اعلامیه ها

بیانیه حزب توده ایران درباره تصویب قانون ضد کمونیستی در لهستان

عالی‌جناب نخست وزیر لهستان
جناب آقای دانلد تاسک،

کمیته مرکزی حزب توده ایران، اعتراض قاطع و شدید خود را نسبت به رویداد اخیر در لهستان در ارتباط با تصویب قانون ممنوعیت استفاده از نشان‌های کمونیستی اعلام می‌کند.
نگرانی حزب توده ایران همچنین از بابت آن است که این اقدام دولت لهستان در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تری صورت می‌گیرد که در برخی از کشورهای اروپای شرقی به منظور یکسان دانستن کمونیسم با نازیسم، مخدوش کردن تاریخ، و از میان برداشتن تمام آثار دوران سوسیالیسم جریان دارد. توجه دولت لهستان را به این امر جلب می‌کنیم که، آن دولت، با تصویب قانون بر ضد فعالیت‌های حزب کمونیست لهستان، خود را در ردیف ارتجاعی‌ترین و واپس گراترین رژیم‌های جهان، از قبیل رژیم مذهب‌سالار کنونی حاکم بر ایران، قرار می‌دهد. دولت شما باید بداند که با تصویب قانون بر ضد فعالیت آزادانه حزب کمونیست لهستان، جوهر واقعی مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد را نقض می‌کند، میثاقی که حافظ حقوق مردم در آزادی عقیده و ابراز علنی آن است.
ما از دولت لهستان می‌خواهیم که لغو فوری قانون منع استفاده از نشان‌های کمونیستی را در دستور کار خود قرار دهد.
حزب توده ایران، حمایت و همبستگی صریح و قاطع خود را با حزب کمونیست لهستان در مبارزه اصولی‌اش برای مقاومت در برابر قانون ضد کمونیستی اعلام می‌کند. ما از این مبارزه پشتیبانی می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که حقوق دموکراتیک حزب کمونیست لهستان رعایت خواهد شد و این حزب خواهد توانست آزادانه و به طور ثمربخش در راه منافع زحمتکشان لهستان فعالیت کند.
حزب توده ایران به پیوندهای برادرانه و بین‌المللی خود با حزب کمونیست لهستان می‌بالد و افتخار می‌کند. مجدداً بر همبستگی خود با مبارزه حزب کمونیست لهستان برضد این قانون ناعادلانه، غیردموکراتیک و ارتجاعی تأکید می‌کنیم.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
۱۸خرداد ۱۳۸۹( ۸ ژوئن ۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا