مسایل سیاسی روز

حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران


* پیام همبستگی فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان در پاسخ به کارزار افشاگرانه تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
* بیانیه مشترک 50 حزب کمونیست- کارگری جهان در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم، و از جمله دستگیری تظاهرکنندگان روز عاشورا و صدور احکام اعدام، و در همبستگی با مبارزه زحمتکشان ایران
* بیانیه آکل، حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل)، در رابطه با تحولات اخیر ایران و همبستگی با نیروهای مترقی ایران. این بیانیه در روز 1 ژانویه در روزنامه ”هارواگی“، ارگان مرکزی آکل و اکثر رسانه های جمعی قبرس منتشر شد.

نمایش همبستگی قدرتمند نیرو های دموکرات، احزاب کمونیست و ترقی خواهان جهان با مبارزات مردم ایران در هفته های پس از شروع موج جدید سرکوب پلیسی توسط رژیم ولایت فقیه ابعاد گسترده ای گرفته است. سفارت های جمهوری اسلامی در آسیا و اروپا هزاران نامه و تلگرام اعتراضی از طرف اتحادیه های کارگری در محکوم کردن دستگیری هزاران تظاهرکننده و موج بگیر و ببند و تهدید اعدام دستگیر شدگان تظاهرات عاشورا دریافت کرده اند. نیروهای دموکرات جهان در مراجعات اعتراضی خود خواستار آزادی فوری همه دستگیر شدگان؛ توقف اعدام‌ها؛ لغو سریع سانسور اعمال شده بر رسانه‌های خبری، و دسترسی آزادنه به شبکه اینترنت و وسایل ارتباطاتی شدند. در نامه اعتراضی اتحادیه های کارگری اقدام رژیم به راه اندازی موج جدیدی از ترور و وحشت در ایران به منظور اعاده کنترل استبدادی، و خاتمه دادن به تظاهرات اعتراضی در خیابان‌های تهران و شهرستان ها.

بیانیه همبستگی فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان

در ادامه فعالیت های افشاگرانه ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ در رابطه با ماهیت واقعی تحولات اخیر سیاسی در ایران و سیاست های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه، فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان در تاریخ 26 ژانویه بیانیه مهمی در رابطه با همبستگی با مبارزه مردم ایران صادر کرد. خانم مارسیا کامپوس، پرزیدنت فدراسیون، در پیامی خطاب به ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ همبستگی و حمایت تداوم یابنده ”ف.ج.د.ز.“ از مبارزات زنان ایران را اعلام کرد.

همبستگی با مبارزه مردم ایران

فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان (WIDF) همبستگی خود را با زنان و همه مردم ایران، که در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، علیه رژیم تئوکراتیک دیکتاتوری آن کشور قهرمانانه پیکار می‌کنند؛ رژیمی که در پی سرکوب خونین این جنبش مردمی است، اعلام می‌کند. ”فدراسیون“ با مردم ایران هم‌صدا است. ما حمایت قاطعانه خود را از مبارزان جنبش زنان، از تظاهرات آنها، و از آنها که بازداشت و زندانی شده‌اند اعلام می‌کنیم. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، زنان زندانی در معرض خشونت غیرقابل وصفی از سوی رژیم قرار دارند و زندگی رهبران جنبش زنان در خطر است.
رخدادهای پس از انتخابات بحث‌انگیز ۲۲ خرداد ۸۸ پرتلاطم و خشونت‌آمیز بوده است. امروز اکثریت عظیمی از مردم ایران مبارزه را به خیابان‌ها کشانده‌اند و با واکنش خشونت‌آمیز نیروهای سرکوبگر روبه‌رویند. شکاف هائی که در سال‌های اخیر در صفوف بورژوازی و رژیم حاکم ایجاد شده است، می‌تواند فرصتی باشد برای مردم ایران تا خود را از سرکوب خفقان‌آور موجود رها کنند و راهگشای مسیر نوینی برای کشور به منظور تأمین و تضمین استقلال ملی، دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و سندیکایی، و بهبود سطح زندگی زحمتکشان باشند. در عین حال، مردم مبارز ایران مصممند تا از هرگونه تلاش مداخله‌گرانه مراکز امپریالیستی ممانعت کنند. زنان ایران، به‌ویژه، دلایل بیشتری برای آمدن به خیابان‌ها و شرکت در تظاهرات دارند. زنان ایران در اساس هنوز از حقوق بشر محرومند، به این بهانه که مخالف قوانین اسلامی هستند. حتی دستاوردهای سال‌های گذشته زنان نیز از آنها گرفته شده و آرمان‌های انقلاب ۵۷ به سرعت به دست فراموشی سپرده شده است. زنان در ایران حق طلاق گرفتن از همسر، حق سرپرستی فرزندان، یا حق سفر بدون اجازه شوهرشان را ندارند. همچنین، زنان اجازه ندارند قاضی دادگاه بشوند.
در ایران مجازات اعدام حتی در مورد افراد زیر سن قانونی هم اجرا می‌شود، و مجازات قرون وسطایی سنگسار کردن تا حد مرگ نیز هنوز اجرا می‌شود. ایران، در کنار سودان و سومالی، یکی از سه کشور اسلامی است که از امضای پیمان حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان سر باز می‌زند، و مصرّانه زنان کشور را شهروندان درجه دو به حساب می‌آورد. انتشار کتاب‌ها یا نشر مطالب اینترنتی که موضوع‌شان مسائل زنان باشد ممنوع است. پاسخ رژیم به تلاش‌های بسیج کننده جنبش‌های زنان، خشونت وحشیانه و شکنجه بوده است. فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان این اعمال دولت ایران را محکوم می‌کند. ما از دولت ایران خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزاد کردن بدون قید و شرط همه تظاهرکنندگان دستگیر شده، و رفع محدودیت کامل از نشر و مبادله اخبار و اطلاعات هستیم.
فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان همه زنان جهان را فرا می‌خواند که خودکامگی و اعمال خشونت‌بار مقامات ایرانی را محکوم کنند.

فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان
ژانویه 2010

بیانیه کمیته مرکزی حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل) درباره تحولات ایران

آکل (حزب مترقی زحمتکشان قبرس)، نسبت به رخدادهای اخیر ایران که با دستگیری‌های گسترده و ترور و به قتل رساندن تظاهرکنندگان اپوزیسیون همراه بوده است، نگرانی شدید خود را اعلام می دارد.
ما ترورها و دستگیری‌های گسترده شهروندان مخالف دولت را محکوم می‌کنیم و از مقام‌های کشور می‌خواهیم که بی‌درنگ به اعمال خشونت پایان دهند. در عین حال، ما مخالفت خود را با هر شکلی از مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی ایران، به‌ویژه با هدف بهره‌برداری از شرایط بی‌ثبات چند ماه اخیر و تلاش به منظور تأمین منافع خاص این کشورها، اعلام می‌کنیم.
ما همچنین، همبستگی خود را با نیروهای مترقی چپ ایران، و به‌ویژه حزب توده [ایران] که همین الان و سالیان است که مورد سرکوب قرار داشته اعلام می کنیم. ما با مبارزه این نیروها برای تأمین فعالیت سیاسی آزادانه کمونیست‌ها در آن کشور، و نیز با پیکارشان در راه اعاده حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی و سندیکایی در ایران، همبسته باقی می مانیم.
سرانجام، ما آرزوی خود را که مردم ایران، بدون دخالت خارجی، نهایتاً مسیر خود را در راه صلح پایدار، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی در کشور پیدا خواهد کرد، بیان می داریم.

دایره مطبوعاتی کمیته مرکزی آکل

بیانیه مشترک احزاب کارگری و کمونیستی جهان
در همبستگی با پیکار زحمتکشان ایران

ما رخدادهای پراهمیت ایران در ماه‌های اخیر را از نزدیک و با نگرانی دنبال می‌کنیم. ما با کمونیست‌ها، اعضا و یاران حزب توده ایران، و زحمتکشان که برای حقوق اجتماعی و دموکراتیک مردم و برای دموکراسی و پیشرفت اجتماعی پیکار می‌کنند، اعلام همبستگی می‌کنیم.
ما سیاست‌ها و اعمال سرکوبگرانه‌ای که به مسئولیت دولت ایران و مقام‌های امنیتی است و به مرگ دست‌کم ۸ تن و دستگیری بیش از هزار تن از رزمندگان جنبش مردمی منجر شده است ، محکوم می‌کنیم. گزارش‌هایی وجود دارند حاکی از آنکه شماری از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی اخیر قرار است اعدام شوند. در میان این بازداشت شدگان، فعالان شناخته شده جنبش زنان، دانشجویان و کارگران دیده می‌شوند.
ما توقف اعدام زندانیان سیاسی، و آزادی فوری بازداشت شدگان و به طور کلی همه زندانیان سیاسی یی که در راه منافع مردم مبارزه می‌کنند،خوا هانیم.
در عین حال، ما هرگونه تلاش در بهره‌گیری از این وضعیت به منظور تشدید مداخله امپریالیستی در این منطقه را به صراحت رد و محکوم می‌کنیم. در هر حال، این فقط مردم ایران هستند که حق تعیین مسیر آتی تحولات کشورشان را دارند.
رشد مبارزه ضد امپریالیستی در منطقه همراه با حضور جنبش کارگری در صف اول آن،شرط لازم برای دفعِ نقشه های امپریالیستی وهرگونه تلاش نیروهای سرمایه داری به منظور دستکاری در به وجود آوردنِ تغییرات مثبت به نفع مردم،است.

الجزایر – حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر
اروگوئه – حزب کمونیست اروگوئه
اردن- حزب کمونیست اردن
اوکرائین – حزب کمونیست اوکرائین
آلمان – حزب کمونیست آلمان
اسپانیا – حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا
استرالیا- حزب کمونیست استرالیا
استونی- حزب کمونیست استونی
اسرائیل- حزب کمونیست اسرائیل
آفریقای جنوبی – حزب کمونیست آفریقای جنوبی
انگلستان – حزب کمونیست بریتانیا
ایالات متحده آمریکا – حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا
ایران – حزب توده ایران
ایرلند – حزب کمونیست ایرلند
بحرین- مجمع ترقیخواهان دموکراتیک بحرین
بنگلادش – حزب کمونیست بنگلادش
بنگلادش – حزب کارگران بنگلادش
بلژیک – حزب کارگران بلژیک
بلغارستان – حرب کمونیست های بلغارستان
بولیوی – حزب کمونیست بولیوی
بوسنی هرزگوین—حزب کمونیست کارگری
پاکستان – حزب کمونیست پاکستان
پرتغال – حزب کمونیست پرتغال
پرتغال (گالیسیا)- بلوک ملیون گالیسیا
ترکیه – حزب کمونیست ترکیه
روسیه – حزب کمونیست فدراسیون روسیه
دانمارک – حزب کمونیست در دانمارک
کانادا – حزب کمونیست کانادا
کلمبیا – حزب کمونیست کلمبیا
کرواسی – حزب کمونیست کارگری کرواسی
گرجستان – حزب کمونیست متحد گرجستان
سودان- حزب کمونیست سودان
سوئد – حزب کمونیست سوئد (SKP)
فنلاند – حزب کمونیست فنلاند
قبرس – حزب مترقی زحمتکشان قبرس(آکل)
عراق – حزب کمونیست عراق
لبنان – حزب کمونیست لبنان
لوکزامبورگ – حزب کمونیست لوکزامبورگ
لهستان – حزب کمونیست لهستان
مالت- حزب کمونیست مالت
مجارستان – حزب کمونیست کارگران مجارستان
مکزیک – حزب کمونیست‌های مکزیک
مکزیک – حزب سوسیالیسم مردمی مکزیک
فرانسه – قطب رنسانس کمونیستی فرانسه
فلسطین – حزب مردم فلسطین
فیلیپین – حزب کمونیست فیلیپین- (پ.ک.پ. 1930)
هلند – حزب کمونیست جدید هلند
هندوستان – حزب کمونیست هند
هندوستان – حزب کمونیست هندو(مارکسیست)
یونان – حزب کمونیست یونان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا