مسایل سیاسی روز

اعتصاب غذای دانشجویان در اعتراض به اعدام ها با تشدید مبارزه مانع از اجرای احکام اعدام شویم

در اوضاع کنونی یگانه راه مبارزه با دولت ضد ملی کودتا و جلو گیری از ادامه اعدام ها تشدید مبارزه و تقویت صفوف جنبش سراسری ضد استبدادی است.
دست در دست یکدیگر و در صفی واحد برای نجات جان زندانیان سیاسی مبارزه کنیم
احکام ضد انسانی اعدام را متوقف کنید
آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران

اعتراضات مردمی به جنایت اخیر ارتجاع حاکم در سراسر کشور و به اشکال گوناگون جریان دارد. روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه، صدها دانشجوی دانشگاه کردستان با سازماندهی یک حرکت اعتراضی نسبت به اقدام وحشیانه و ضد انسانی اعدام پنج زندانی سیاسی واکنش نشان داده، دست به اعتصاب غذا زدند.
خبرگزاری هرانا 22 اردیبهشت ماه گزارش داد: “امروز دانشجویان دانشگاه کردستان دراعتراض به اعدام های غیر انسانی فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان و علی حیدریان اعتصاب غذا کردند… این اعتراض مدنی دانشجویان عکس العمل عوامل حراست (دانشگاه) را در پی داشت… گفتنی است در پی اعدام کمانگر و 4 تن دیگر و از ترس بروز اعتراضات دانشجویان، فضای امنیتی بسیار شدیدی برفضای دانشگاه حاکم شده است…”.
همچنین به گزارش فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ادامه اعمال فشار ارگان های امنیتی، برای تمامی اعضای خانواده زنده یاد فرزاد کمانگر حکم بازداشت صادر شده است.
در حال حاضر بیش از 20 تن از زندانیان سیاسی ایران در صف اعدام قرار دارند. با توجه به نزدیک شدن سالروز کودتای انتخاباتی بر ابعاد برنامه های توطئه آمیز کودتاچیان به رهبری ولی فقیه به شکل کاملا محسوس افزوده گردیده و بنا براین بسیاری از فعالان و مبارزان دربند خصوصا دگراندیشان و تعدادی از بازداشت شدگان گمنام اعتراضات اخیر در معرض خطر صدور و اجرای احکام اعدام قرار دارند.
به همین دلیل اقدام به موقع و دلیرانه دانشجویان دانشگاه کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی از حمایت کلیه احزاب و نیروهای سیاسی و جنبش های مترقی اجتماعی کشور برخوردار است. در اوضاع کنونی یگانه راه مبارزه با دولت ضد ملی کودتا و جلو گیری از ادامه اعدام ها تشدید مبارزه و تقویت صفوف جنبش سراسری ضد استبدادی است!
دست در دست یکدیگر و در صفی واحد برای نجات جان زندانیان سیاسی مبارزه کنیم!
احکام ضد انسانی اعدام را متوقف کنید!
آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران!

سایت حزب توده ایران
۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۱٣ می ۲۰۱۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا