کارگران و زحمتکشان

به مناسبت روز جهانی کارگر: «قطعنامه مشترک سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری»

حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران-حمایت قاطع و همه جانبه خود را از سندیکاها و تشکل های مستقل و همه گونه فعالیت موثر و سازنده در راه احیای حقوق سندیکای زحمتکشان اعلام می کند و بار دیگر بر عزم راسخ خود در پیکار برای تامین منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان تاکید می کند .
درود آتشین به جنبش کارگری-سندیکایی ایران!
مستحکم باد پیوند جنبش کارگری با جنبش سراسری ضد استبدادی

تعدادی از سندیکاهای و تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر با صدور یک قطع نامه مشترک، خواست های مبرم طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را اعلام داشتند.
پایگاه اینترنتی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه متن این قطع نامه مشترک را انتشار داده است.
در مقدمه قطع نامه می خوانیم: “اول ماه مه روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جهانی کارگران به فقر و فلاکت و نابرابری است. در این روز میلیون ها کارگر در سراسر جهان دست از کار می کشند، خیابان ها را به تسخیر خود در می آورند و با اعلام خشم و انزجار از مصائب بی شماری که نظام سرمایه داری بر بشریت تحمیل کرده است، رهایی از ستم و برپایی دنیایی بهتر را فریاد می زنند… در ایران هم اکنون بسیاری از کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه سال 88 یا به زندان محکوم شده اند و یا در معرض صدور احکام سنگین قضایی قرار دارند و ده ها تن از فعالان و رهبران کارگری به جرم برپایی تشکل های کارگری و دفاع از حقوق انسانی شان در زندان ها بسر می برند… ما کارگران ایران در انقلاب بهمن 57 و سال های اخیر نشان دادیم تاب تحمل این همه فلاکت و بی حقوقی را نخواهیم آورد و علی رغم زندان و سرکوب، پیشاپیش عموم مردم ایران در مقابل لگد مال شدن بدیهی ترین حقوق انسانی خود ایستادگی خواهیم کرد… ما تولید کنندگان اصلی تمام ثروت ها و نعمات موجود در جامعه هستیم و داشتن یک زندگی مطابق با بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده های مردم ایران می دانیم.”
در ادامه خواست های مبرم و اصلی زحمتکشان در 15 بند به شرح زیر مورد تاکید و پافشاری قرار گرفته است که برخی از آنها عبارتند: برپایی تشکل های مستقل… اعتصاب، اعتراض، راه پیمایی، تجمع و آزادی بیان حق مسلم ماست، ما طرح قطع یارانه ها (هدفمند کردن یارانه ها) و حداقل دستمزد 303 هزار تومانی را تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون ها خانواده کارگری می دانیم و خواهان توقف فوری طرح قطع یارانه ها و افزایش دستمزدها به یک میلیون تومان هستیم، دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود…، اخراج و بیکارسازی کارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد… ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفید امضاء، تامین امنیت شغلی کارگران و تمامی مزد بگیران… هستیم، ما خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بدون قید و شرط ابراهیم مددی، منصور اسالو، علی نجاتی و کلیه فعالان کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی از زندان و توقف پیگردهای قضایی علیه آنان هستیم، ما ضمن محکوم کردن هرگونه تعرض به اعتراضات کارگری و اعتراضات مردم، اعتراض به هر گونه بی حقوقی و ابراز عقیده را حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران و عموم مردم می دانیم، ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان ومردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم، ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی… و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم، کار کودکان باید محو گردد… ما بدینوسیله پشتیبانی خود را از تمامی جنبش های اجتماعی آزادیخواهانه اعلام می داریم و دستگیری، محاکمه و به زندان افکندن فعالان این جنبش ها را قویا محکوم می کنیم، ما بخشی از کارگران جهان هستیم و اخراج و تحمیل هر گونه تبعیض برکارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت ها را به هر بهانه ای محکوم می کنیم، ما ضمن قدر دانی از تمامی حمایت های بین المللی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت از اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری برهمبستگی بین المللی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاکید می کنیم، اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد… .
در خاتمه نیز قطع نامه مشترک با شعار”زنده باد اول ماه مه” و “زنده باد همبستگی بین المللی کارگران” پایان می پذیرد.
قطعنامه مشترک توسط ده سندیکا و تشکل مستقل کارگران و زحمتکشان از جمله مانند، سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نقاش، هیات بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، شورای زنان و نیز چهار تشکل دیگر امضاء شده و انتشار یافته است!
حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران-حمایت قاطع و همه جانبه خود را از سندیکاها و تشکل های مستقل و همه گونه فعالیت موثر و سازنده در راه احیای حقوق سندیکای زحمتکشان اعلام می کند و بار دیگر بر عزم راسخ خود در پیکار برای تامین منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان تاکید می کند .
درود آتشین به جنبش کارگری-سندیکایی ایران!
مستحکم باد پیوند جنبش کارگری با جنبش سراسری ضد استبدادی

سایت حزب توده ایران
7 اردیبهشت 1389
27 آوریل 2010

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا