مسایل سیاسی روز

پرونده سازی علیه منصور اسالـو

حزب توده ایران نسبت به تشدید فشار در زندان ها خصوصا علیه دگراندیشان و مبارزان شناخته شده ای مانند منصور اسالو هشدار می دهد. ما پرونده سازی و شکنجه های وحشیانه در حق زندانیان سیاسی برای اعترافات کذب و پذیرش اتهامات دروغین از جمله در مورد منصور اسالو را به شدت محکوم کرده و خواهان برپایی کارزاری وسیع برای نجات جان زندانیان سیاسی هستیم.

منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه به دلایل کاملا واهی به سلول انفرادی بند سپاه در زندان گوهردشت انتقال یافته و در آنجا برای اقاریر اجباری تحت فشار و شکنجه های روحی قرار گرفته است.
به گزارش فعالان حقوق بشر و دمکراسی، این فعال شناخته شده کارگری به اتهام دروغین “ارتباط با معاندین نظام” توسط وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه تحت بازجویی می باشد.
گزمگان امنیتی برای منصور اسالو در زندان پرونده جدیدی گشوده اند که این پرونده سراسر دروغ و جعل، اینک در شعبه 6 بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی کرج به جریان افتاده است.
منصور اسالو به عنوان یک زندانی سیاسی دگر اندیش در واقع قربانی توطئه کودتاچیان در سالگرد کودتای انتخاباتی است.
شکنجه و فشار به این فعال و مبارز جنبش کارگری در روزهای منتهی به 22 خرداد بخشی از برنامه ارتجاع برضد جنبش مردمی بویژه دگراندیشان به شمار می آید.
این پرونده سازی برای ایجاد جو رعب و وحشت و ترساندن کارگران آگاه و مبارزان جنبش سندیکایی است که با فعالیت خستگی ناپذیر و ثمربخش خود به تقویت و استحکام مبارزات کارگری و پیوند آن با جنبش سراسری ضد استبدادی مشغول هستند.
این توطئه شوم و ناجوانمردانه را باید افشاء و خنثی ساخت.
حزب توده ایران نسبت به تشدید فشار در زندان ها خصوصا علیه دگراندیشان و مبارزان شناخته شده ای مانند منصور اسالو هشدار می دهد. ما پرونده سازی و شکنجه های وحشیانه در حق زندانیان سیاسی برای اعترافات کذب و پذیرش اتهامات دروغین از جمله در مورد منصور اسالو را به شدت محکوم کرده و خواهان برپایی کارزاری وسیع برای نجات جان زندانیان سیاسی هستیم.

آزادی برای همه زندانیان سیاسی-عقیدتی.
به شکنجه و پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی پایان دهید.
منصور اسالو را آزاد کنید!

سایت حزب توده ایران
10 خرداد ماه 1389 ـ 31 ماه می 2010

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا