مسایل سیاسی روز

به یاد رفیق حسین علی سلحشور

مطلع شدیم رفیق حسین علی سلحشور مبارز پر سابقه توده ای به پی یک بیماری چندی پیش در شهر کرج دیده از جهان فرو بست. رفیق سلحشور به سال 1307 در تهران به دنیا آمد، وی در ابتدای جوانی به صفوف حزب توده ایران پیوست. رفیق سلحشور همواره در تمام دوران های پر فراز و نشیب زندگی و علیرغم دشواری های فراوان به آرمان و اندیشه های حزب وفادار ماند. او با پیروزی انقلاب تمام نیرو و امکانات خویش را بار دیگر در خدمت حزب و جنبش گذاشت، فعالیت های مستمر او در سازمان ها و ارگان های حزبی در آن سال ها فراموش نشدنی است. فرزند ارشد زنده یاد سلحشور، رفیق شهید اسپارتاکوس سلحشوریکی از شهدای قهرمان حزب ما در نخستین مرحله جنگ و دفاع از میهن و انقلاب است.
همه آنهایی که در سال های مختلف رفیق فقید حسین علی سلحشور را از نزدیک دیده و با او فعالیت کرده اند، بر ویژه گی های اخلاقی و وفاداری خدشه ناپذیرش به منافع توده های محروم جامعه و اندیشه های انقلابی حزب توده ایران گواهی می دهند. حضور جمع کثیری از مردم به ویژه کارگران در مراسم ختم او در کرج نشانگر احترام عمیق به این توده ای فروتن و استوار بود. رفیق سلحشور تا پایان زندگی سراسر مبارزه خود با اعتقادی عمیق از حزب توده ایران دفاع می کرد و یک نمونه برجسته از ایمان انقلابی به راه و رسم توده ای محسوب می گردید. حزب توده ایران درگذشت رفیق سلحشور را به خانواده و رفقای حزبی تسلیت می گوید.
زنده یاد سلحشور همیشه این ابیات از شعر ”قدر مرد“ اثر هـ.الف. سایه را زمزمه می کرد. با زمزمه ی این شعر با او بدرود بگوییم.

من برنخیزم از سرراه وفای تو
از هستی ام اگر چه برانگیختند گرد
……
باز آید آن بهار و گل سرخ بشکفد
چندین منال از نفس سرد و روی زرد

یادش گرامی باد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا