مسایل سیاسی روز

طرح برنامه نوین حزب توده ایران برای بررسی ششمین کنگره حزب


طرح ”برنامه نوین حزب توده ایران به صورت PDF“

رفقا، هواداران و دوستان حزب!

کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران متن طرح ”برنامه نوین حزب توده ایران“ را همراه با این شماره ”نامه مردم“ برای نظر خواهی شما منتشر می کند. لطفاٌ نظرات خود را تا آخر مهرماه 1390، از طریق واحد های حزبی و یا مستقیماً به آدرس های رسمی حزب ارسال کنید.
مجموعه نظرات ارسالی برای بررسی و تصمیم گیری نهایی در اختیار نمایندگان شرکت کننده در ششمین کنگره حزب توده ایران قرار خواهد گرفت.

کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران
10 مرداد ماه 1390

به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا