مسایل سیاسی روز

وضعیت نگران کننده منصور اسالو در زندان

حزب ما ضمن خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور اسالو و همه زندانیان سیاسی، رژیم ولایت فقیه، دستگاه قضایی و دولت نامشروع کودتا را مسئول اصلی آن شرایطی می داند که در زندان ها سلامتی و زندگی زندانیان سیاسی را تهدید می کند و سبب حوادثی نظیر حمله قلبی و وخامت حال منصور اسالو می شود.
بر پایه گزارشات منتشره از جمله به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه جمعه شب (22 بهمن ماه) در زندان گوهر دشت دچار حمله قلبی گردیده و به بیمارستانی خارج از زندان انتقال داده شده است.
مطابق این گزارش با وجود حمله قلبی و وخامت حال این مبارز سندیکایی، مسئولان زندان از رسیدگی فوری به او امتناع کردند. وضعیت جسمانی وخیم و بطور کلی سلامتی منصور اسالو از مدتها پیش از سوی خانواده و پزشکان او به مسئولان زندان و مقامات قضایی اطلاع داده شده بود. خانواده این فعال جنبش کارگری بارها خواستار توجه جدی به وضعیت جسمانی خطرناک و نگران کننده وی از سوی دادستانی شده و آزادی او را طلب کرده بودند که هربار این خواسته های به حق نادیده گرفته شد. منصور اسالو صرفاٌ به خاطر دفاع از حقوق صنفی و سندیکایی زحمتکشان به بند کشیده شده است. او همچون دیگر زندانیان سیاسی بویژه دگراندیشان، گروگان ارتجاع و دولت ضدملی کودتاست.
حزب ما ضمن خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور اسالو و همه زندانیان سیاسی، رژیم ولایت فقیه، دستگاه قضایی و دولت نامشروع کودتا را مسئول اصلی آن شرایطی می داند که در زندان ها سلامتی و زندگی زندانیان سیاسی را تهدید می کند و سبب حوادثی نظیر حمله قلبی و وخامت حال منصور اسالو می شود.

سایت حزب توده ایران
۲٣ بهمن ۱٣٨۹ – ۱۲ فوريه ۲۰۱۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا