مسایل سیاسی روز

توطئه جدید واپس گرایان برضد جنبش کارگری

*محاکمه مجدد منصور اسالو در زندان و صدور حکم غیر قانونی برای وی توطئه جدید ارتجاع حاکم و دستگاه قضایی خدمتگزار کودتاچیان برای درهم شکستن مبارزه رو به گسترش جنبش کارگری ایران است.
بر اساس گزارشات منتشره، منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که در زندان بسر می برد، باردیگر توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام “رابطه با ضد انقلاب” به پای میز محاکمه کشیده شده و حکم تازه ای برای او صادر گردیده است. تاکنون وکلای منصور اسالو در جریان محاکمه و حکم جدید قرار نگرفته اند.
این اقدام غیر قانونی به معنای دور جدیدی از توطئه مرتجعان حاکم علیه جنبش کارگری-سندیکایی میهن ماست و در ارتباط مستقیم با مبارزات رو به گسترش کارگری قراردارد. در اوضاعی، برای این مبارز جنبش سندیکایی حکم جدید صادر می گردد، که چندی پیش مسئولان جمهوری اسلامی در توافقی با سازمان بین المللی کار قول آزادی سریع او را داده بودند.
پرونده سازی علیه منصور اسالو و دیگر مبارزان دربند جنبش کارگری-سندیکایی، در عین حال مانوری از پیش طراحی شده برای هراس افکنی و بطور کلی ارعاب فعالان کارگری است و ادامه روند بازداشت سندیکالیست ها به اتهامات ساختگی طی ماه های اخیر به شمار می آید.
ما خواستار آزادی بی درنگ منصور اسالو و همه کارگران در بند هستیم و پرونده سازی، محاکمه مجدد و تشدید اعمال فشار بر زندانیان سیاسی از جمله مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان را به شدت محکوم می کنیم.
اینگونه اقدام ها درعزم کارگران برای تامین منافع سیاسی و صنفی خود خللی ایجاد نکرده و نخواهد کرد.

سایت حزب توده ایران
۱۷ مرداد ۱٣٨۹ – ٨ اوت ۲۰۱۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا