مسایل سیاسی روز

بیانیه سندیکاها و تشکل های کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران- با حمایت از خواسته ها و مطالبات بر حق کارگران و زحمتکشان، با همه توان خود در راه تامین حقوق و منافع طبقه کارگر، پشتیبانی از سندیکاهای مستقل و جنبش سندیکایی زحمتکشان مبارزه کرده و می کند. به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر هفت سندیکا و تشکل کارگری با انتشار بیانیه ای همه کارگران و زحمتکشان کشور را به مبارزه ای متحد و هماهنگ بر پایه خواسته هایی مشخص، فراخواندند. دراین بیانیه سندیکاهای کارگری با اشاره به وضعیت وخیم زندگی زحمتکشان با صراحت خواستار توقف برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها شدند. در بیانیه خاطر نشان می گردد: “کارگران ایران علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی خود از قبیل برپایی تشکل و اعتراضات خیابانی، هر روزه و هر لحظه در معرض شدیدترین تهاجمات به زندگی و معیشت خود قرار دارند … با طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها که سرمایه داری حاکم با پشتیبانی نهادهای بین المللی سرمایه داری اجرای آن را آغاز کرده است در حال تباه کردن بیش از پیش زندگی و معیشت میلیون ها خانواده کارگری هستند و کسی حق اظهار نظر آزادانه دراین باره را ندارند …”
هفت سندیکای کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد، هیات بازگشایی سندیکای فلز کار مکانیک، هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر و چند تشکل دیگر با برشمردن 14 مورد و خواسته مشخص خطاب به کارگران اعلام داشتند: “همگان را در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواسته ها و مطالبات شان فرا می خوانیم.”
در میان موارد اعلام شده توسط هفت سندیکا و تشکل کارگری می توان به موضوعات مهمی اشاره کرد که عبارتند از: “آزادی بی قید و شرط برپایی تشکل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راه پیمایی، آزادی احزاب” و همچنین، “توقف اجرای طرح قطع یارانه ها و تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران …”، “دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود”، “لغو مجازات اعدام”، “لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان”، “کار کودکان باید ملغی گردد”، “آزادی فوری و بی قید شرط کلیه کارگران زندانی و دیگر جنبش های اجتماعی از زندان”، “اخراج و بیکار سازی کارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد”، “بیمه تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده های منتخب کارگران در سراسر کشور هستیم”. علاو بر این سندیکاهای کارگری به درستی بر همبستگی طبقاتی خود با دیگر زحمتکشان جهان تاکید کرده و یاد آور می شوند: “ما ضمن قدر دانی از تمامی حمایت های بین المللی کارگری و مردمی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری برهمبستگی بین المللی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاکید می کنیم.” در پایان بیانیه این خواست دیرین طبقه کارگر ایران باردیگر مطرح شده است: “اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.”
انتشار بیانیه هفت سندیکا و تشکل کارگری به مناسبت اول ماه مه و طرح خواسته های مشخص گواه دیگری بر روند رو به رشد جنبش کارگری-سندیکایی کشور ما علی رغم اعمال فشار و محدودیت های رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد است. با حمایت از خواسته های سندیکاهای کارگری با گام هایی خستگی ناپذیر در راه وحدت صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان حرکت کنیم. حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران- با حمایت از خواسته ها و مطالبات بر حق کارگران و زحمتکشان، با همه توان خود در راه تامین حقوق و منافع طبقه کارگر، پشتیبانی از سندیکاهای مستقل و جنبش سندیکایی زحمتکشان مبارزه کرده و می کند.

سایت حزب توده ایران
٨ ارديبهشت ۱٣۹۰ – ۲٨ آوريل ۲۰۱۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا