مسایل سیاسی روز

مبارزه برای تامین حقوق و خواست های فرهنگیان “از اعتصاب غذا و تجمع معلمان پشتیبانی کنیم”

مبارزه فرهنگیان برای تامین حقوق و خواست هایشان درعرصه های صنفی و سیاسی، بخشی از پیکار جنبش همگانی مردم علیه استبداد ولایی است. باید با تمام توان ضمن پشتیبانی از مبارزه آگاهانه فرهنگیان، این مبارزه را در خدمت تداوم جنبش مردمی علیه کودتای انتخاباتی قرار داد.
حزب توده ایران با پشتیبانی از فرهنگیان متعهد و ترقی خواه کشور، همه امکانات خود را در عرصه داخلی و بین المللی در دفاع از مبارزه آنان بکار می گیرد.
با انتشار بیانیه دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران، مبارزه فرهنگیان متعهد و آزادیخواه وارد مرحله ای جدید گردید.
طی چند سال اخیر، تشکل های صنفی فرهنگیان همواره از مخالفان پیگیر سیاست و برنامه های ارتجاع حاکم بوده اند و به همین علت نیز دستگاه سرکوب واپس گرایان پس از کودتای انتخاباتی، سرکوب شدید و هدفمندی را علیه فرهنگیان سازمان داده، به مرحله اجرا درآورد، در حقیقت فعالیت خستگی ناپذیر فرهنگیان شجاع و شرافتمند برای تامین خواست های صنفی و سیاسی هرگز خوشایند دولت برآمده از کودتا و ولی فقیه نبوده و نیست. بازداشت، شکنجه و انواع محرومیت ها در حق فرهنگیان آزادیخواه و فعال در امور صنفی نشانه نوع رابطه کودتاچیان با جامعه فرهنگیان کشور است. بنابراین اقدام به موقع و کاملا برحق شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان در آستانه روزجهانی کارگر و هفته معلم در جمهوری اسلامی در اعتراض سازمان یافته علیه وضعیت حاکم مورد پشتیبانی و حمایت اکثریت مردم و نیز احزاب و نیروهای مترقی، میهن دوست قرار دارد.
در بخشی از بیانیه فوق تاکید گردیده: “… چگونه است امروز فرهنگیانی که فرزندان حقیقی ملت بزرگ ایرانند… و دل در گرو کرامت انسان ها و حفظ حقوق انسانی افراد دارند، صرفا به خاطر طرح انتقادهای خود به مجازات های عجیب و غریب محکوم می شوند… از آنجا که برخی ایران را “آزادترین کشور جهان خوانده اند که در آن آزادی نزدیک به مطلق است”، باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترین و صادق ترین معلمان کشور صرفا به خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامی چون اعدام، حبس، تعلیق، اخراج، تبعید، بازخرید، بازنشسته اجباری، تنزل رتبه شغلی، محرومیت از تدریس و… مواجه می شوند. فرهنگیان “آزادترین کشور جهان”! می خواهند بدانند امثال بلاقی ها، خواستارها، داوری ها و مومنی ها چه جرمی مرتکب شده اند که باید بدون محکومیت، ماه ها حبس در شرایط نامناسب را تحمل کنند… معلمانی چون کمانگر و قنبری چه گناه نابخشودنی مرتکب شده اند که به احکام هولناک اعدام محکوم گردیده اند… ناگفته پیداست جامعه ی عظیم فرهنگیان کشور به هیچ روی تحمل چنین احکامی را ندارد و شکی نیست که اجرای چنین احکامی جامعه و آموزش و پرورش را بیش از پیش ملتهب کرده و روی هر گونه آرامشی را از عرصه فرهنگ خواهد گرفت…”.
در ادامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان با برشمردن خواست هایی چون، رفع فضای امنیتی از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تامین امنیت شغلی فرهنگیان و پرهیز از مخبرپروری (خبرچینی و جاسوسی) در فضای مقدس کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده سازی برای فرهنگیان منتقد، صرف درآمدهای نفت و گاز در امور زیربنایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت، جلوگیری از تنزل جایگاه و افت تحصیلی مدارس دولتی، رفع هرگونه تبعیض درون و برون سازمانی در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا در آموزش و پرورش، پرسش هایی را نیز طرح کرده، برخی از این پرسش ها که خطاب به مسئولان دولت احمدی نژاد می باشد، عبارتند از: “… آیا تبدیل مدارس دولتی به مدارس تحت عنوان هیات امنایی از وجاهت قانونی برخوردار است؟ اگر پاسخ منفی است، چه اقدام عاجلی برای حفظ حقوق دانش آموزان و خانواده هایشان در دستور کار است؟ طبق مصوبه 673 شورای عالی آموزش و پرورش مدیران مدارس باید با رای فرهنگیان شاغل در هر آموزشگاه انتخاب شوند علت عدم اجرای این قانون چیست؟… “
در پایان بیانه آمده است: “از 12 تا 18 اردیبهشت 89 اعضای شورای مرکزی (هیات مدیره) کانون معلمان و فعالان صنفی به نشانه اعتراض به احکام غیر قانونی اعدام و حبس غیر قانونی همکاران و در روز 12 اردیبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل خواهند نمود…”.
مبارزه فرهنگیان برای تامین حقوق و خواست هایشان درعرصه های صنفی و سیاسی، بخشی از پیکار جنبش همگانی مردم علیه استبداد ولایی است. باید با تمام توان ضمن پشتیبانی از مبارزه آگاهانه فرهنگیان، این مبارزه را در خدمت تداوم جنبش مردمی علیه کودتای انتخاباتی قرار داد.
حزب توده ایران با پشتیبانی از فرهنگیان متعهد و ترقی خواه کشور، همه امکانات خود را در عرصه داخلی و بین المللی در دفاع از مبارزه آنان بکار می گیرد

سایت حزب توده ایران
7 اردیبهشت 1389
27 آوریل 2010

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا