مسایل سیاسی روز

تشدید اختناق و سرکوب بازداشت خانگی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد

حزب توده ایران ضمن پشتیبانی قاطع از رهبری جنبش و ایستادگی آنها بر خواست های مردمی و با محکوم کردن اعمال محدودیت های امنیتی از جمله بازداشت خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و حمله به خانه کروبی، یگانه راه موثر برای خنثی سازی توطئه های مزدوران تاریک اندیشی را تشدید مبارزه، تکیه به نیروی فنا ناپذیر توده ها و هوشیاری و دقت در اتخاذ تاکتیک های مناسب و کارآ در اوضاع بسیار حساس کنونی قلمداد می کند.
کودتاچیان در ادامه توطئه برنامه ریزی شده خود علیه جنبش مردمی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را پس از قطع کامل ارتباطات آنها در بازداشت خانگی قرار دادند.
در همین حال حملات اوباش به خانه مهدی کروبی و تجمع در برابر خانه های محمد خاتمی و رفسنجانی با برنامه از پیش تعیین شده انجام شد.
امروز کودتاچیان با راه اندازی یک نمایش حکومتی در جریان مراسم نماز جمعه به تشدید فضای ارعاب پرداخته وکوشیدند با جوسازی جنبش مردمی، رهبران مقاوم و جریانات منتقد کودتای انتخاباتی را در موضع تدافعی قرار داده و سیاست سرکوب خود را ادامه دهند.
بازداشت خانگی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد بخش جدایی ناپذیر سیاست سرکوب کودتاچیان است که اینک با فراخوان تجمع های سراسری در روز اول اسفند ماه تشدید شده است.
میهن ما روزهای فوق العاده حساسی را از سر می گذراند. کودتاچیان پس از نمایش قدرت و توان جنبش مردمی در 25 بهمن اکنون درصدد روحیه بخشیدن به نیروهای خود، بازسازی امکانات و ضد حمله به منظور درهم شکستن جنبش برآمده اند. مانورهای فریبکارانه برای ایجاد شکاف در جنبش و تفرقه در میان مخالفان و منتقدان اوضاع موجود و کودتای انتخاباتی مانند صدور قطعنامه راه پیمایی امروز (بعد از نماز جمعه) و سخنرانی ذوالنور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تشدید اعمال فشار بر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و سازماندهی اوباش برای ایجاد فضای ارعاب و جز اینها مجموعه برنامه های واپس گرایان در لحظه کنونی به شمار می آیند. در اوضاع کنونی نیز با فراخوان اعتراض در روز اول اسفند شاهد تحرک بیشتر کودتاچیان هستیم.
حزب توده ایران ضمن پشتیبانی قاطع از رهبری جنبش و ایستادگی آنها بر خواست های مردمی و با محکوم کردن اعمال محدودیت های امنیتی از جمله بازداشت خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و حمله به خانه کروبی، یگانه راه موثر برای خنثی سازی توطئه های مزدوران تاریک اندیشی را تشدید مبارزه، تکیه به نیروی فنا ناپذیر توده ها و هوشیاری و دقت در اتخاذ تاکتیک های مناسب و کارآ در اوضاع بسیار حساس کنونی قلمداد می کند. جنبش مردمی فقط با وحدت و اتحاد عمل به کامیابی خواهد رسید.

سایت حزب توده ایران
۲۹ بهمن ۱٣٨۹ – ۱٨ فوريه ۲۰۱۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا