مسایل سیاسی روز

پایداری و تداوم مبارزه راه مقابله با استبداد ولایی

•حضور گسترده نیروهای سرکوب در تهران و دیگر شهرها،
•درگیری شدید میان مردم و یگان های سرکوبگر،
•تیراندازی به سوی مردم در تهران و مهاباد و جان باختن حداقل یک نفر در میدان هفت تیر،
•طنین شعار مرگ بر دیکتاتور در کشور،
با وجود استقرار یگان های انتظامی، امنیتی و گارد ضد شورش در سطحی وسیع و به رغم جو شدید امنیتی، مردم دلیر میهن ما با حضور خود در صحنه بار دیگر به مصاف استبداد ولایی رفته و ارکان دیکتاتوری حاکم را به لرزه در آوردند.
به دنبال فراخوان برپایی تظاهرات اعتراضی دراول اسنفد ماه تهران، مشهد، اصفهان، سنندج، شیراز، مریوان، تبریز، مهاباد، کرمانشاه، بابل و رشت شاهد نمایش پرشور توده های جان به لب رسیده برای تحقق آزادی و حق حاکمیت مردم بود. از صبح امروز مرتجعان حاکم یک جنگ روانی-تبلیغاتی همه جانبه ای را علیه جنبش مردمی به اجرا گذاشتند. خبرگزاری فارس، سایت رجانیوز و دیگر رسانه های درخدمت کودتاچیان با انتشار خبرهای کذب و تحریک آمیز سعی در ایجاد فضای ارعاب و زمینه سازی برای برخورد خشن و خونین با مردم بی دفاع داشتند.
با همه این ترفندها توده ها با برپایی تجمعات پراکنده با عزم راسخ به خیابان ها آمده و نشان دادند سیاست سرکوب و ارعاب نتوانسته و نخواهد توانست به بحران کنونی نقطه پایان نهد و موقعیت ولی فقیه و دولت ضد ملی کودتا را تثبیت و تحکیم نماید.
استقرار واحدهای ضد شورش و نیروهای امنیتی در ابعاد وسیع که به گواهی گزارشات منتشره بسیار بیشتر از روز 25 بهمن بود، نشانگر این واقعیت است که در معادلات سیاسی کنونی میهن ما و به رغم جو سازی روزهای اخیر، تهدید و خط و نشان کشیدن ها، موقعیت ولی فقیه و دولت متکی به الیگارشی مالی- نظامی در وضعیت متزلزل قرار دارد.
پایداری جنبش مردمی در برابر ماشین اهریمنی سرکوب، تزویر و دروغ بعلاوه حضور مستمر توده ها در صحنه به انشقاق بیشتر در حاکمیت و ژرفش شکاف در جناح های حکومتی منجر خواهد شد.
پیکار ضد دیکتاتوری امروز در سراسر کشور گام موثر و موفقی در این راه، برای مرحله کنونی بود. از این رو ضرور است با تداوم و تشدید مبارزه، غلبه بر ضعف های جنبش بکارگیری اشکال مختلف مبارزه، تلاش برای تحکیم و تقویت پیوند میان گردان های جنبش اجتماعی یعنی کارگران، زنان و دانشجویان و تعامل ونزدیکی کلیه طیف های سیاسی- نظری مخالف دیکتاتوری و حمایت قاطع از جنبش و رهبران شاخص آن استبداد ولایی را به چالش طلبیده و زمینه و امکانات تحقق حق حاکمیت مردم را فراهم آورد. تداوم مبارزه در لحظه کنونی تاثیر جدی و تعیین کننده بر فعل و انفعالات درون حکومتی باقی می گذارد و به همین علت امکانات، توان و قدرت مانور جنبش مردمی برای نیل به آزادی، عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم را ارتقا داده، تقویت می نماید. با همه وحشی گری توان ماشین سرکوب تاریک اندیشان نامحدود و وسیع نیست. تجربه 25 بهمن و پیکار دلیرانه اول اسفند این واقعیت را به اثبات می رساند.
جنبش مردمی نیازمند اتخاذ تاکتیک های واقع بینانه و صحیح و ارزیابی درست از اوضاع کنونی و استفاده از همه روزنه ها و امکانات موجود است. با ثبات قدم و استواری اراده در راه دستیابی اهداف آزادیخواهانه جنبش، می توان ماشین سرکوب را فرسوده و ناکارآمد ساخت. شرط ضرور کامیابی در اوضاع حساس و بغرنج کنونی پرهیز از دام و توطئه های تاریک اندیشان، تاکید بر اتحاد عمل و تعیین سیاست و شعارهای واقع بینانه و اتکا به نیروی توده هاست.
دست در دست هم و در یک صف واحد به مبارزه با خود کامگی و استبداد ولایی ادامه دهیم و برای ارتقاء سطح رزمندگی جنبش مردمی بکوشیم.

سایت حزب توده ایران
۱ اسفند ۱۳۸۹ – ۲۰ فوریه ۲۰۱۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا