مسایل سیاسی روز

ارعاب، تهدید، ترور و تنش آفرینی علیه جنبش مردمی

حزب توده ایران ضمن هشدار نسبت به افزایش فشار و اعمال محدودیت ها علیه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و اهداف شوم تاریک اندیشان واپس گرا، بمب گذاری در شهر مهاباد را به شدت محکوم کرده و آن را در خدمت اهداف و سیاست های کودتاچیان ارزیابی می کند.
دولت نامشروع و ضد ملی کودتا هم اینک با بحران همه جانبه داخلی و خارجی روبروست و ازاین رو تلاش دارد با ماجراجویی در داخل و خارج از جمله تشدید فضای امنیتی، موقعیت شکننده و متزلزل خود را تقویت و بهبود بخشد.
انفجار بمبی مرگبار در شهر مهاباد هنگام رژه نظامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، موجب کشته و زخمی شدن ده ها نفر گشت.
مطابق گزارش های رسمی در این اقدام جنایتکارانه حداقل 12 تن جان خود را از دست داده و نزدیک به 90 نفر مجروح گردیدند.
احزاب و سازمان های ملی کردستان ایران بلافاصله این عمل تروریستی را محکوم کرده و به درستی ایجاد تنش و فضای خصومت را به سود اهداف ارتجاع حاکم و دولت نامشروع کودتا ارزیابی نمودند.
پیش از انفجار بمب در شهر مهاباد، استان سیستان و بلوچستان نیز باردیگر با تشدید جو خصومت و درگیری مواجه گردید، که طی آن تعدادی از نیروهای نظامی و انتظامی به گروگان گرفته شدند.
با انفجار بمب در مهاباد و درگیری در استان سیستان و بلوچستان باز هم ارگان های نظامی-امنیتی بویژه سپاه پاسداران به صورت هدفمند به جوسازی و ایجاد فضای رعب و وحشت دست زده و با دستاویز قرار دادن اینگونه تحرکات مشکوک به تقویت نقش و نفوذ خود پرداختند. تنش در مناطق قومی از جمله بمب گذاری اخیر در وضعیتی رخ می دهد که طی هفته های گذشته شاهد اعمال محدودیت های فزاینده از سوی کودتاچیان علیه شخصیت های موثر جنبش مردمی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بوده ایم. محاصره منزل مسکونی مهدی کروبی، هجوم به دفتر میرحسین موسوی و دستگیری مسئول دفتر او در کنار جمع آوری و ضبط وسایل دفتر و نیز توهین، تهدید و بازداشت افرادی که به دفتر مسیرحسین موسوی مراجعه می کنند، حاکی از اقدام های معین و تلاش حساب شده کودتاچیان برضد جنبش مردمی و مبارزه گسترش یابنده توده هاست.
بی گمان با مد نظر قراردادن فعل و انفعالات صحنه سیاسی کشور و تشدید رویارویی در طیف ارتجاع حاکم و انزوای بیش از پیش کودتاچیان، تنش آفرینی، ایجاد فضای خصومت و ترور و آدم ربایی و از این قبیل اقدام ها تنها و تنها دولت ضدملی احمدی نژاد و حامیان نظامی او سود می برند.
کودتاچیان با فضا سازی و تشدید جو امنیتی می کوشند از یک سو مانع از انزوای بیشتر هسته اصلی کودتای انتخاباتی شوند و از دیگر سو با اعمال فشار و محدودیت های گوناگون، سعی در تضعیف، مهار و سپس سرکوب کامل جنبش مردمی دارند.
بنابراین توسل به اقدام های ضد انسانی و جنایتکارانه ای نظیر بمب گذاری در شهر مهاباد در خدمت کودتاچیان و محافل سرکوبگر و در راستای تشدید جو امنیتی و فضای نظامی قرار می گیرد و از سوی همه احزاب و نیروهای ملی و میهن دوست کشور مردود و محکوم است.
حزب توده ایران ضمن هشدار نسبت به افزایش فشار و اعمال محدودیت ها علیه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و اهداف شوم تاریک اندیشان واپس گرا، بمب گذاری در شهر مهاباد را به شدت محکوم کرده و آن را در خدمت اهداف و سیاست های کودتاچیان ارزیابی می کند.
دولت نامشروع و ضد ملی کودتا هم اینک با بحران همه جانبه داخلی و خارجی روبروست و ازاین رو تلاش دارد با ماجراجویی در داخل و خارج از جمله تشدید فضای امنیتی، موقعیت شکننده و متزلزل خود را تقویت و بهبود بخشد.
سایت حزب توده ایران
٣ مهر ۱٣٨۹ – ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا