مسایل سیاسی روز

برای لغو احکام اعدام مبارزه کنیم!

برای لغو احکام اعدام و پایان دادن به فضای تهدید و وحشت آفرینی متحدا مبارزه کنیم. خواست آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و پایان دادن به سرکوب از اولویت های مبارزاتی جنبش مردمی در مرحله حساس کنونی است!
حزب توده ایران صدور و تایید احکام اعدام برای مبارزان دربند و زندانیان سیاسی با هر عقیده و تفکری را به شدت محکوم کرده و برای لغو مجازات اعدام پیکار می کند!

در پی اقدامات ارتجاع حاکم و برپایی دادگاه های نمایشی، دادستانی انقلاب اسلامی اعلام داشت، حکم اعدام محمد امین ولیان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان تایید شده است.
دادستانی انقلاب اسلامی این جوان بیست ساله را که از اعضای فعال ستاد انتخاباتی دانشجویی میرحسین موسوی در شهرستان دامغان بوده، برپایه نظرات مکارم شیرازی محارب محسوب و به مرگ محکوم کرده است. محمد امین ولیان در روز عاشورا و در جریان راه پیمایی اعتراضی بازداشت گردیده و مسئولان قضایی صرفا با استناد به یک عکس و سخنان بی پایه مکارم شیرازی او را مجرم و محکوم به مرگ کرده اند.
تایید حکم اعدام برای این فعال جنبش دانشجویی در آستانه چهارشنبه سوری، حرکتی حساب شده از سوی ارتجاع و دولت کودتا برای ترساندن جوانان کشور و جلوگیری از هرگونه تظاهرات اعتراضی در این آیین ملی است.
علاوه بر حکم ضد انسانی اعدام برای محمد امین ولیان، اینک تعداد دیگری از هم میهنان ما صرفا به دلیل عقاید سیاسی خود در معرض اعدام قرار دارند. یکی از افرادی که خطر اجرای حکم اعدام او بصورت جدی وجود دارد شیرین علم هولومی باشد.
علاوه برآن، ده ها فعال سیاسی و اجتماعی دیگر کرد ایرانی نیز در زندان های مختلف کشور با خطر اعدام روبرو هستند.
در همین حال اعمال فشار و تهدید و بازداشت مبارزان سیاسی و فعال اجتماعی و صنفی با شدت ادامه دارد. ادامه بازداشت جمعی از مادران عزادار و حامیان آنها، صدور احکام سنگین برای فعالان جنبش دانشجویی، بازداشت جعفر پناهی کارگردان سینما به دلیل واهی، تهدید امنیت جانی برخی مبارزان دربند مانند منصور اسالو، احمد زید آبادی، دستگیری های گسترده ی 48 ساعت گذشته و احضار دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران از جمله روش هایی است که کودتاچیان برای مهار و سرکوب جنبش مردمی به آن متوسل شده و می شوند. نباید اجازه داد، مرتجعان با صدور احکام ضد انسانی اعدام و افزایش فشار به زندانیان سیاسی، به مقاصد شوم خود نایل آیند.
برای لغو احکام اعدام و پایان دادن به فضای تهدید و وحشت آفرینی متحدا مبارزه کنیم. خواست آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و پایان دادن به سرکوب از اولویت های مبارزاتی جنبش مردمی در مرحله حساس کنونی است!
حزب توده ایران صدور و تایید احکام اعدام برای مبارزان دربند و زندانیان سیاسی با هر عقیده و تفکری را به شدت محکوم کرده و برای لغو مجازات اعدام پیکار می کند!

سایت حزب توده ایران
12 اسفند 1388
3 مارس 2010

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا