را در دست دارد با از دست دادن 8.4% آراء خود عملاٌ اکثریت مطلق را از دست داد. حزب کمونیست پرتغال این عدم موفقیت حزب حاکم را ”عاملی با اهمیت بسیار زیاد در چارچوب مبارزه بر علیه سیاست های دست راستی برای اینکه حیات سیاسی کشور را کاملاٌ تغییر بدهند دانست“ و در این رابطه خاطر نشان شد که این امر ”محصول مقاومت وسیع مردم و مبارزه آنان برای حقوقی است که مورد تهاجم دولت قرار گرفته است.“
در انتخابات روز 6 مهرماه در آلمان نیروهای راست سنتی و سوسیال دموکرات ها بخشی از آراء خود را از دست دادند. رای دهندگان به ویژه حزب سوسیال دموکرات را که در انتخابات قبل در ائتلافی نامقدس با نیروهای دموکرات مسیحی دولت را تشکیل داده بودند، تنبیه کردند. حزب سوسیال دمکرات 11.2% آرا خود را از دست داد. سقوط آراء سوسیال دموکرات ها محصول حمایت آن ها از سیاست هائی بود که شرایط زندگی و کار طبقه کارگر آلمان را در دهه گذشته به شدت تحت تهاجم قرار داده است. میزان رای حزب سوسیال دموکرات که بسیاری از هواداران سابق آن در اتحادیه های کارگری آلمان اکنون از ”حزب چپ“ حمایت می کنند، در این انتخابات به پائین ترین حد خود در دوره پس از جنگ جهانی دوم سقوط کرد. پس از 11 سال حضور در دولت، اکنون حزب سوسیال دموکرات، در مقام اپوزیسیون رسمی در پارلمان قرار خواهد گرفت.
حزب چپ آلمان که به طور رسمی دو سال پیش از وحدت تشکیلاتی ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“ و ”آلترناتیو انتخاباتی برای عدالت اجتماعی“ ایجاد شد، موفق شد که در انتخابات پارلمانی این کشور در اوایل مهرماه میزان رای خود را از 8.7% آرا در انتخابات 2005 نزدیک به 12 درصد برساند. رویگردانی فزاینده زحمتکشان و اعضای اتحادیه های کارگری در غرب آلمان از حزب سوسیال دموکرات و رادیکالیزم برنامه مبارزاتی و تبلیغاتی ”حزب چپ“ حول شعار های محوری صلح، عدالت اجتماعی و رد نولیبرالیسم اقتصادی از مولفه های این موفقیت چشمگیر می باشند. حزب چپ در سال های اخیر کارزار حساب شده ای در مخالفت با کاهش بودجه های رفاهی- اجتماعی- تامین اجتماعی که به ویژه کارگران بیکار را تحت فشار قرار می دهد، به پیش برده است. حزب چپ آلمان همچنین نقش برجسته ای در سازماندهی کارزار مخالفت با بالا بردن سن بازنشستگی از 65 به 67 سالگی در حالی که بسیاری از کارگران 50 ساله به بالا نمی توانند کار پیدا کنند، و همچنین سیاست کاهش مالیات برای ثروتمندان به موازات افزایش مالیات های غیر مستقیم داشته است. لوثار بیسکی، عضو رهبری حزب چپ آلمان و صدر گروه پارلمانی چپ، کمونیست در پارلمان اروپا در رابطه با نتیجه انتخابات گفت: ”چپ در اروپا اکنون دلیل مشخصی برای جشن و پایکوبی دارد. حزب چپ آلمان در حال رشد است. این حزب نیروی اجتماعی ای برضد قوانین ضد اجتماعی، قطع سیاست های اجتماعی، حزبی برای صلح و مخالف اقدامات نظامی در جهان در پارلمان آلمان خواهد بود.“ بیسکی اضافه کرد که یک حزب چپ قدرتمند در آلمان، نشانه ای مثبت برای یک اروپای اجتماعی خواهد بود. ”حزب چپ با دقت فراوان سیاست های اروپایی را زیرنظر خواهد داشت. ما به مخالفتمان با جهت گیری طرفداری افراطی از بازار آزاد توسط آقای باروسو (صدر کمیسیون اتحادیه اروپا) و برنامه عمل دولت آلمان ادامه می دهیم.“
در انتخابات ایالتی در دو منطقه آلمان که بطور همزمان با انتخابات پارلمانی کل کشور برگزار شد، حزب چپ در ایالت براندنبورگ در مقام دومین حزب قدرتمند قرار گرفت و در ایالت شولسویک- هولستاین برای اولین بار وارد پارلمان ایالتی شد. بیسکی گفت: ”من به ویژه خوشحالم که راست افراطی در براندونبورگ از صحنه محو شد… نژاد پرستی و افراط گری دست راستی هیچ حقی به حیات ندارند، نه در آلمان و نه در هیچ جای دیگری در اروپا.“
در انتخابات پارلمانی زودرس یونان در روز 13 مهرماه حزب دست راستی ”دمکراسی نوین“ با شکست سنگینی روبرو شد و قدرت دولتی به حزب سوسیال دموکرات، ”جنبش سوسياليستی ‏پان‌هلنيست“، منتقل گردید. کوستاس کارامانلیس، رهبر حزب دموکراسی نوین که با فرا خواندن انتخابات زودرس، دو سال پیش از موعد، سعی داشت موقعیت متزلزل نیروهای راست در قدرت را تثبیت کند، بلافاصله از مقام خود استعفا کرد. حزب کمونیست یونان بر رغم کارزار همه جانبه نیروهای راست و مرتجع توانست با کسب 7.54% آرا و تصاحب 21 کرسی پارلمانی در مقام سومین حزب پرقدرت یونان باقی بماند. حزب ”ائتلاف نیروهای چپ“ با کسب 4.59% آرا و 13 کرسی پارلمانی در مقام پنجمین حزب این کشور قرار گرفت. رفیق آلکا پاپاريگا، دبيرکل حزب کمونيست يونان در سخنانی در پایان انتخابات برنامه حزب را برای ادامه مبارزه برای ایجاد یک ”‏جبهه متحد کارگران، دهقانان، صاحبان مشاغل آزاد“ که مشخصاٌ بر ضد سیاست های نیروهای راست سنتی و سوسیال دموکرات های مدافع سیاست های نو لیبرالی مدافع امپریالیسم موضع خواهد داشت، اعلام کرد. دبیرکل حزب کمونیست یونان با توجه دادن به سیاست های مدافع بازار آزاد سوسیال دموکرات ها، با هرگونه خوش بینی نسبت به سمت و سوی سیاست های دولت در رابطه با زحمتکشان هشدار داد. به گفته او: ”به نظر ما، نه در سياست دولت، بلکه در دولت تغيير صورت گرفته است. نه مسير کشتی، بلکه ”ناخدا“ی آن تغيير کرده است.“
رفیق پاپاریگا با تشکر از اعضاء و هواداران و دوستان حزب کمونیست که در انتخابات از برنامه انتخاباتی کمونیست ها حمایت کردند، در اشاره به تاثیر تهاجم تبلیغاتی ضد کمونیستی اشاره کرد: ”ما با ‏آن‌هايی که تصميم داشتند به حزب کمونيست يونان رأی بدهند، اما در آخرین لحظات نتوانستند تحت تأثير ‏تبليغات همه جانبه دولت اين گام شجاعانه و اساسی را بردارند، ارتباط برقرار خواهيم کرد.‏“ رهبر حزب کمونیست یونان اطمینان داد که حزب و سازمان جوانان پر تلاش آن در خط اول مبارزه، برای بسيج نيروها، برای اتحاد در مبارزه، ‏برای جلوگيری از بدتری که انتظار آن می رود و مبارزه برای راه‌حل‌هايی که به مردم کمک کند، استوار و پیگیر عمل خواهند کرد.‏

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا