مسایل سیاسی روز

اعلامیهٔ فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در همبستگی با مبارزهٔ دانشجویان ایران

فدراسیون جهانی جوانان دموکرات تأثر عمیق خود را نسبت به سرکوب تظاهرات دانشجویی روزهای اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران اعلام می‌کند. ف.ج.ج.د. همواره از حق دانشجویان ایران برای تظاهرات مسالمت آمیز پشیبانی کرده است و می‌کند. لذا ما دستگیری، بازداشت و سرکوب دانشجویان توسط حکومت را به شدت محکوم می‌کنیم.

فدراسیون جهانی جوانان دموکرات تأثر عمیق خود را نسبت به سرکوب تظاهرات دانشجویی روزهای اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران اعلام می‌کند. ف.ج.ج.د. همواره از حق دانشجویان ایران برای تظاهرات مسالمت آمیز پشیبانی کرده است و می‌کند. لذا ما دستگیری، بازداشت و سرکوب دانشجویان توسط حکومت را به شدت محکوم می‌کنیم.
ما از دولت ایران می‌خواهیم که به مانورهایش در نقض حق جوانان ایران در برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز برای رسیدگی به مسائل و نگرانی‌های واقعی‌شان پایان دهد.
بر اساس گزارش‌های رسیده تا کنون ۱۶۵ مرد و ۳۹ زن دستگیر شده‌اند و ضربات باتون و پرتاب گاز اشک‌آور در خیابان‌ها ادامه دارد. حتی استادان دانشگاه‌ها نیز مورد حملهٔ پلیس قرار گرفته‌اند. ما خواهان آزادی فوری دانشجویان تظاهر کننده، پایان دادن به ضرب و شتم آنها در خیابان‌ها و گوش فرا دادن به صداهای ناشنیده گرفته شدهٔ آنها هستیم.
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات همواره پشیبان مردم و جوانان ایران در ساختن کشورشان فارغ از دخالت، تحریم و تهدید کشورهای امپریالیستی بوده است، و از جنبش دموکراتیک درون ایران در تلاش برای بنای یک نظام پیشرو دموکراتیک که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و سیاسی ملتش باشد نیز حمایت کرده است.

دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات
بوداپست، مجارستان
۱۱ دسامبر ۲۰۰۹ (۲۰ آذر ۱۳۸۸)

THE WFDY STATEMENT IN SOLIDARITY WITH IRANIAN STUDENT STRUGGLES

The World Federation of Democratic Youth is deeply shocked due to the suppression going on in recent days against student demonstration in Tehran and other cities of Iran.

WFDY has been always supporting democratic right of Iranian Student to demonstrate peacefully. So we strongly condemn the arrest, detention and suppression of students by the regime.

We demand with Iranian Government to stop their manoeuvres against the peaceful right to demonstrate of young people in Iran for their genuine concerns.

Till now it has been reported that 165 men and 39 women has been arrested, and thrashing of baton and tear gas is common in the street. Even the professors are attacked under police operation.

We demand the immediate release of student demonstrators; stop to trash them in the street and to listen to their unheard voices.

WFDY has always expressed it position that supports the Iranian youth and people in building up their country with no interventions, blockades and threats from the imperialist countries, and has also supported the democratic movement inside Iran in its effort to build a democratic progressive system that fulfils the political and economic needs of its people.

World Federation Democratic Youth
Budapest,
Hungary
11 December, 2009

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا