مسایل سیاسی روز

حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران


بیانیه فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک در مورد اوضاع ایران
قطعنامه مصوبه 45مین گنگره سازمان جوانان کمونیست بریتانیا
پیام همبستگی جوانان فیلیپین
حزب کمونیست برزیل بیانیه مشترک احزاب کمونیست جهان را امضاء می کند!

همبستگی جهانی گسترده نیرو های دموکرات، احزاب کمونیست و ترقی خواهان جهان با مبارزات مردم ایران برای دموکراسی، صلح و عدالت اجتماعی در هفته های گذشته ادامه داشته است. پیام های همبستگی احزاب برادر، نامه ها و قطعنامه های اتحادیه های کارگری در حمایت از مبارزه زحمتکشان ایران، و اعلامیه ها و بیانیه های سازمان های زنان مترقی جهان در رابطه با قوانین ارتجاعی مصوبه رژیم و ادامه سرکوب خشن حقوق زنان میهن مان پایانی ندارد. سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق جوانان و دانشجویان در جهان در پاسخ به افشاءگری های پیگیر فعالان حزب توده ایران و اطلاعات موثق ارائه شده در رابطه با سرکوب جوانان و دانشجویان ایران در هفته های اخیر عکس العمل های قابل توجهی داشته اند. پیام این همبستگی جهانی صریح و مشخص است: کمونیست ها، محافل دموکراتیک و سازمان های مترقی مدافع حقوق زنان، جوانان و اتحادیه های کارگری در جهان از مبارزه مردم زحمتکش ایران برای صلح، حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی حمایت می کنند. نامه مردم به انعکاس اخبار این همبستگی ادامه خواهد داد.

بیانیه فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک در مورد اوضاع ایران
تشدید وخامت اوضاع در چند هفته اخیر در ایران موجب نگرانی عمیق فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک است. این کشور بار دیگر در قلب توفان قرار گرفته است و وخامت اوضاع، زندگی مردم ایران را تهدید می‌کند و آنها را نه تنها از بسیاری از حقوق بنیادی‌شان در عرصه آزادی و استقلال، بلکه از حقوق دموکراتیک‌شان نیز محروم می‌کند. در ماه‌های پس از انتخابات اخیر، جنبش جوانان و دانشجویان خواهان اصلاحات و دگرگونی‌هایی در سطح حکومت، و خواستار حقوق اجتماعی بیشتری بوده است. سیل ده‌ها هزار نفری جوانان، که بسیاری از آنان خواست‌های اجتماعی و اقتصادی موجّهی را مطرح می‌کردند، خیابان‌ها را پر کرده بود. اما دولت با بی‌توجهی به حقوق آنها با این اعتراض‌ها مقابله و تلاش کرد تا از جمع شدن آنها و ابراز خواست‌هایشان جلوگیری کند. هم‌زمان، نیروهای جهانی، و به طور عمده نیروهای امپریالیستی، تلاش کردند با سوء استفاده از این حرکت درونی، فشار بیشتری بر کشور ایران وارد سازند و زمینه را برای تحریم‌های سخت‌تر فراهم کنند، که ضربهٔ اصلی آن بر مردم ایران وارد خواهد آمد. در ضمن، آمریکا و اسرائیل با لحنی جنگ افروزانه و با دستاویز قرار دادن برنامهٔ هسته‌ای ایران، زمینه را برای گام‌های بعدی آماده می‌سازند. ما علیه هر گونه ابزار و شکل دخالت، از نظامی و اقتصادی و سیاسی، با همبستگی تمام عیار در کنار جوانان و دانشجویان ایران ایستاده‌ایم و از خواست‌های برحق آنها در راه ایجاد کشوری بهتر با آزادی‌های سیاسی و حقوق دموکراتیک برای همه مردم حمایت می‌کنیم.
به نقل از خبرنامه فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک- فوریه 2010

قطعنامه مصوبه 45مین گنگره سازمان جوانان کمونیست بریتانیا
7 مارس 2010 (16 اسفندماه 1388)

همبستگی با جوانان ایران
سازمان جوانان کمونیست (YCL) با نگرانی تحولات و وقایع اخیر ایران را پیگیری کرده است. در سراسر ایران علیه تقلب انتخاباتی و برای ایجاد تغییراتی دموکراتیک، تظاهرات اعتراضی عظیمی توسط مردم صورت گرفت. مشارکت فعالانه جوانان، دانشجویان، زنان و زحمتکشان یکی از مشخصه‌های کلیدی تظاهراتی است که در تهران و شهرهای بزرگ ایران صورت گرفته و می‌گیرد. سازمان جوانان کمونیست بریتانیا همبستگی خود را با همه نیروهای ترقی‌خواه، چپ، و دموکراتیک ایران اعلام می‌کند، از جمله با جوانانی که در راه صلح و دموکراسی واقعی و ترقی اجتماعی پیکار می‌کنند.
سازمان جوانان کمونیست با تأثر مطلع شده است که از دسامبر 2009 (آذر ۸۸) تا کنون 200 تن از فعالان دانشجویی و جوانان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند. بنا بر گزارش‌هایی که از سازمان جوانان حزب توده ایران به دست ما رسیده است، بسیاری از رهبران و فعالان سازمان سراسری دانشجویی ایران موسوم به «دفتر تحکیم وحدت» دستگیر شده‌اند. گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که رهبران دانشجویان را با هدف تقبیح و محکوم کردن سازمان‌شان و انکار مواضع‌ خود، و نیز موافقت با انحلال این نهاد دانشجویی سراسری مورد فشارهای غیرقابل تحملی قرار داده‌اند.
هدف رژیم، ممنوع کردن فعالیت دفتر تحکیم است. دانشجویانی که حاضر به همکاری نباشند محکوم به زندان‌های طولانی مدت می‌شوند. در طول دو ماه گذشته، 11 دانشجو در مجموع به 72 سال زندان محکوم شده اند.
طی 100 سال گذشته جوانان و دانشجویان ایران نقش مهمی در تحولات سیاسی عمده ایران ایفا نموده‌اند. آنها همیشه یکی از گردان‌های اصلی جنبش انقلابی ایران بوده‌اند. نقش آنها قبل از و در جریان انقلاب مردمی، دموکراتیک و ضد امپریالیستی فوریه 1979 (بهمن ۵۷) و پس از آن، الگویی است برای تمام جوانانی که در مبارزه ضد امپریالیستی در راه صلح و ترقی شرکت دارند. سازمان جوانان کمونیست بریتانیا به دانشجویان قهرمان ایران و پیکار آنان در راه دموکراسی واقعی، صلح و پیشرفت درود می‌فرستد.
بر اساس گزارش‌های رسیده، دو تن از دستگیرشدگان در 28 ژانویه (۸ بهمن) اعدام شده‌اند و به‌زودی قرار است که 9 تن دیگر نیز اعدام شوند. یکی از اعدام شدگان فقط 19 سال داشت. به نظر می آید که رژیم ایران در صدد مرعوب کردن تظاهرکنندگان است تا آنها را از ادامه مبارزه علیه سیاست‌ها و اقدام‌های سرکوبگرانه مقام‌های ایران باز دارد.
چهل و پنجمین گنگره سازمان جوانان کمونیست بریتانیا قاطعانه این یورش‌ها را محکوم می‌کند و از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که به حمله به سازمان‌های دانشجویی و جوانان در ایران پایان دهد.
این کنگره، امر کارزار در راه متوقف کردن اعدام‌ها و آزادی زندانی‌های سیاسی را که تنها «جرم» آنها مبارزه در راه منافع مردم است، در دستور کار سازمان جوانان کمونیست قرار می‌دهد. در عین حال، ما هر گونه سوء استفاده از بحران سیاسی جاری را توسط بریتانیا و آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی، و دخالت آنها را در این منطقه به صراحت مردود و محکوم می‌دانیم. سازمان جوانان کمونیست معتقد است که این تنها مردم ایران هستند که حق تعیین سرنوشت و آینده کشورشان را دارند. سازمان جوانان کمونیست بریتانیا جنبش کارگری و مترقی بریتانیا را فرا می‌خواند که بی‌درنگ به سازماندهی فعالیت‌های همبستگی با جوانان و دانشجویان ایران بپردازد که در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی پیکار می‌کنند.

کمیته اجرایی سازمان جوانان کمونیست بریتانیا

پیام همبستگی جوانان فیلیپین
با سلام.
من کِن راموس، صدر کنونی «پسران و دختران مردم» (ANAKBAYAN) هستم که یک سازمان جوانان در فیلیپین است.
شنیدن اخبار دستگیری‌های گسترده و صدور احکام ناعادلانه برای فعالان دانشجویی در ایران، مایه نگرانی شدید فعالان دانشجویی و جوانان فیلیپین است. ما به خوبی درک می‌کنیم که یک دولت، زمانی که پاسخگوی نیازهای مردم خودش نباشد، تا چه حد می‌تواند سرکوبگر و یکسره فاشیست باشد. اینجا در فیلیپین نیز ما شاهد حملات مشابهی از سوی دولت غیرقانونی و فاشیست خودمان هستیم.

ما همبستگی خود را با جوانان و دانشجویان ایران اعلام می کنیم.

کِن راموس
صدر کشوری
ANAKBAYAN

حزب کمونیست برزیل بیانیه مشترک احزاب کمونیست جهان را امضاء می کند!

به دنبال انتشار بیانیه مشترک بیش از 50 حزب کمونیست- کارگری جهان در رابطه با به اقدامات سرکوبگرانه رژیم و از جمله دستگیری تظاهرکنندگان و صدور احکام اعدام پس از تظاهرات روز عاشورا و اعلام همبستگی با زحمتکشان کشور رهبری حزب کمونیست برزیل در پیامی به حزب توده ایران به حمایت کنندگان این بیانیه پیوست. متن کامل این بیانیه و اسامی 53 حزب امضاء کننده در شماره های گذشته نامه مردم منتشر شده است.

رفقای گرامی،
از طرف حزب کمونیست برزیل (PCB)، ما همبستگی خود را با کمونیست‌ها، اعضا و دوستان حزب توده ایران در مبارزه‌شان علیه امپریالیسم و در راه دموکراسی و حقوق زحمتکشان اعلام می‌کنیم. همچنین، از شما درخواست می‌کنیم امضاء حزب ما را به جمع حمایت‌کنندگان بیانیه مشترک اضافه کنید.
با احترام،
ایوان پینه‌ییرو – دبیرکل حزب کمونیست برزیل (PCB)
امیلسون کوستا – دبیر شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست برزیل (PCB)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا