مسایل سیاسی روز

نامه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مقامات جمهوری چک

پراگ
جمهوری چک

ما بدین‌وسیله نگرانی و مخالفت کامل خود را با تلاش‌هایی که برای ممنوع کردن فعالیت‌های حزب کمونیست بوهم و موراوی (CPBM) صورت می‌گیرد اعلام می‌کنیم.
بنا بر گزارش‌های رسیده به حزب توده ایران سنای جمهوری چک در جلسه‌ای که فاقد حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم بود، قعطنامه‌ای را به تصویب رسانده که مدعی است فعالیت‌های حزب کمونیست بوهم و موراوی، سومین حزب بزرگ کشور شما، ناقض قانون اساسی جمهوری چک است. از جمله مواردی که سنا به آن اشاره کرده است، جهان‌بینی مارکسیستی CPBM است که نشانگر آن‌چنان ”کمونیسم‌ستیزی“کور و خشنی است که خاص دولت‌های ارتجاعی و واپسگراست. جای تعجب و نگرانی زیادی است که می‌بینیم یک دولت اروپایی که خود را دموکراتیک و مدرن می‌داند، همان روشی را به کار می‌گیرد که دولت‌های ارتجاعی،‌ مثل دولت حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروهای واپسگرا در سراسر دنیا در پیش می‌گیرند.
به نظر ما در قانون اساسی جمهوری چک هیچ موردی وجود ندارد که بر پایه آن سنا یا هر مقام دیگری در کشور شما بتواند مانع فعالیت‌های حزب کمونیست بوهم و موراوی بشود. حزب توده‌ایران نگرانی شدید خود را نسبت به چنین اقدام‌هایی در مورد قانونی بودن حزب کمونیست بوهم و موراوی ابراز می‌کند. به نظر ما، اقدام‌هایی این چنین، چیزی نیست جز ادامه تلاشی که پیش از این در مورد ممنوع کردن فعالیت سازمان جوانان حزب (KSM) در سال ۲۰۰۶ صورت گرفت، و بخشی است از تلاشی گسترده‌تر به منظور یکی دانستن کمونیسم با فاشیسم که هر روز شدیدتر می‌شود، به‌ویژه در کشورهای اروپای شرقی.
ما این اقدام‌های سنای جمهوری چک را نقض اصول بنیادی دموکراتیک، و علیه همه معیارهای حقوق بشر و حقوق دموکراتیک شهروندان جمهوری چک می‌دانیم. ما از مقامات جمهوری چک می‌خواهیم که در همین آغاز کار جلوی هر گونه تلاش برای تعلیق فعالیت حزب کمونیست بوهم و موراوی را بگیرند تا چنین اقدام‌های شتاب‌زده و غیرقابل قبولی برضد ارزش‌های دموکراتیک متداول نشود. پیش از این نیز، حزب توده ایران هرگونه تلاش در راه ممنوعیت فعالیت‌های سازمان جوانان کمونیست در جمهوری چک را محکوم کرده است و همراه با کارزار بین‌المللی علیه آن اعتراض کرده است.
از این فرصت استفاده می‌کنیم و بار دیگر همبستگی خود را با حزب کمونیست بوهم و موراوی اعلام می‌کنیم، و اعلام می‌کنیم که همواره از مبارزات این حزب برای صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی در جمهوری چک حمایت خواهیم کرد.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
30 دسامبر 2009

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا