مسایل سیاسی روز

منصوره بهکیش را آزاد کنید!

حزب توده ایران بازداشت منصوره بهکیش و تشدید اعمال فشار بر مادران عزادار را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری بدون قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی کشور است. با بازداشت او نمی توان در عزم خانواده جان باختگان دهه شصت و همه حزب ها و نیروهای ترقی خواه میهن برای معرفی و مجازات عاملان و آمران فاجعه ملی خللی وارد آورد. ماموران امنیتی رژیم ولایت فقیه منصوره بهکیش فعال شناخته شده خانواده زندانیان سیاسی و تشکل مادران عزادار (پارک لاله) را بازداشت و روانه زندان ساختند.
منصوره بهکیش که 6 تن از اعضای خانواده او در دهه شصت توسط ارتجاع به شهادت رسیده اند از زمره فعال ترین و پر کارترین افراد در سالیان اخیر برای روشن شدن ابعاد جنایت فراموش نشدنی کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی-فاجعه ملی- در سال 1367 بوده است. خانواده هایی همچون بهکیش ومحمد زاده گازرگاه نمادهای حقانیت مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی و جنبش چپ ایران به شمار می آیند و گواه روشن جنایت رژیم ولایت فقیه و کشتار شریف ترین فرزندان این مرز و بوم هستند. از این رو گزمگان جهل و تاریک اندیشی همواره کوشیده اند افراد و شخصیت های باقی مانده اینگونه خانواده ها را که با شجاعت به افشای جنایات مربوط به دهه شصت و فاجعه ملی سال 1367 می پردازند ازسر راه خود حذف نمایند.
دستگیری منصوره بهکیش در ساعت 8 شب 22 خرداد (دومین سالگرد کودتای انتخاباتی) با برنامه ریزی صورت گرفته است. کودتاچیان به این ترتیب در صدد ایجاد ارعاب و ترساندن مادران عزادار (پارک لاله)، خانواده ها و بستگان جان باختگان قهرمان فاجعه ملی و بطور کلی مرعوب ساختن دگراندیشان و کاستن از تاثیر فعالیت های افشاگرانه و روشنگرانه تشکل های مردمی و ترقی خواه کشور هستند.
بازداشت منصوره بهکیش موجب نگرانی از سرنوشت این فعال ثابت قدم و شجاع حقوق انسانی شده است. حزب توده ایران بازداشت منصوره بهکیش و تشدید اعمال فشار بر مادران عزادار را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری بدون قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی کشور است. با بازداشت او نمی توان در عزم خانواده جان باختگان دهه شصت و همه حزب ها و نیروهای ترقی خواه میهن برای معرفی و مجازات عاملان و آمران فاجعه ملی خللی وارد آورد.
منصوره بهکیش را آزاد کنید!

سایت حزب توده ایران
۲۹ خرداد ۱٣۹۰ – ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱

به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا