مسایل سیاسی روز

اعتراضات مردمی و خشونت بی سابقه نیروهای سرکوبگر

در اوضاع بسیار حساس کنونی یگانه راه مقابله با استبداد و ارتجاع و حمایت از رهبران دربند جنبش، بسیج و سازماندهی توده ها و تجهیز آنها به شعارهای دقیق و واقع بینانه است. به دنبال فراخوان اعتراض به بازداشت میرحسین
موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی، تهران و شهرهای دیگر کشور از جمله تبریز، اهواز، مشهد، سمنان، اصفهان و شیراز شاهد حضور توده ها و تداوم مبارزه با دیکتاتوری حاکم بود.
دستگیری و انتقال رهبران جنبش به زندان حشمتیه تهران به دستور ولی فقیه با برنامه ریزی معین صورت گرفته است، هدف این اقدام درهم شکستن جنبش مردمی و پایان دادن به اعتراضات در اوضاع کنونی است. دراین زمینه اژه ای در نشست خبری روز گذشته خود (9 اسفند ماه) اعلام کرده بود: “امروز دیگر جریانی که اسم آن را فتنه می گذاشتیم از مرحله فتنه عبور کرده … امروز قضایا کاملا روشن شده، دست اجانب و تحریکات آمریکا در حوادث مشاهده می شود.” این جو سازی و دروغ پردازی ضعف و استیصال کودتاچیان را اثبات کرده و حاکی از آنست که اعتراضات مردمی و حضور توده ها در روزهای 25 بهمن، اول اسفند و نیز امروز “10 اسنفدماه” لرزه بر ارکان استبداد ولایی و دولت برگمارده ولی فقیه افکنده و تاثیر غیر قابل انکار در معادلات سیاسی میهن برجای گذاشته است.
حضور توده ها و تجمع های پراکنده امروز که شعار اصلی آن علاوه بر خواست آزادی رهبران در بند جنبش، “مرگ بر دیکتاتوری” و “مرگ بر خامنه ای” بود، نشانگر گسترش اعتراضات به نقاط مختلف شهر تهران و دیگر شهرها و نیز حضور پررنگ تر و امیدوار کننده طبقات محروم و زحمتکشان است. در شهر اهواز بیشتر تجمع های پراکنده امروز در مناطق فقیر نشین صورت گرفت که بازتاب نارضایتی رو به رشد توده های محروم از سیاست های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی دولت کودتا و سرکوب و اختناق است.
امروز به رغم خشونت بی سابقه نیروهای سرکوبگر، مردم هوشیار و آگاه میهن ما صدای خود را به گوش استبداد حاکم رسانده و پیام مقاومت ملی و سراسری به کودتاچیان ابلاغ کردند.
در اوضاع بسیار حساس کنونی یگانه راه مقابله با استبداد و ارتجاع و حمایت از رهبران دربند جنبش، بسیج و سازماندهی توده ها و تجهیز آنها به شعارهای دقیق و واقع بینانه است.
تنها با حضور موثر توده ها در صحنه می توان توطئه های استبداد و مزدوران تاریک اندیشی را خنثی ساخت.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی در واقع گروگان کودتاچیان هستند. این گروگان گیری ضعف و استیصال رژیم و نیز میزان هراس و وحشت آن از جنبش مردمی را آشکار می سازد.
با ادامه مبارزه، تعیین تاکتیک های مناسب و کارا ضمن حمایت از رهبران دربند جنبش توطئه های استبداد و ارتجاع را خنثی و افشا کنیم.

سایت حزب توده ایران
۱۰ اسفند ۱٣٨۹ – ۱ مارس ۲۰۱۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا