مسایل بین‌المللی

فاشیست های کمونیست ستیز، در نروژ فاجعه آفریدند!

حملات تروریستی یک مسیحی افراطی فاشیست در قلب پایتخت نروژ و در جزیره یوتویا، در نزدیکی اسلو، در روز ۳۱ تیرماه (۲۲ جولای)، جنایت هولناکی را موجب گردید که از جنگ جهانی دوم تاکنون در این کشور بی سابقه بوده است. انفجار یک بمب قدرتمند در منطقه یی از اسلو، پایتخت نروژ، که نهاد های دولتی این کشور در آن واقع شده اند، به ویرانی گسترده و از جمله صدمه به دفتر نخست وزیر نروژ و همچنین وزارت نفت این کشور انجامید. به فاصله یک ساعت و نیم پس از این حمله تروریستی و در حالی که مقام های رسمی کشور در آغاز مرحله بررسی واقعه انفجار بمب و شناسائی مسببان احتمالی آن بودند، ”آندرس بهرینگ برویک“، فاشیست و ضد کمونیست، در لباس پلیس، در جزیره یوتویا، شکار جوانان و نوجوانان وابسته به حزب کارگر نروژ را، که برای شرکت در یک اردوی تابستانی جمع آمده بودند، آغاز کرد. در ظرف کمتر از دو ساعت و تا زمانی که نیروهای پلیس نروژ به جزیره یوتایا برسند، تروریست ضد کمونیست ۷۶ قربانی بی دفاع خود را یک به یک به قتل رساند. خبر فاجعه و اینکه چگونه چنین امری در شمال اروپا، در کشوری که مردم آن به مدنیت و صلح طلبی و طرفداری از حل مناقشات و درگیری ها از طریق مذاکره شهرت دارند، امکان وقوع پیدا کرده است، جهان را شوکه کرد و به حیرت انداخت.
مردم و سران کشورهای مختلف جهان و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام هائی، همبستگی خود با مردم نروژ را اعلام داشتند و این جنایات تروریستی را محکوم کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، در پیامی اعلام کرد که در این لحظات وحشتبار، سازمان ملل همدوش مردم نروژ ایستاده است. دولت کوبا در بیانیه یی رسمی خطاب به مردم نروژ، و به خانواده‌های قربانيان به خاطر از دست دادن عزيزان شان، در رابطه با این اقدام های جنايتکارانه تسليت گفت، و هم‌دردی و حمايت خود را با آن ها اعلام کرد. بیانیه رسمی وزارت امور خارجه کوبا، اظهار می دارد: مردم کوبا که خود برای بيش از ۵۰ سال قربانیان نتایج و پی‌آمدهای تروريسم بوده اند، تروريسم را در همه اشکال و شيوه ‌های آن محکوم می‌کنند.
آنچه در رابطه با بررسی علل و جوانب اصلی این جنایت هولناک برای مردم نروژ اهمیت دارد اینست که چه عواملی باعث شده اند که این مسیحی افراطی ضد چپ چنین خونسرد و آگاهانه هم وطنان خود را قتل عام کند و پس از دستگیری از ضرورت انجام آن سخن بگوید.
بهرینگ برویک، در بازجویی های خود پس از دستگیری، مصرانه از اینکه او به تنهایی عمل کرده است ، سخن می گوید، گرچه با توجه به تماس های متعدد او با گروه های فاشیستی و راست افراطی در دیگر کشورهای اروپائی و از جمله در انگلستان، باید در صحت این ادعا شک داشت. این حقیقتی است که برخی از نیروهائی که با بهرینگ برویک هم عقیده و هم رای اند، در مجامع پارلمانی برخی از کشورهای اروپایی و از جمله در پارلمان اروپا حضور دارند، و به طورعلنی بر ضد اقلیت های مهاجر و رنگین پوست ساکن اروپا تبلیغات زهرآگینی را هدایت می کنند. این نیرو ها و رسانه های جمعی زیر نظارت شان، در سال های اخیر، کارزار هماهنگ، برنامه ریزی شده و نظام مندی را در رابطه با ”خطری“ که گویا از جانب مهاجران و اقلیت های نژادی و مذهبی متوجه جوامع اروپای غربی و اتحادیه اروپا ست، به راه انداخته اند. رسانه های جمعی زیر نظارت نیرو های راست عملاٌ بار تقصیر تمامی مشکلات و نارسائی های موجود در جوامع اروپایی را، که میوه های تلخ اجرای سیاست های نولیبرالی و نظامی گری امپریالیستی اند، به گردن اقلیت های بی پناه مهاجر و رنگین پوست ساکن این کشور ها می اندازند.
فاجعه بار اینکه، “برویک“ که به طور صریح به بمب گذاری در اسلو و کشتار جوانان نروژی در جزیره یوتویا اعتراف کرده است، در رابطه با این کشتار جمعی نه تنها خود را مجرم نمی شناسد، بلکه معتقد است که این اقدام ها برای شکست سیاست های لیبرال مآبانه در مورد مهاجرت و جلوگیری از گسترش اسلام ضروری بوده اند. او عملکرد خود را ”وحشتناک اما ضروری“ توصیف می کند.
نیرو های ترقی خواه در اروپا در بیانیه ها و اطلاعیه های مطبوعاتی خود نه فقط عملکرد و اقدام های برویک را در حکم تروریسم محکوم کرده اند، بلکه همچنین طرح این نکته را که: تهدید تروریستی عمده در اروپا نه از سوی خاور میانه، بلکه از جانب نیروهای راست افراطی ست، ضروری دانسته اند. بیگانه ستیزی و اسلام هراسی یی که از سوی ”برویک“ ها رواج داده می شود در اساس پوشش برای تهدید گسترده ای است که از سوی نیروهای راست افراطی متوجه ثبات اجتماعی- سیاسی، آزادی های فردی و فرهنگی جوامع اروپایی است. عمق این تهدید در رشد حزب های راست در سراسر قاره اروپا، در ابعاد گسترده هیستری ضد پناهجویان، و در رواج نژادپرستی و عدم تحمل کشورهای اروپایی نسبت به خارجیان نهفته است.
در بیانیه مشترک حزب کمونیست نروژ و سازمان جوانان کمونیست نروژ بدرستی گفته می شود که، از تروریسم برای گستراندن جو ترس و وحشت استفاده می شود، و همواره تروريسم خشونت‌بار از سوی نیروهای سیاسی راست به ضد دمکراسی به کار گرفته شده است. بیانیه با دادن فراخوان به منظور رویارویی و خاتمه دادن به سیاست های تبلیغاتی عوام‌فريبانه بر ضد سوسياليست‌ها و کمونيست‌ها، که از صلح و همکاری بين همه گروه‌ها دفاع کرده اند و می‌کنند، اضافه می کند: از تروریسم غالباٌ به عنوان دست‌آويزی برای محدود کردن حقوق و آزادی‌های فردی استفاده می‌شود. مردم نروژ بايد فعالانه تضمين کنند که چنين جنایتی دیگر اتفاق نخواهد افتاد.
حزب توده ایران، هم صدا با همه نیروهای ترقی خواه و مردمی جهان، این جنایت وحشتناک تروریستی و مسببان آن را محکوم کرد، و به خانواده های قربانیان بی گناه آن تسلیت گفت. به باور ما، آن امری که باعث شد تا فعالان جوان حزب کارگر نروژ آماج گلوله های تروریست افراطی راست و ضد کمونیست قرار بگیرند، شعار های آن ها در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، حمایت آنان از حقوق پناهجویان و مهاجران و آسیب دیدگان اجتماعی بود. تروریسم، کشور و جامعه نروژ را به دلیل سیاست پناهنده پذیری اش در دهه های ۸۰ و ۹۰ قرن بیستم، به سبب محترم شمرده شدن آزادی های فردی، صلح، و همزیستی مسالمت آمیز در آن، به دلیل مورد مخالفت قرار گرفتن سیاست های جنگ طلبانه و نظامی گرایانه از سوی مردم آن، مورد تهاجم وحشیانه ای قرار داد. بر این اساس است که کمونیست ها در مبارزه با راست افراطی، جنگ طلبان، و طرفداران سیاست های نظامی گرایانه و در دفاع از آزادی‌های دمکراتيک، از اصل اتحاد بين تمام نيروهای چپ، مترقی، و دمکراتيک در جامعه حمایت می کنند. کمونیست ها امروز هم مانند همیشه منادی مبارزه یی متحد در راه صلح، دموکراسی، آزادی های مدنی و حقوق بشرند و در این مسیر پیشگام و پرچم دارند.

به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا