مسایل سیاسی روز

حضور گسترده توده ها و ادامه مبارزه با دیکتاتوری

امروز توده های حق طلب در اوضاعی با طنین شعارهایی چون “مرگ بردیکتاتور”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، و
جز اینها به مصاف گزمگان مسلح رژیم ولایت فقیه رفتند که، کودتاچیان برای مهار و سرکوب جنبش مردمی و با علم و آگاهی از نقش رسانه ها و اطلاع رسانی در گسترش دامنه اعتراضات، حلقه های ارتباطی میان شبکه گسترده و متنوع اجتماعی را که به طور عمده از طریق اینترنت، خبرنگاران مستقل و فعالان سیاسی، صنفی و اجتماعی برقرار می شد، قطع کرده بودند. بیست و دوم بهمن امسال در پرتو مبارزه دلیرانه توده ها در شهرهای مختلف کشور حال و هوای دیگری به خود گرفت.
با وجود آنکه از هفته ها پیش کودتا چیان با توسل به انواع روش ها از دستگیری و بازداشت تا تهدید و ایجاد رعب و وحشت، اعدام افراد بی گناه و پخش اعترافات ساختگی کوشیده بودند، فضای سیاسی کشور را به سود خود و برای جلو گیری از شرکت وسیع مردم در راهپیمایی بیست و دو بهمن تغییر دهند، امروز صدها هزار تن از مردم آگاه و حق طلب در سراسر میهن ما با حضور در خیابان ها اراده خلل ناپذیر خود را به ادامه مبارزه با دولت برآمده از کودتا و استبداد ولایی نشان دادند.
مبارزه پرشکوه و دلیرانه مردم بار دیگر این واقعیت را که جنبش کنونی آزادیخواهانه و دمکراتیک به یک عامل مهم و غیر قابل چشم پوشی در حیات میهن ما بدل شده و از ریشه، وزن و اعتبار اجتماعی بسیار ژرف برخوردار است ثابت نمود.
امروز توده های حق طلب در اوضاعی با طنین شعارهایی چون “مرگ بردیکتاتور”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، و جز اینها به مصاف گزمگان مسلح رژیم ولایت فقیه رفتند که، کودتاچیان برای مهار و سرکوب جنبش مردمی و با علم و آگاهی از نقش رسانه ها و اطلاع رسانی در گسترش دامنه اعتراضات، حلقه های ارتباطی میان شبکه گسترده و متنوع اجتماعی را که به طور عمده از طریق اینترنت، خبرنگاران مستقل و فعالان سیاسی، صنفی و اجتماعی برقرار می شد، قطع کرده بودند.
بازداشت گسترده روزنامه نگاران، تهدید و خط و نشان کشیدن و اعلام ضرب الاجل برای میرحسین موسوی توسط سپاه پاسداران، احضار زندانیان سیاسی دهه 60 و فشار به آنها،ارسال وسیع پیامک های تهدید آمیز از سوی وزارت اطلاعات و از این قبیل اقدامات، همگی در راستای ضربه وارد ساختن و قطع پیوند میان اندام های شبکه اجتماعی و جنبش مردمی بود.
از نخستین ساعات امروز نیز نیروهای نظامی و امنیتی به ویژه گاردهای ویژه سپاه پاسداران و بسیج در سطح شهر تهران مستقر و با خشونت تمام با مردم برخورد می کردند.
حمله افراد مسلح به مهدی کروبی و زهرا رهنورد و مجروح ساختن آنها و تهدید میرحسین موسوی و خاتمی گویای برنامه حساب شده کودتاچیان در مراسم بیست و دو بهمن بود.
علاوه براین مزدوران دولت کودتا در مناطقی از تهران و همچنین در شهرهای اهواز، شیراز، اصفهان، تبریز و سمنان ضمن استفاده از چماق و اسلحه سرد با گاز اشک آور و شلیک گلوله و تیراندازی هوایی با مردم بی دفاع و مسالمت جو مقابله کردند.
حضور پرشور و دلیرانه توده ها خط بطلانی بر تبلیغات کودتاچیان به رهبری ولی فقیه بود که از پایان کار جنبش اعتراضی و یا به زعم آنها “ختم فتنه” سخن می گفتند.
امروز به روشن ترین شکل ممکن به اثبات رسید که مردم خانه نشین نخواهند شد و جنبش مردمی در حال زوال نیست و همچنان یک نیروی موثر در صحنه سیاسی ایران باقی خواهد ماند.
به عبارت دقیق تر در روزی بسیار مهم برای آینده میهن ما و در نوعی صف آرایی و در یک وضعیت کاملا یک جانبه از نظر اطلاع رسانی و امکانات تبلیغات و تدارکاتی، جنبش مردمی وزن و اعتبار اجتماعی خود را به رخ کودتاچیان کشید.
رویارویی فوق العاده با اهمیت در روز بیست و دوم بهمن ماه به دلیل حضور آگاهانه، مدبرانه و شجاعت آمیز توده ها به سود نیروهای مخالف و منتقد کودتای انتخاباتی ارزیابی می گردد و می تواند به عاملی در تضعیف هر چه بیشتر موقعیت کودتاچیان در تحولات جاری منجر گردد.
از سوی دیگر، توده ها با صراحت تمام امروز بر خواست های اصلی خود پافشاری کرده و علی رغم برخی جوسازی ها با شعار درست و به حق “مرگ بر دیکتاتور”، ارتجاع و استبداد را هدف قرار دادند.
نقش میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در این زمینه و فاصله گیری آنها از پاره ای “توصیه ها” و “جوسازی ها” با ارزش و کتمان ناپذیراست.
بیست و دوم بهمن و چگونگی حضور توده ها، شعارهای آنها که بازتاب خواست های حداقلی این مرحله قلمداد می گردد، اهمیت بی چون و چرای سازماندهی جنبش مردمی و تداوم حضور توده ها در صحنه سیاسی بر پایه اتحاد و وحدت عمل همه احزاب و نیروهای ضد استبدادی را برجسته ساخته و به عنوان یک اولویت در دستور کار می گذارد.
به عقب راندن و سرانجام به زانو درآوردن نیروهای واپس گرای کودتاچی در گرو حضور مستمر و دائمی توده ها در صحنه سیاسی و پایبندی به خواست ها و مطالبات آنها است، تنها از این راه می توان با اتخاذ سیاست های سنجیده و متناسب با توان جنبش و نیز امکانات ارتجاع، سناریو و طرح های گوناگون ارتجاع را خنثی ساخت.
تضعیف موقعیت دولت کودتا به رهبری ولی فقیه و هرگونه سیاست دیگری در این راستا بدون حضور مردم و اتکا به نیروی فناناپذیر آنها امکان ناپذیر بوده و محکوم به شکست است.
از هم اکنون باید در انتظار واکنش مرتجعان و اقدامات برنامه ریزی شده آنها بود.
حضور پرشکوه امروز مردم سرآغاز یک سلسله تحولات جدی و با اهمیت در عرصه های مختلف خواهد بود و بنابراین جنبش مردمی باید از آمادگی لازم برای مواجهه با این تحولات با هدف به زیر کشیدن دولت کودتا، آزادی زندانیان سیاسی و لغو نظارت استصوابی در این مرحله (تاکید می کنیم دراین مرحله) برخوردار باشد.
برای کسب این آمادگی ضرور، به تقویت صفوف جنبش و اتحاد عمل نیازمندیم.
این وظیفه ای با اهمیت تاریخی است!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا