مسایل سیاسی روز

اخراج فعالان سندیکایی از محل کار

حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران- مانند همیشه همراه، همگام و در کنار جنبش سندیکایی کارگران ایران قرار داشته و از همه امکانات خود در حمایت از زحمتکشان و مبارزه دلیرانه آنها استفاده کرده و خواهد کرد.
اخراج کارگران از محل کار صرفا به دلیل فعالیت های سندیکایی غیر قابل پذیرش، فاقد مبنای قانونی و محکوم است.


در ادامه تشدید اعمال سرکوبگرانه، فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران، مورد پیگرد و انواع محرومیت ها قرار گرفته اند.
به حکم هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شوش واقع در استان خوزستان چهار تن از کارگران عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از کار اخراج شدند.
اخراج این کارگران عضو سندیکا زمانی صورت می پذیرد که با توجه به بحران رو به گسترش در واحدهای صنعتی، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور بیش از پیش مخالفت و نارضایتی خود را از سیاست و برنامه های دولت نامشروع کودتا بیان و ابراز می کنند. این حکم ناعادلانه و غیر قانونی با هدف ارعاب جنبش کارگری صادر گردیده است.
حمایت قاطع از جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان و محکوم ساختن اعمال فشار برکارگران، از جمله حکم اخراج اخیر وظیفه همه نیروها و احزاب مترقی و آزادیخواه در اوضاع کنونی است.
حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران- مانند همیشه همراه، همگام و در کنار جنبش سندیکایی کارگران ایران قرار داشته و از همه امکانات خود در حمایت از زحمتکشان و مبارزه دلیرانه آنها استفاده کرده و خواهد کرد.
اخراج کارگران از محل کار صرفا به دلیل فعالیت های سندیکایی غیر قابل پذیرش، فاقد مبنای قانونی و محکوم است.

سایت حزب توده ایران
۱۰ مهر ۱٣٨۹ – ۲ اکتبر ۲۰۱۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا