مسایل زنان

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت روز جهانی زن


درود آتشین به پیکار دلیرانه زنان میهن مان بر ضد رژیم استبدادی ولایت فقیه و در راه برابری و عدالت اجتماعی
زنان آگاه و مبارز!
کمیته مرکزی حزب توده ایران فرارسیدن صدمین سالگرد هشتم مارس، روز جهانی زن، روز گرامی داشت مبارزات زنان جهان در راه رهایی از بندهای ستم طبقاتی و جنسی، را به شما تبریک می گوید. صد سال تاریخ مبارزه غرور انگیز و دشوار زنان جهان، در راه رهایی از بند های ستم طبقاتی نظام سرمایه داری و برای دست یابی به برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، صفحات درخشانی از تاریخ مبارزات بشری را برای زندگی انسانی، بهتر و عادلانه رقم زده است. حزب توده ایران به عنوان بخشی از جنبش جهانی کارگری و کمونیستی مفتخر است که تاریخ هشتم مارس و آغاز مبارزات نوین جنبش زنان با اوج گیری جنبش چپ جهانی و رشد اندیشه های سوسیالیستی پیوندی جدایی ناپذیر دارد و زمینه پیدایی این سنت فرخنده به تصمیم گیری کنفرانس بین المللی سوسیالیست ها، در سال 1910 و پیشنهاد کلارا تستکین برای نام گذاری این روز به عنوان روز همبستگی با مبارزه زنان جهان، باز می گردد.
زنان جهان در حالی صدمین سالگرد روز هشتم مارس را جشن می گیرند که مبارزه صد ساله زنان پیشرو و مترقی در راه تحقق حقوق زنان از کشورهای پیشرفته سرمایه داری تا آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، دست آوردهای تحسین برانگیزی را به همراه داشته است. ارتقاء سطح آگاهی عمومی در رابطه با نقش زنان در جامعه، در هم شکسته شدن قوانین زن ستیزانه جوامع ”مرد سالار“ و به دست آوردن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان توانسته است شرایط مبارزه برای برچیدن نا برابری جنسیتی را دگرگون کند. سده اخیر همچنین شاهد نقش قاطع و تعیین کننده زنان در پیشبرد مبارزه جهانی برای جلوگیری از جنگ، تلاش در راه ارتقاء حقوق زحمتکشان، دستیابی به صلح و حفظ محیط زیست بوده است. نقش زنان در سازمان دهی و پیشبرد پیکار در راه دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان و در ماه های اخیر در شمار زیادی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا که انقلاب های مردمی حیات دیکتاتوری های پوسیده را در هم می کوبد، و از جمله نبرد دلیرانه زنان میهن ما بر ضد رژیم ضد مردمی و واپسگرای ولایت فقیه گواه نیرومندی از نقش مهم و انکار ناپذیر زنان در جنبش های رهایی بخش ملی در سراسر جهان است

زنان مبارز ایران!
جنبش زنان در کشور ما پیشینه ای طولانی و پر افتخار دارد. نخستین جشن روز جهانی زن در ایران، در 17 اسفندماه (8 مارس) 1301، یعنی 88 سال پیش به ابتکار زنان پیشرو میهن ما در رشت برگزار شد. مبارزه زنان برای بردن آگاهی در درون جامعه به شدت عقب مانده ایران آن دوران، و مبارزه برای حقوق اولیه همچون حق رای از صفحات درخشان تاریخ مبارزات مردم ما برای پیشرفت اجتماعی است. حزب توده ایران نخستین حزب سیاسی کشور بود که مسئله تحقق حقوق زنان را در برنامه کار و مبارزه خود قرار داد. فعالیت زنان توده ای و دیگر زنان پیشرو میهن، از جمله پایه گذاری تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، در دهه 1320، تأثیر کیفی عمیقی بر سازمان دهی مبارزات صنفی و سیاسی زنان بر جای گذاشت. صفحات تاریخ معاصر میهن مان به حق مشحون از مبارزات تحسین برانگیز زنان کشور در مقاطع تعیین کننده ای همچون انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنایع نفت کشور، مبارزات انقلابی بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، انقلاب بهمن 1357، مبارزه برای صلح و برای خاتمه جنگ هشت ساله ایران- عراق، و مبارزه بر ضد سیاست های ارتجاعی رژیم ”ولایت فقیه“ است.

زنان مبارزه و آگاه!
ادامه مبارزه در کشوری که سران تاریک اندیش آن حقوقی برای زنان قائل نیستند و در طی سال های اخیر فعالان جنبش زنان را هدف پیگرد زندان و شکنجه قرار داده اند وظیفه دشواری است که شما با جسارت و هوشیاری به پیش برده اید.
جنبش زنان میهن ما در دهه های اخیر دست آورد های ارزنده ای به همراه داشته است. ایجاد شمار زیادی از تشکل های صنفی و اجتماعی، تلاش تحسین برانگیز در زمینه بالا بردن آگاهی اجتماعی، خصوصاً در میان زنان زحمتکش، در کنار کار گسترده فرهنگی و اجتماعی بی شک نقش موثری در زمینه سازمان دهی جنبش مستقل زنان میهن ما داشته و خواهد داشت و باید تلاش ها را در این زمینه دو چندان کرد.
نقش موثر زنان میهن ما، در سال های اخیر از جمله ایجاد کارزارهای مبارزه برای صلح و تأسیس سازمان ”مادران صلح“، شرکت فعال زنان آگاه و مبارز در دیگر فعالیت ها و کارزارهای ضد جنگ و همچنین سازمان دهی کارزار ”یک میلیون امضاء“ بر ضد تبعیض جنسی، در کنار ایفای نقش برجسته ای در مبارزه بر ضد نقض آشکار حقوق بشر و دفاع از قربانیان رژیم، و تلاش در راه برقراری پل های ارتباطی بین گردان های مبارزاتی جنبش مردمی و از جمله کارگران و دانشجویان، تنها نمونه هایی از حیطه عملکرد و گستره جنبش زنان میهن ماست.
امسال برگزاری هشت مارس، در شرایط تشدید جو ارعاب و سرکوب و خشونت بی سابقه دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه بر ضد نیروهای دگراندیش و پیشرو، و همچنین یورش های ”قانونی“ کارگزاران ارتجاع بر ضد حقوق زنان برگزار می شود.
در حالی که مجلسیان مرتجع و مزدوران ولی فقیه لایحه موسوم به ”حمایت از خانواده“ را که یورش آشکاری به حقوق زنان میهن ماست از کمیسیون های مجلس عبور می دهند و زمینه ”قانونی“ شدن آن را فراهم می آورند،
نیروهای سرکوبگر بر فشار خود نسبت به فعالان زنان افزوده اند و شمار زیادی از زنان مبارز و مترقی میهن ما در سیاه چال ها و شکنجه گاه های رژیم اسیرند.
مبارزه زنان میهن ما پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سپاه پاسداران، در خرداد ماه 1388، و در پی آن سرکوب خونین و خشن اعتراضات مردمی برگ پر افتخاری در پیکار سیاسی، طبقاتی و صنفی زنان میهن ما محسوب می شود.
حوادث روز های اخیر از جمله شرکت دلیرانه زنان مبارز در اعتراضات روز 25 بهمن ماه و سپس در روز اول اسفند ماه 1389، نشان داد که جنبش زنان میهن ما به حیات پویا خود ادامه می دهد و خواهد توانست نقش موثری در حوادث آینده میهن ما به جای گذارد.

زنان مبارز و آگاه ایران!
حوادث هفته های اخیر کشور های خاورمیانه، جنبش های عظیم مردمی و سقوط حکومت های دیکتاتوری، در مصر و تونس، و لرزش پایه های حکومت های ضد مردمی در یمن، الجزایر، بحرین و لیبی، که زنان نقش برحسته یی در این پیروزی ها ایفا کرده اند، نشانگر آنست که دوران حکومت های ضد مردمی در منطقه ما به سرعت رو به پایان است و میهن ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. تجربیات مبارزه دهه اخیر میهن ما نشان می دهد که جنبش مستقل زنان در همبستگی و هم پیوندی با دیگر نیروهای رزمنده اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و جوانان در کنار هم و در صورت سازمان یافتگی می تواند راه گشای تحولات جدی به سمت تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد. باید در سازمان دهی این امر مهم همه امکانات را به کار گرفت.
کمیته مرکزی حزب توده ایران، روز جهانی زن را به میلیون ها زن آزاده و مبارز میهن ما صمیمانه تبریک گفته و بار دیگر پایبندی خود را به مبارزات و آرمان های والای جنبش جهانی زنان برای رهایی از ستم جنسی و طبقاتی و برای دست یابی به برابری اعلام می کند. آینده و پیروزی به مبارزات مردم میهن ما در راه آزادی، رهایی از ستم طبقاتی و جنسی و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی تعلق دارد.

فرخنده باد صدمین سالگرد هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه با پیکار زنان سراسر جهان!
درود آتشین به زندانیان سیاسی زن و همه زندانیان سیاسی!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
9 اسفندماه 1389

به نقل از نامه مردم شماره 863، 9 اسفندماه 1389

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا