مسایل سیاسی روز

حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران


نامه اعتراضیِ حزب کمونیست انگلستان
فراخوان حزب کمونیست استرالیا برای ادایِ احترام به
مخالفانِ رژیم ایران
نامه اعتراضی اتحادیه هایِ کارگری به سفارت رژیم
نامه اعتراضیِ حزب کمونیست انگلستان

۲۳ فوریه ۲۰۱۰(۴ اسفند ۱۳۸۸)
آقای رسول موحدیان،
حزب کمونیست بریتانیا همواره در مخالفت با مداخلات امپریالیستی توسط دولت بریتانیا نیروی پیشاهنگ بوده است و طی سال‌های متمادی برضد تهدید نسبت به استقلال ایران مبارزه کرده است. ما از حق مردم ایران در دستیابی به منابع انرژی‌ای که برای خود مناسب تشخیص می‌دهند، دفاع کرده‌ایم. ما با تلاش‌های جاری برای اعمال تحریم بر ضد ایران ، مخالف هستیم. در عین حال، حزب کمونیست بریتانیا با نگرانی شدید و فزاینده‌ای ناظر کارزار سرکوبی بوده است که از روز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) دولت ایران بر ضدِ مردم کشور و حق آنان برای تجمع، تظاهرات و برخورداری از آزادیِ بیان به راه انداخته است. این سرکوب تا کنون منجر به مرگ دست‌کم ۴۰ تظاهر کننده به دست نیروهای دولتی ایران، بازداشت دست‌کم ۵ هزار تن، و اعمالِ خشونت‌آمیز پلیس ضدِ فعالان سندیکایی، زنان، دانشجویان و روحانیونی شده است که به این سرکوب اعتراض کرده‌اند.
حزب کمونیست بریتانیا اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور در تاریخ ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) را محکوم می‌کند. ما همچنین نگرانی شدید خود را نسبت به صدور احکام اعدام ۸ تن دیگر از چهره‌های مخالف، و نیز گزارش‌های منتشر شده درباره شکنجه دامنه‌دار بازداشت شدگان، ابراز می‌کنیم. از این روی ، ما از دولت ایران می‌خواهیم که مفاد منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون جهانی حقوق بشر را رعایت کند و به خواست نیروهای ترقی‌خواه سراسر جهان در موارد زیر توجه و رسیدگی کند:
با رأی دادگاهی که مطابق قوانین دادرسی عادلانه تشکیل بشود و در آن متهم دسترسی تمام و کمال به وکیل مدافع داشته باشد و بتواند از خود دفاع کند، احکام اعدام منفصل و به احکام زندان تبدیل شوند؛
تمام بازداشت شدگان از اِعمالِ شکنجه یا هرگونه بدرفتاری دیگر مصون باشند، به خانواده‌هایشان و به وکیل و هرگونه درمان پزشکی ضروری دسترسی داشته باشند، و بدون معطلی در دادگاه حاضر شوند تا امکان یابند ادعای قانونی بودن دستگیری‌شان را به چالش بکشند؛
همه آنهایی که صرفاً به علت شرکت مسالمت‌آمیز در تظاهرات اعتراضی یا ابراز عقیده و نظر در بازداشت نگه داشته شده‌اند، فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند؛
مقام‌های ایران تضمین کنند که در برقراری نظم و امنیت هر تظاهراتی که در آینده صورت خواهد گرفت، معیارهای انتظامی بین‌المللی را رعایت کنند، از جمله اینکه از کاربرد اسلحه گرم و دیگر سلاح‌های کشنده خودداری کنند؛
در مورد علت مرگ کشته شدگان رسیدگی و تحقیق بی‌طرفانه‌ای صورت بگیرد.
خواهشمندم که نظرات ما را به اطلاع مقام‌های مربوطه در ایران برسانید.
با تقدیم احترام، رابرت گریفیتز
دبیرکل کمیته اجرایی حزب کمونیست بریتانیا

فراخوان حزب کمونیست استرالیا برای ادایِ احترام به
مخالفانِ رژیم ایران

حزب کمونیست استرالیا از دولت ایران می‌خواهد که بی‌درنگ دستگیری و کشتار مخالفان را متوقف کند و احکام کنونی اعدام در مورد معترضان به رژیم مذهبی (تئوکراتیک) سرکوبگر را به زندان تخفیف دهد. سرکوب اعتراض‌های برحق و قانونی مردم تا کنون موجب کشته شدن عده زیادی شده است؛ بازداشت‌ها و دیگر اشکال ارعاب باید هرچه زودتر متوقف شوند.
در مبارزه برای دفاع از حقوق بشر، عدالت اجتماعی، و خواست احقاق حقوق دموکراتیک، از جمله حقوق جنبش سندیکایی کشور، ما در کنار حزب توده ایران و دیگر نیروهای مترقی سیاسی ایران ایستاده‌ایم. حزب کمونیست استرالیا نقشه‌های ایالات متحده آمریکا به منظور دخالت در امور داخلی ایران، و تحریم‌های پیشنهادی‌اش را که در خدمت پیشبرد مقاصد این کشور است، محکوم می‌کند؛چنین تحریم‌هایی، کیفری ناعادلانه در حق مردم سختی کشیده ایران خواهد بود، و موجب تقویت قدرت حاکمان فئودال – مذهبی کشور خواهد شد.
نیروهای خواهانِ تغییرات دموکراتیک در ایران به روشنی نشان داده‌اند که هرگونه مداخله خارجی و ایجاد بی‌ثباتی را تحت هر بهانه و پوششی که باشد، تحمل نخواهند کرد و نخواهند بخشید. حزب کمونیست استرالیا از مردم ایران در پیکارشان در راه احقاق حقوق دموکراتیک و تعیین سرنوشت خودشان پشتیبانی می‌کند. ما مشتاقانه چشم به راه فرا رسیدن دورانِ نوینی از صلح و پیشرفت اجتماعی در ایران هستیم.
25 فوریه 2010
نامه اعتراضی اتحادیه هایِ کارگری به سفارت رژیم

به: سفیر سفارت جمهوری اسلامی ایران، لندن، انگلستان، 26 فوریه ۲۰۱۰ (7 اسفند ۸۸)
شورای اتحادیه‌های کارگری تانتون و سامرست غربی، با نگرانی رخدادهای سیاسی ایران از زمان انتخابات ریاست جمهوری ،۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ [۲۲ خرداد ۸۸]، را دنبال کرده است. ما از تکاپو و پیکار مردم ایران در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی حمایت کرده و می‌کنیم. به عنوان یک تشکیلاتِ سندیکایی فعالِ کارگری، ما در راه حمایت از مردم ایران و برضد حملات نظامی آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل فعالیت های زیادی کرده‌ایم. در عین حال، دست‌کاری و تقلب در نتایج انتخابات ۱۲ ژوئن [ ۲۲ خرداد ] توسط رژیم ایران، موجب نگرانی و تشویش ما شده است. ما هر گونه تلاش در راه سرکوب خواست‌های مردم برای اصلاح و تغییرات دموکراتیک را محکوم می‌کنیم. در هشت ماه گذشته، واکنش دولت شما نسبت به تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز و برحق مردم ایران چیزی نبوده است جز عملیات پلیسی، اقدامات سرکوبگرانه و ارعابِ محض. هزاران تظاهر کننده دستگیر و نزدیک به ۱۰۰ نفر به دست نیروهای نظامی و امنیتی کشته شده‌اند. به قرار اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، شماری از رهبران و فعالان جنبش دانشجویی، جنبش زنان، فعالان سندیکایی، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و چهره‌های علمی و فرهنگی در میان بازداشت شدگان و زندانیان هستند.
شورای اتحادیه‌های تانتون و سامرست غربی ، بدین وسیله اعتراضِ رسمی خود را نسبت به اقدامات خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه رژیم در واکنش به اعتراض‌های برحقِ مردمی اعلام می‌کند.
شورای اتحادیه‌های سامرست غربی و تانتون خواهان آن است که:
تمام زندانیان سیاسی ایران آزاد شوند؛
مجازات اعدام لغو شود و طی محاکمات دادگاهی، احکام اعدام حداکثر به حکم زندان تبدیل شود؛
بی‌درنگ به همه اشکال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان پایان داده شود؛
همه زندانیان امکان تماس با خانواده‌ها و وکیل‌شان را داشته باشند؛ به هر گونه درمان پزشکی مورد نیاز دسترسی داشته باشند؛ و بدون معطلی در دادگاه حاضر شوند تا امکان یابند از خود در برابر ادعای قانونی بودن دستگیری‌شان دفاع کنند؛
علت مرگ کشته شدگان مورد رسیدگی و تحقیق بی‌طرفانه‌ای قرار بگیرد؛
دولت ایران مفاد منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون جهانی حقوق بشر را مراعات کند.
خواهشمندیم این پیام را به دولت متبوعِ خود منتقل کنید تا دریابد که چنین اقدام‌هایی آن دولت را از حمایت جهانیان محروم و منزوی می‌کند.

با تشکر،، نایجل بی‌هان، دبیر
شورای اتحادیه‌های کارگری تانتون و سامرست غربی، انگلستان.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا