مسایل سیاسی روز

از کارگران ذوب آهن حمایت کنیم

حزب توده ایران-حزب طبقه کارگران ایران- ضمن پشتیبانی قاطع و جدی از مبارزه کارگران و زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی، احضار کارگران اعتصابی ذوب آهن به دادگاه انقلاب اسلامی و اعمال فشار به جنبش کارگری-سندیکایی را به شدت محکوم می کند. برپایی اعتصاب و دفاع از حقوق صنفی-سیاسی حق مسلم وغیر قابل انکار زحمتکشان است.

براساس گزارشات منتشره، گروهی از کارگران مجتمع ذوب آهن اصفهان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زرین شهر واقع در استان اصفهان احضار شده اند.
پایگاه اطلاع رسانی کلمه، پنجشنبه 20 اسفند ماه اعلام داشت: “کارخانه ذوب آهن در شکایت خود مدعی شده است که در اعتصاب کارگران این شرکت صدها میلیون تومان خسارت دیده است… در پی شکایت کارخانه ذوب آهن از کارگران اعتصاب کننده، بیست تن از کارگران به دادگاه احضار شدند…”.
این اقدام با هدف ایجاد هراس در میان کارگران ذوب آهن و در آستانه اعلام حداقل دستمزدها در سال آینده صورت می گیرد. کودتاچیان به این وسیله می کوشند مبارزات رو به گسترش جنبش کارگری را به زعم خود در نطفه خفه کنند. احضار کارگران شرکت احیا گستران ذوب آهن به دادگاه انقلاب اسلامی، پس از اعتصاب بخش کک سازی صورت می گیرد.
کارگران بخش کک سازی شرکت احیا گستران مجتمع ذوب آهن اصفهان به درستی خواستار پرداخت به موقع دستمزد و مزایای خود بوده و براین امر که در بخش کک سازی می باید قوانین کارهای سخت و زیان آور اجرا شود، تاکید می کنند.
اعتصاب، مطابق با منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار حق قانونی و بدیهی طبقه کارگر است، احضار کارگران به دلیل سازماندهی اعتصاب اقدامی فاقد مبنای قانونی و نقض خشن حقوق سندیکایی زحمتکشان به شمار می آید!
حزب توده ایران-حزب طبقه کارگران ایران- ضمن پشتیبانی قاطع و جدی از مبارزه کارگران و زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی، احضار کارگران اعتصابی ذوب آهن به دادگاه انقلاب اسلامی و اعمال فشار به جنبش کارگری-سندیکایی را به شدت محکوم می کند. برپایی اعتصاب و دفاع از حقوق صنفی-سیاسی حق مسلم وغیر قابل انکار زحمتکشان است.
جنبش کارگری میهن ما سال سختی را پیش رو دارد.
باید با سازماندهی مبارزات اعتراضی بویژه اعتصابات پراکنده، بطور همزمان از منافع صنفی زحمتکشان و آماج های سیاسی آن که در چارچوب جنبش سراسری ضد استبدادی قراردارد، حمایت کرد. ارتقاء سطح همبستگی و سازماندهی به منظور تقویت نقش کارگران در مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتا وظیفه مبرم مبارزان راه رهایی توده های کار و زحمت است.

سایت حزب توده ایران
20 اسفند 1388
11 مارس 2010

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا