مسایل بین‌المللی

ما سرکوبگری رژیم سودان را محکوم می کنیم!

حزب توده ایران، روز 14 بهمن ماه، درباره تشدید اقدامات سرکوبگرانه دولت ارتجاعی سودان نسبت به جنبش دانشجویی این کشور و همچنین اقدام این دولت برای متوقف کردن فعالیت های افشاء گرانه حزب کمونیست سودان به مقام های رسمی این کشور اعتراض کرد. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن اقدام های سرکوبگرانه رژِیم سودان از سران این کشور خواست تا فوراً اقدام های ایذائی خود بر ضد حزب کمونیست سودان را متوقف کنند و مانع انتشار روزنامه المیدان، ارگان مرکزی حزب کمونیست سودان نشوند.
بر اساس اطلاعیه های منتشر شده از سوی حزب کمونیست سودان نیروهای پلیس و امنیتی این کشور در روزهای 10 الی 13 بهمن ماه به تظاهرات رشد یابنده اعتراضی جوانان و دانشجویان سودانی در رابطه با شرایط نا بسامان کشور، گرانی، فقر و نبود دموکراسی، حمله و تعدادی از دانشجویان را دستگیر کردند. در جریان حمله نیروهای وابسته به رژیم تعدادی از دانشجویان به شدت مضروب، زخمی و یکی از آنانی بنام محمد عبدالرحمن، که در دانشگاه الاهلیه خارطوم تحصیل می کند، به شهادت رسید. از جمله دستگیر شدگان این درگیری ها رفیق عمر محجوب عضو هیئت اجرائیه اتحادیه دانشجویان سودان است. دامنه این تظاهرات اعتراضی حداقل به سه دانشگاه در پایتخت سودان، از جمله دانشگاه الاهلیه، دانشگاه امدورمان و دانشگاه خارطوم کشیده شد. اعتراض دانشجویان در رابطه با گرانی هزینه های زندگی، محدودیت های دموکراتیک، عدم ارائه خدمات درمانی و تحصیلی، و از همه مهمتر ادامه دیکتاتوری مذهبی وحشیانه ای است که کشور را به بحران عمیقی فرو کشانده است.
با انتشار خبر اعتراض های دانشجویی و برخورد خشونت بار پلیس با آن در روزنامه المیدان، ارگان حزب کمونیست سودان، نیرو های امنیتی در روز 13 بهمن با حمله به دفتر روزنامه و دستگیری رفیق کمال کرار، سردبیر و چندین عضو تحریریه و کارمندان روزنامه از انتشار المیدان جلوگیری کردند. در میان دستگیر شدگان اسامی 5 رفیق زن عضو حزب کمونیست سودان نیز به چشم می خورد.
در نامه اعتراضی حزب توده ایران، اقدام رژیم در سعی به تعطیل آزادی بیان در کشور، و نقض حقوق شهروندان به اعتراض قانونی و صلح آمیزبه شرایط نابسمان کشور به فعالیت های سیاسی شدیداٌ محکوم شده است. حزب توده ایران خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و از جمله اعضای تحریریه و کارکنان المیدان و خاتمه یافتن تمامی اقدام های سرکوبگرانه بر ضد روزنامه المیدان است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا