کارگران و زحمتکشان

بدورد رفیق درزی


حزب توده ایران درگذشت رفیق خیرالله درزی را به خانواده و بستگان، جنبش سندیکایی زحمتکشان و رفقای توده ای تسلیت می گوید.
رفیق کارگر توده ای خیرالله درزی پس از عمری پیکار خستگی ناپذیر درراه منافع کارگران و زحمتشکان روز یکشنبه ۱۱ بهمن ماه درسن ۹۲ سالگی درتهران چشم از جهان فروبست.با مرگ رفیق درزی، جنبش کارگری- سندیکایی زحمتکشان یکی از پیشکسوتان مجرب و آگاه؛ و حزب توده ایران- حزب طبقه کارگر ایران- مبارزی وفادار، استوار و ثابت قدم را از دست دادند. رفیق درزی که درمیان رفقا و دوستان به آقاجان شهرت داشت، فعالیت سیاسی را از دهه بیست خورشیدی بلافاصله پس از تاسیس حزب توده ایران آغاز کرد. وی از نخستین فعالان سندیکای کارگران خیاط بود و دراثر مبارزه پیگرانه سندیکایی پس از مدتی به عضویت هیات اجراییه شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران برگزیده شد. رفیق درزی آخرین بازمانده رهبری بزرگ ترین، متشکل ترین و پرافتخارترین سازمان واحد سندیکایی زحمتکشان ایران بود که سنن و دستاوردهای آن کماکان درحیات جنبش کارگری میهن ما جای برجسته ای را به خود اختصاص داده است.
رفیق درزی در دو حکومت استبدادی با ناملایمات و سختی های بسیاری رو به رو شد، اما هرگز امید و ایمان خود را از دست نداد و به راه و آرمان زحمتکشان وفادار ماند. او دردوران اخیر بر رغم کهولت سن دربسیاری از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و صنفی شرکت می کرد و اعتقاد عمیق خود را به حزب حفظ کرده و در هر فرصتی به ویژه درارتباط با کارگران و جوانان با صراحت از آن دفاع می کرد. نقش او درانتقال تجربیات تاریخی شورای متحده مرکزی به نسل جدید کارگران ارزنده و فراموش نشدنی است. به علاوه، خانواده زندانیان سیاسی و مادران خاوران هرگز حضور مثبت و موثر او را در تمام سال های دشوار گذشته از یاد نخواهند برد. رفیق درزی تا لحظه آخر زندگی به حزب توده ایران و اندیشه و آرمان انقلابی آن پایبند و وفادار ماند و نمونه ای از ایمان بی خدشه به آینده و رهایی توده های کار و زحمت بود!
حزب توده ایران درگذشت رفیق خیرالله درزی را به خانواده و بستگان، جنبش سندیکایی زحمتکشان و رفقای توده ای تسلیت می گوید.

راه و نام این زرمنده صدیق و وفادار توده ای جاودانه و پر رهرو باد!
 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا