مسایل سیاسی روز

سیمنار احزاب سیاسی ایران با شرکت نمایندگان رهبری جبهه ملی ایران، حزب دموکرات کردستان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده ایران


به دعوت ”شبکه هواداران صلح، آزادی و عدالت اجتماعی“، سمینار ”جنبش مردمی کشورمان از نگاه احزاب و سازمان های سیاسی“، روز 14 شهریور ماه (4 سپتامبر) در استکهلم، پایتخت سوئد برگزار شد. در این سمینار، آقایان کمال ارس، عضو شورای عالی جیهه ملی اروپا، کاوه آهنگری، عضور رهبری حزب دموکرات کردستان، و مسئول روابط با احزاب و سازمان های ایرانی، حسن زهتاب، عضو شورای رهبری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران پیرامون ”بررسی عوامل پیدایش جنبش مردمی ایران و نقش جنبش سبز در آن و راه کارهای لازم برای تحقق اهداف آن“ به سخنرانی و تبادل نظر پرداختند.
نماینده کمیته مرکزی حزب ما، ضمن تشکر از ابتکار برگزاری چنین نشستی به تشریح مواضع حزب توده ایران پیرامون جنبش مردمی پرداخت. نماینده حزب ضمن تأکید بر اسلوب کاری و تأکید حزب ما بر درک طبقاتی حوادث کشور و بررسی مواضع نیروهای گوناگون از این منظر به توضیح زمینه های پیدایش جنبش مردمی ضد استبدادی در میهن ما پرداخت. نماینده حزب در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اجتماعی-اقتصادی کشور در دوران حکومت دولت احمدی نژاد و اعمال سیاست های نولیبرالی و مخرب اقتصادی و بر ضد منافع زحمت کشان از سوی احمدی نژاد اشاره کرد. نماینده حزب، تغییر اصل 44 قانون اساسی، به فرمان ولی فقیه، لایحه برنامه پنجم توسعه (و خصوصاً فصل چهارم آن و برنامه ”تعدیل انسانی“ نیروی کار)، برنامه رژیم برای بازبینی گسترده در قانون کار، و شتاب روند اقتصادی کشور از سمت تولید به سمت دلالی و متکی بر بخش خدمات را از جمله نمادهای اجرای چنین سیاست هایی برشمرد.
نماینده حزب ما در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی ساختار طبقاتی حاکمیت کنونی و رشد بورژوازی بورکراتیک نوین، و خصوصاً بخش نظامی آن در دوران حکومت احمدی نژاد اشاره کرد و سپس درباره نقش طبقه کارگر در مبارزات دهه اخیر و ضرورت ارتقأ کیفی و کمی آن در عرصه مبارزات کنونی توضیحاتی داد. بخش انتهایی سخنرانی نماینده حزب مان به توضیح کودتای انتخاباتی ولی فقیه و نظامیان در انتخابات خرداد ماه 1388، و در پی آن حرکت های اعتراضی وسیع توده ها بر ضد رژیم ولایت فقیه اختصاص داشت. نماینده حزب در نتیحه گیری سخنرانی ضمن اشاره به ضرورت ارتقا کیفی جنبش و تلاش در راه سازمان دهی مبارزه مشترک نیروهای اجتماعی و همکاری هر چه نزدیک تر نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور تأکید کرد و حمایت قاطع حزب توده ایران از اعتراضات گسترده سال گذشته و جنبش مردمی اعلام کرد.
نمایندگان رهبری جبهه ملی ایران، حزب دموکرات کردستان و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز به نوبه خود به تشریح سیاست هایشان و تأکید بر حمایت از جنبش سبز به ضرورت همکاری هر چه گسترده تر نیروها اشاره کردند.
در پی سخنرانی آقای کاوه آهنگری، نماینده رهبری حزب دموکرات کردستان، و تأکید او بر ضرورت توجه جنبش به خواست های خلق های ایران، از جمله حقوق خلق کرد، بخشی از بحث ها و تبادل نظرهای سیمنار به مسأله حساس حقوق خلق های ایران پرداخت. نماینده کمیته مرکزی حزب ما ضمن تأکید بر جهان بینی حزب ما و مسئله خلق ها، اشاره کرد که حزب توده ایران طرفدار برابری کامل حقوق کلیه خلق های ایران و مدافع استقرار یک حکومت فدرال در ایران است.
این ابتکار جالب با استقبال شمار کثیری از ایرانیان، چه با حضور در محل جلسه، و همچنین مشاهده بخش مستقیم این سمینار از روی شبکه اینترنتی رو به رو گردید.
در پایان سخنرانان به پرسش حضار چه در محل جلسه، و چه از طریق شبکه اینترنتی پرداختند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا