مسایل سیاسی روز

خطر جان منصور اسالو را تهدید می کند!

تامین امنیت جانی زندانیان سیاسی از جمله منصور اسالو می باید در مرکز توجه و افشاگری سازمان ها و نهادهای مردمی و احزاب و نیروهای مدافع آزادی و عدالت قرار داشته باشد.
حزب توده ایران سوء قصد به جان منصور اسالو را محکوم کرده و تامین امنیت جانی وی و دیگر زندانیان سیاسی را وظیفه مسئولان قضایی دانسته و در عین حال با تاکید خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی می باشد!
منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در زندان گوهر دشت در اوضاع نگران کننده ای قرار دارد.
مطابق گزارشات موثق، روز دوشنبه 3 اسفند ماه در هواخوری بند چهار زندان گوهردشت به جان وی سوء قصدی انجام پذیرفت ولی خوشبختانه آسیبی به این فعال سرشناس جنبش سندیکایی وارد نیامد.
منصور اسالو از مدتها قبل نسبت به وضعیت خود در زندان های جمهوری اسلامی خصوصا زندان گوهردشت اعتراض نموده و در مورد امنیت جانی خود ابراز نگرانی کرده بود. حمله یکی از زندانیان عادی که براساس گزارشات منتشره از اعضای سپاه پاسداران است، تاییدی برنگرانی خانواده وی و شخص اسالو قلمداد می گردد، بویژه آنکه حمله با برنده تیزی به او در حضور مسئولان بند صورت گرفته و حاکی از برنامه ای حساب شده در این زمینه می باشد.
رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، از زمره آن دسته از زندانیان سیاسی است که در ماه های اخیر مورد تهدید و اعمال فشار قرار گرفته اند. منصور اسالو قبل از سوء قصد نافرجام اخیر مدتی را در سلول های انفرادی بند 5 زندان گوهردشت و در وضعیتی دشوار گذرانده بود!
افزایش فشار به منصور اسالو بخشی از سیاست ارتجاع حاکم خصوصا دولت کودتا در مواجهه با اعتراضات کارگری رو به رشد در اوضاع حساس کنونی به شمار می آید. با نزدیک شدن اول ماه مه و در هراس از اعتراضات کارگری که همراه با اجرای برنامه های ضد ملی و کارگر ستیز اقتصادی-اجتماعی از جمله قانون هدفمند سازی یارانه ها انتظار وقوع آن می رود، سبب گردیده، علاوه برایجاد فضای رعب و وحشت در محیط های کارگری و تقویت بسیج کارخانجات، فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران با انواع فشارها روبرو شوند.
تامین امنیت جانی زندانیان سیاسی از جمله منصور اسالو می باید در مرکز توجه و افشاگری سازمان ها و نهادهای مردمی و احزاب و نیروهای مدافع آزادی و عدالت قرار داشته باشد.
حزب توده ایران سوء قصد به جان منصور اسالو را محکوم کرده و تامین امنیت جانی وی و دیگر زندانیان سیاسی را وظیفه مسئولان قضایی دانسته و در عین حال با تاکید خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی می باشد!

سایت حزب توده ایران
5 اسفند 1388

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا