مسایل سیاسی روز

اعدام زندانیان سیاسی اقدامی تبهکارانه و هدفمند برای ایجاد فضای امنیتی!

حزب ما ضمن محکوم ساختن اعدام زندانیان سیاسی از جمله احسان فتاحیان، باردیگر نسبت به برنامه هدفمند کودتاچیان برای رواج خشونت و درگیری های کور در مناطق قومی کشور بویژه مناطق کردنشین هشدار می دهد.
برای خنثی نمودن توطئه ارتجاع، یگانه راه مطمئن و ثمر بخش تحکیم پیوند جنبش ملی در راه الغای ستم ملی با مبارزه سراسری ضد استبدادی است. باید با تقویت پیوند و ارتباط مبارزات ملی با جنبش همگانی برنامه کودتاچیان به رهبری ولی فقیه را با ناکامی روبرو ساخت!
رژیم ولایت فقیه سحرگاه روز چهارشنبه 20 آبان ماه احسان فتاحیان زندانی سیاسی را در زندان مرکزی سنندج اعدام کرد.
این مبارز سیاسی پیش تر در دادگاه بدوی به 10 سال حبس محکوم شده بود، ولی مرتجعان کودتاچی با برنامه ای هدفمند در دادگاه تجدید نظر او را به اعدام محکوم و سرانجام نیز این حکم ضد انسانی را به اجرا در آوردند.
این فعال سیاسی سال گذشته در شهر کامیاران به اتهام “محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به تحمل 10 سال حبس و تبعید در شهرستان رامهرمز محکوم شده بود، ولی پس از حوادث اخیر و رشد و گسترش جنبش مردمی برضد کودتای انتخاباتی، دادستانی انقلاب اسلامی کامیاران با مداخله مستقیم وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با تجدید نظر در حکم اولیه، وی را به اعدام محکوم ساخت. اعدام احسان فتاحیان به عنوان یکی از فعالان سیاسی کرد در اوضاع کنونی به هیچ وجه اتفاقی و بی ارتباط با حوادث سیاسی کشور نیست. اعدام این زندانی سیاسی در منطقه کردستان که به شدت ناآرام می باشد، بخشی از برنامه کودتاچیان در راستای امنیتی کردن فضای سیاسی با هدف سرکوب جنبش مردمی است. ارتجاع حاکم تحت رهبری ولی فقیه با شناخت از وضعیت ناآرام، بی ثبات و آماده انفجار مناطقی چون استان های آذربایجان غربی و کردستان-مناطق کردنشین-می کوشد با اقداماتی تحریک آمیز نظیر اعدام احسان فتاحیان به موج خشونت دامن زده و با ایجاد فضای نظامی-امنیتی زمینه های حضور گسترده تر ارگان های سرکوبگر در حیات سیاسی کشور را فراهم آورد.
دولت نامشروع کودتا، سپاه پاسداران به رهبری ولی فقیه منافع خود را در رواج خشونت، ترور و درگیری می بینند و برای برون رفت از بحران حاد کنونی برروی ایجاد تشنج در مناطق قومی کشور برنامه ریزی کرده اند. بی جهت نیست پس از اعدام احسان فتاحیان یک زندانی سیاسی دیگر کرد به نام شیرکو معارفی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد.
حزب ما ضمن محکوم ساختن اعدام زندانیان سیاسی از جمله احسان فتاحیان، باردیگر نسبت به برنامه هدفمند کودتاچیان برای رواج خشونت و درگیری های کور در مناطق قومی کشور بویژه مناطق کردنشین هشدار می دهد.
برای خنثی نمودن توطئه ارتجاع، یگانه راه مطمئن و ثمر بخش تحکیم پیوند جنبش ملی در راه الغای ستم ملی با مبارزه سراسری ضد استبدادی است. باید با تقویت پیوند و ارتباط مبارزات ملی با جنبش همگانی برنامه کودتاچیان به رهبری ولی فقیه را با ناکامی روبرو ساخت!
حزب توده ایران با تاکید برحقوق انکار ناپذیر خلق های ایران از جمله خلق کرد، مبارزه برای لغو ستم ملی و برابری کامل حقوق همه خلق های ساکن ایران را از وظایف مهم جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه کنونی مردم ایران ارزیابی می کند و قاطعانه و خستگی ناپذیر در راه تامین حقوق مساوی خلق های ایران رزمیده و می رزمد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا