اعلامیه ها

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایرانتهاجم وحشیانه و خشونت افسار گسیخته رژیم استبدادی و راه کارهای پیش روی جنبش
تاملی بر بیانیه شماره هفدهم میرحسین موسوی

هم میهنان مبارز!
حوادث روزهای اخیر بی شک ابعاد تازه ای از جنایتکاری و خشونت رژیم استبدادی حاکم را به نمایش گذاشت. تهاجم وحشیانه و خونین مزدوران تاریک اندیشی و استبداد بر ضد مردم معترض به ادامه حاکمیت نامشروع دولت برآمده از تقلبات گسترده انتخاباتی و مداخلات گسترده سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی، در جریان حوادث روزهای تاسوعا و عاشورا که ده ها تن کشته و زخمی و صدها تن اسیر بر جای گذاشت و در پی آن تهاجم نیروهای انتظامی و دستگیری صدها تن از فعالان سیاسی و همچنین یورش روزهای اخیر مزدوران شبه نظامی به دانشگاه های کشور، بیش از پیش نشانگر استیصال و شکست رژیم استبدادی در سرکوب جنبش عظیم مردمی است که در ماه های اخیر رژیم ولایت فقیه را به چالش جدی کشیده است.
شکاف عمیق و بی سابقه در درون طیف وسیع نیروهای مذهبی، که در پی پیروزی انقلاب بهمن 1357 سکان امور را به دست گرفتند، تا حدی تعمیق یافته است که مزدوران استبداد دیگر حتی تاب تحمل مراجع تقلید منتقد را نیز ندارند و در پی روزها یورش به دفاتر آنان اینک در پی خلع آنها از مرجعیت نیز می باشند. ماهیت بیش از پیش نظامی و خشونت اعمال شده از سوی ولی فقیه رژیم و مزدوران او جنبش مردمی ما را در برابر دشواری های جدی قرار داده است. سران رژیم کودتا بی شک در پی تشدید خشونت و به خاک و خون کشیدن جنبش مردمی به هر بهایی هستند و بنابراین باید با هوشیاری و درایت با این توطئه های رژیم مقابله کرد.
آنچه مسلم است این است که هفت ماه پس از کودتای انتخاباتی و اعمال فشار و سرکوب خونین توده های حق طلب، دولت کودتا به رهبری ولی فقیه قادر نگردیده است، تعادل قوا را به سود خود تغییر داده و جنبش اعتراضی را تضعیف و زمین گیر سازد. ژرفش جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم و اعتماد بنفس و امیدواری بیشتر معترضان چالشی بزرگ را بر سر ادامه وضع موجود برای ارتجاع پدید آورده است.
در چنین وضعیت خطیر و سرنوشت سازی، اتخاذ سیاستی که بتواند به انزوای بیش از پیش هسته اصلی کودتا و شخص ولی فقیه یاری رسانده و در عین حال شکاف در میان مدافعان کودتای انتخاباتی را ژرف تر ساخته و مانورهای فریب کارانه جناح های مختلف ارتجاع حاکم را حتی المقدور کم اثر، بی اثر و یا ناکام نماید، ضرورتی تام و تمام به شمار می آید.
حزب ما با ارزیابی شرایط حساس و بسیار بغرنج کنونی و با توجه به سطح سازمان یافتگی جنبش اعتراضی مردم و ضعف های موجود در پیوند زدن جنبش اعتراضی جوانان و دانشجویان با جنبش کارگری و زنان کشور بر این اعتقاد است که باید از طرح شعارهای غیر واقع بینانه و دور از شرایط عینی و ذهنی جنبش پرهیز کرد و با شکیبایی و پای فشردن بر خواست های کلیدی جنبش مردمی امکان تداوم این جنبش را فراهم آورد. همواره باید درک عینی، واقعی و همه جانبه از دور نمای جامعه و جنبش داشت. اگر زمینه تاریخی-اجتماعی و مضمون رخدادها و نقش و جایگاه طبقات و قشرهای جامعه و تاثیر متقابل پدیده های گوناگون بر یکدیگر به درستی تشخیص داده نشود، تمرکز و توجه به وظایف نزدیک و مبرم و در نتیجه تعیین وظایف اصلی با خطا و اشتباهات همراه بوده و مسیر جنبش با داوری های ذهنی و اراده گرایانه به انحراف کشیده خواهد شد. به همین دلیل توجه دقیق به مرحله ای که در آن قرار داریم، مختصات و ویژگی های این مرحله و تشخیص و تعیین سیاست متناسب با واقعیت لحظه که مسیر مبارزه در راه حقوق مردم را هموارتر می سازد، اولویت محسوب شده و می شود.
میرحسین موسوی در بیانیه هفدهم خود با تاکید بر اینکه باید بحران به رسمیت شناخته شود، از جمله اعلام داشته: ”بنده با صراحت می گویم تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسایل پیدا نخواهد شد. عدم اذعان به بحران، توجیه گر ادامه راه حل سرکوبگرانه خواهد شد…“ و در ادامه می گوید: ”… ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند. ما سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، بستن روزنامه ها و محدود کردن رسانه ها را مخالف دین مترقی و رهایی بخش خود و مخالف قانون اساسی برآمده از این دین می دانیم…“
بیانیه آقای میرحسین موسوی راه چاره را در تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات که در مرکز آن فراهم ساختن شرکت همه ملت علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها قرار دارد و نیز آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آنها، آزادی مطبوعات و رسانه ها و برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات و تشکیل احزاب و تشکل ها، ارزیابی می کند. بدیهی است که این خواست ها بخش هایی از مطالبات کلیدی مردم میهن ما محسوب می شوند. حزب ما محتوی کلی این بیانیه را با درک شرایط کنونی کشور در راستای دفاع از منافع جنبش مردمی و تأکید بر آرمان های این جنبش برای رسیدن به آزادی ها و حقوق دموکراتیک می داند. بدیهی است که حزب توده ایران و سایر نیروهای مترقی و دموکراتیک کشور برداشت های خود را از شیوه مردمی حکومت در ایران دارند و ادامه رژیم ولایت فقیه را همچنان اساسی ترین سد راه تحولات بنیادین به سمت تحقق آزادی و حق حاکمیت مردم دانسته و می داند. ما در دوران حکومت اصلاحات نیز بر این نظر پا فشردیم که با ادامه رژیم ولایت فقیه نمی توان به تغییرات اساسی به سود منافع توده های مردم خوش بین بود و اصلاحات و تغییرات بنیادین در چارچوب این نظام سرابی بیش نیست.
بنابراین سخن بر سر ”خوش بینی“ ما و یا دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور برای تغییرات در چارچوب نظام ضد مردمی ولایت فقیه نبوده و نیست، بلکه در اینجا تاکید بر سر اتخاذ آنچنان سیاست های هوشیارانه و موثری است که بتواند مسیر تحولات را در جهت حذف نهایی مهمترین نهادها و عوامل استبداد زدگی، خرافه پرستی و عقب ماندگی جامعه سوق دهد و به سود آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی رهنمون شود.

هم میهنان مبارز و آگاه!
هدف اساسی پیش روی جنبش تأمین شرایط برای ادامه مبارزه، تقویت صفوف جنبش از طریق ارتباط تنگاتنگ جنبش کارگری و زحمتکشان، با دانشجویان و جوانان و مبارزات زنان میهن و استفاده بهینه از هر امکان، روزنه و وضعیتی برای ادامه فشار بر رژیم استبدادی حاکم است.
خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و متوقف کردن سرکوب شدید جنبش مردمی مرحله نخست در این مبارزه دشوار و طولانی است. دراین مسیر پر فراز و نشیب رمز پیروزی وفاداری به حقوق مردم و خواست های آنان، استقلال و منافع ملی و حرکت آگاهانه به سمت تقویت صفوف جنبش برپایه اتحاد و وحدت عمل همه احزاب و نیروهای ملی، مترقی، انقلابی و میهن دوست است.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
13 دیماه 1388

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا