مسایل سیاسی روز

با سرکوب جنبش سندیکایی زحمتکشان متوقف نمی شود! «کارگران به مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی ادامه می دهند»

حزب توده ایران بازداشت و حبس اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان و به رسمیت شناخته شدن حق غیر قابل انکار زحمتکشان در تشکیل سندیکاهای کارگری است.
احیای حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان و مقابله با سیاست های ضد کارگری ارتجاع حاکم در گرو پیوند مستحکم با جنبش همگانی ضد استبدادی است.
چهار تن از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی احضار و برای گذراندن دوران حبس راهی زندان شهر دزفول شدند.
علی نجاتی رییس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار نامه ای از همه کارگران و زحمتکشان کشور یاری طلبیده و خواستار اعتراض آنان به این احکام ناعادلانه گردیده است.
در بخشی از این نامه تاکید شده است: “ما برای به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات برحق کارگران هفت تپه و به دست آوردن کمترین امکانات معیشت و حقوق انسانی تلاش کرده ایم، اما ما محکوم و زندانی می شویم… ما می دانیم که ایجاد تشکل های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است. در حالی که کارفرماها آزادانه تشکل دارند، کارگرانی که تشکل های مستقل کارگری خود را بنا می کنند محکوم و زندانی می شوند ما اعتقاد داریم به جز تلاش های خود کارگران و اتحاد و همبستگی میان آنان، ما کارگران موفق نخواهیم شد به خواسته ها و مطالبات خود دست یابیم. من و دیگر همکارانم در سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، برای مدت شش ماه در زندان محبوس خواهیم بود… کارگران! امروز، روز حمایت از کارگرانی است که در هفت تپه برای احقاق مطالبات کارگری، تلاش کردند و از سوی کارگران هفت تپه به نمایندگی در یک تشکل مستقل انتخاب شدند و امروز تنها به خاطر دفاع از حقوق کارگری خود به زندان محکوم شده اند… امیدوارم با اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر در راه ایجاد تشکل های مستقل کارگری خود تلاش کنیم تا بتوانیم به حقوق و خواسته های برحق خود دست پیدا کنیم. به امید اتحاد روز افزون کارگران!”
محاکمه و بازداشت فعالان سندیکایی ماهیت واقعی رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی کودتا را آشکار می سازد.
با اینگونه اقدامات نمی توان در عزم طبقه کارگر ایران برای تامین حقوق صنفی-سیاسی و از آن جمله احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل خللی وارد ساخت. بعلاوه در اوضاع کنونی احضار و زندانی کردن فعالان کارگری به مفهوم تهدید زحمتکشان می باشد. هدف کودتاچیان جلوگیری از گسترش مبارزات کارگری و پیوند آن با جنبش سراسری ضد کودتای انتخاباتی است.
حزب توده ایران بازداشت و حبس اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان و به رسمیت شناخته شدن حق غیر قابل انکار زحمتکشان در تشکیل سندیکاهای کارگری است.
احیای حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان و مقابله با سیاست های ضد کارگری ارتجاع حاکم در گرو پیوند مستحکم با جنبش همگانی ضد استبدادی است.

آزادی برای همه زندانیان سیاسی!
آزادی برای کارگران دربند و فعالان سندیکایی!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا