مسایل سیاسی روز

”نامه مردم“ در غرفه های جشن های احزاب برادر

غرفه ”نامه مردم“ در فستیوال ”اومانیته“
غرفۀ نامۀ مردم ارگان مرکزی حزبمان در جشن بزرگ ”ندای مردم“ در اتریش
غرفه ”نامه مردم“ در قلبِ فستیوال ”آوانته“ – پیام رسای هفتادمین سالگرد بنیاد گذاری حزب توده ایران در پرتغال

غرفه ”نامه مردم“ در فستیوال ”اومانیته“
صحنه پرشور سرایش دوباره سرود: ”ای شمایان اتحاد خلق را آوا کنید!“

* غرفه ”نامه مردم“ امسال هم مرکز بحث های خلاق و اتحاد طلبانه صد ها علاقه مند به سیاست ها، موضع ها، و فعالیت های حزب توده ایران بود
* فعالان سیاسی و طرفداران جنبش مردمی، با حضور در غرفه، با مسئولان حزبی در رابطه با سمت و سوی مبارزات اعتراضی مردم، و ضرورت همبستگی فعال با جنبش مردمی در داخل کشور، به بحث نشستند
* بازدید هیئت های نمایندگی حزب های برادر از غرفه ”نامه مردم“
* حضور هیئت های نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت، و سازمان اتحاد فدائیان، از غرفه ”نامه مردم“

با وجود هوای متغیر، پانصد هزار تن از جوانان، طرفداران نیروهای چپ، و ترقی خواهان فرانسه، در روزهای ۲۵ ـ ۲۷شهریور ماه، فعالانه در جشن سالانه روزنامه ”اومانیته“، روزنامه حزب کمونیست فرانسه، شرکت کردند. فستیوال مانند سالیان گذشته در پارک عظیم شهرک “کورنوو“ در حومه پاریس، پایتخت فرانسه، برگزار گردید. دهکده جهانی، محل غرفه های متعدد و رنگارنگ حزب ها و نیروهای سیاسی چپ و مترقی، در قلب پارک محل برگزاری فستیوال، صحنه تجلی زیبای همبستگی بین المللی بود. غرفه های ارگان های حزب ها از کوبای سوسیالیستی تا چین توده ای، از ویتنام قهرمان تا مبارزان الجزایر، از سنگال تا عراق، و از آلمان تا ایران، پیکره و نقش مبارزاتی خلق های جهان را به تصویر در آورده بودند. غرفه ”نامه مردم”، ارگان حزب توده ایران، در همسایگی فعالان چپ تونسی و روبه روی غرفه عظیم ونزوئلا، با پوستر ها و شعارهایی معرف مبارزه مردم میهن مان صحنه فعالیت خستگی ناپذیر فعالان و علاقه مندان حزب توده ایران بود. فعالان حزبی امسال همچنین با توزیع اعلامیه یی به زبان فرانسه، حاضران در فستیوال را با هفتاد سال مبارزه دشوار حزب توده ایران برای صلح، دموکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی، و همچنین با مشخصه ها و آماج های جنبش کنونی مردم زحمتکش میهن مان، آشنا کردند.
غرفه حزب توده ایران که با پلاکاردها، پوسترهای افشاگر در رابطه با رخدادهای کشور، شعار های اصلی حزب، و تصویر رهبران جنبش کمونیستی ایران تزئین شده بود، محل پذیرایی صدها هموطن ایرانی بود. از بازدید کنندگان با غذا های سنتی ایرانی و از جمله آش رشته و شله زرد و چای پذیرائی می شد. ده ها عضو و هوادار حزب در کنار پذیرائی از بازدید کنندگان، با ارائه نشریه ها و مطبوعات حزب به زبان های فارسی، فرانسه، و انگلیسی، آنان را در جریان تحلیل های حزب توده ایران درباره عمده ترین تحولات کشور می گذاشتند. میز نشریه های غرفه “نامه مردم“ ارائه کننده مطبوعات افشاگر به زبان های فارسی، فرانسوی و انگلیسی در رابطه با سیاست های رژیم و دولت کودتا، معرفی حزب توده ایران و تحلیل های آن در باره رخداد های کشور، بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همه جانبه رژیم، و ضرورت مبارزه متحد به منظور تغییرات پایه ای در کشور بود. به مدت سه روز غرفه “نامه مردم“ محل بحث های سازنده و اتحاد طلبانه صد ها علاقه مند به سیاست ها، موضع ها، و فعالیت های حزب توده ایران بود. امسال غرفه “نامه مردم“ شاهد صحنه امید بخش سرایش دوباره سرود: ”ای شمایان اتحاد خلق را آوا کنید!“ بود. فعالان سیاسی و طرفداران جنبش مردمی ساکن در فرانسه و یا برخی گردشگران ایرانی در پاریس، با بحث و تبادل نظر با مسئولان حزبی در رابطه با سمت و سوی مبارزات اعتراضی مردم و ضرورت همبستگی فعال با جنبش مردمی در داخل کشور، در غرفه جو بسیار مطلوبی را به وجود آورده بود.
هیئت های نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت، و سازمان اتحاد فدائیان، نیز از غرفه “نامه مردم“ بازدید کردند، و با رفقای مسئول غرفه در رابطه با تحولات کشور گفتگو کردند.
در طول مدت برگزاری فستیوال، هیئت نمایندگی حزب توده ایران با بیش از ۲۰ هیئت نمایندگی حزب های کمونیست و چپ حاضر در فستیوال، از جمله رفیق ” پاتریک لوهیاریک“، سردبیر روزنامه “اومانیته“، و رفیق ”ژاک فتح“، مسئول روابط بین المللی حزب کمونیست فرانسه، دیدار و درباره تحولات جاری میهن و ضرورت گسترش همبستگی با جنبش اعتراضی و حق طلبانه مردم ایران، تبادل نظر کرد. امسال هم به همه هیئت های نمایندگی حزب های برادر حاضر در فستیوال، پوشه یی دربردارنده آخرین نشریه های توضیحی حزب توده ایران به زبان های فرانسه و انگلیسی تقدیم شد.
بحران بی سابقه اقتصادهای سرمایه داری، شرایط وخامت آمیز اجتماعی- اقتصادی در فرانسه در سال های اخیر، جنبش های دموکراتیک و آزادی خواهی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، و کوشش کشورهای سرمایه داری برای مهارِ سمت و سو و شعارهای این جنبش ها، از عمده ترین موضوع های گفت وگو در مناظره ها، بحث ها، و سمینارها در طول سه روز فستیوال بود. کارزار موفق حزب کمونیست فرانسه در حمایت از امر مبرم خلق فلسطین به منظور ایجاد کشور مستقل فلسطین و شناخته شدن آن از سوی سازمان ملل متحد، جای برجسته ای در همه عرصه های تبلیغاتی فستیوال امسال داشت. فعالیت غرفه های عظیم کشورهای سوسیالیستی و مترقی و از جمله کوبا، چین، ویتنام، ونزوئلا، و بولیوی، که با غذا های ملی و موسیقی و ارائه اطلاعات متنوع از بازدید کنندگان پذیرایی می کردند، نمایشگر مبارزه تحسین برانگیز خلق های این کشورها در ادامه راه ساختمان جامعه یی برتر و عالی تر بود.
مضمون اصلی امسالِ فستیوال ”اومانیته“، ”مبارزه برای صلح، مخالفت با نظامی گری و جنگ، و کوشش برای بنای جهانی عادلانه تر“ بود. رهبران حزب کمونیست فرانسه و سردبیر اومانیته، در سخنرانی ها و بیانیه های خود در طول فستیوال، بر ضرورت ایجاد و توسعه یک جبهه چپِ متحد به منظور مبارزه در راه: حقوق بشر، صلح، و عدالت اجتماعی، تاکید می ورزیدند.
مراسم افتتاحیه رسمی فستیوال در صبح روز ۲۵ شهریورماه، با سخنرانی ”پاتریک لوهیاریک“، سردبیر روزنامه اومانیته و نماینده پارلمان اروپا، در ”دهکده جهانی“، در قلب پارک محل برگزاری فستیوال اومانیته، در حضور گروهی ازدولت مردان، روزنامه نگاران، و نمایندگان سازمان های سیاسی مترفی جهان، برگزار شد. رفیق پاتریک پس ازخوش آمد گوئی به حاضران در“دهکده جهانی“ که از سراسرجهان آمده بودند، تصویری دقیق و همه جانبه از اوضاع جهان و مبارزات رو به اعتلای خلق ها با سرمایه داری ارائه کرد، که جستارهائی از آن را در زیر می آوریم:”سپاس و تشکر از آنان که برای ساختن این مکان، این تجلی گاه امید و مبارزه خلق ها و ترقی خواهان سراسرجهان، ماه ها کارکرده اند. کار کردند برای آنان که تصمیم گرفته اند تا سرنوشت خویش را خود به دست گیرند، چه آنان که دیگر انقیاد، سلطه گری، فساد و تباهی ، استبداد و خصوصی سازی ها را تحمل نمی کنند ، در زمانی که اقلیتی توانگر با سفته بازی در بازارهای بورس پروار و پروارترمی شوند. آری دراین لحظه، در سراسرجهان، در برابر یک بحران عمومی کامل سرمایه داری مالی جهانی، خلق ها برای خواست عدالت، برابری، دموکراسی، آزادی، و برای برادرانه با هم بودن، برای جهان مشترک و هم بسته، نه جهانی با رقابت های از هم گسیخته، جهانی که برای خشنودیِ بهره مندان بزرگ مالی عالم، ساخته و پرداخته شده است. از سانتیاگو تا آتن، از تونس تا قاهره، از رم تا لیسبون، ازدمشق تا تل آویو، از لندن تا پایتخت های آفریقائی، خواست نیرومندی برای دگرگون سازی، توفانی از عصیان همه جا، کوی ها و برزن ها، مدرسه ها و کارخانه ها و کشت زارها، را فراگرفته است. درچله زمستان از“بهار“ عرب سخن گفته شد. ولی امسال ”بهار“ خیلی طولانی بود. زیرا نبرد برای عدالت و دموکراسی، نبرد برای شرافت انسانی، آزادی، و حاکمیت خلقی، راهی است طولانی و گاه پرسنگلاخ. سخن کوتاه آنکه، انقلاب و دگرگونی نمی تواند خارج از مسیر و عمل خودِ توده ها باشد. دوستان تونسی و مصری و همه خلق های دیگر می توانند مطمئن باشند که ما همواره در کنار آنان خواهیم بود.“ درجایی دیگر، رفیق به مسئله دردناک مهاجران پرداخت که “از سر استیصال و برای یافتن کار و لقمه یی نان، جان خود را از دست می دهند.“ و با این کلمات پرسوز، خشم و درد خود را این گونه بیان کرد: ”ننگ و نفرت برآن اروپائی که با این زنان، این مردان، و این کودکان مُثله شده، ریشه کن شده، گریزان از مشقت و از فلاکت، به سوی کشورهائی که به تصورشان حقوق شان محترم شمرده خواهد شد روی می آورند و چون به اینجا می رسند در مقا بل شان جز“نیمه معاشی“ همراه با زندگی یی مخفیانه از ترس توقیف شدن، بی هیچ مُفری و بی هیچ امیدی، روزگارمی گذرانند. ” و در جای دیگر گفت:“ امید می تواند همچنین از رام الله و از غزه برخیزد. فلسطینِ مستعمره شده… سرانجام امروز می تواند صدونودمین دولت سازمان ملل متحد باشد…این عین عدالت است. دولت اسرائیل سالیان دراز موجود است. وزشِ آزادی، دموکراسی، حقوق بین المللی، فقط به بن علی، مبارک، قذافی، و یا بشارالاسد، محدود نمی شود. این امرباید به گردانندگان ما فوق ارتجاعی اسرائیلی هم تحمیل شود. به آنان که آپارتاید برپا داشته اند، خانه ها را در بیت المقدس شرقی خراب کرده اند، و شناسنامه کودکان این شهر را ضبط کرده اند و ضبط می کنند، آنان که غزه را بمباران می کنند و آن را به زندان بیش از یک میلیون فلسطینی مبدل کرده اند، آنان که منابع آب و زمین های مرغوب فلسطینیان را ویران می سازند، آنان که حدود ۹هزار فلسطینی از جمله بسیاری از نمایندگان مجلس و در رأس آنان “مروان برقوتی“ را زندانی کردند. آری ازاین جشن، فریاد عدالت خواهانه خود را در سراسر جهان به گوش همگان برسانیم… توفان طغیان سراسر عالم را در می نوردد و تمامی سیستم سرمایه داری را زیر سئوال می برد. این سیستمی است جنایت کارانه که هر پنج ثانیه یک کودک کمتر از پنج سال را به کام مرگ می فرستد. سردبیر “اومانیته“ به طور کامل و جامع فجایع و جنایت های سرمایه داری نولیرال را در پیکره سیستمی ضد انسانی به تصویر کشید. سرانجام، درباره سیاست جنگ طلبانه سرمایه داری، صرفِ هزینه های سرسام آور برای تسلیحات سخن گفت، و تاکید کرد: “جنبش صلح حق دارد که در خواست می کند تا ده سال دیگر هزینه های نظامی و تسلیحاتی باید به نصف تقلیل یابد.“

غرفۀ نامۀ مردم ارگان مرکزی حزبمان در جشن بزرگ ”ندای مردم“ در اتریش

جشن ندای مردم، جشن نشریۀ حزب کمونیست اتریش امسال برای65 مین بار در پارک پراتر شهر وین، در روز های 3 و 4 سپتامبر برگزار گردید. هر بار ده ها هزار نفر از این جشن که هر ساله در هوای آزاد برگزار می گردد بازدید می کنند. این جشن هر ساله تحت شعار ویژه ای برگزار می گردد. امسال ”همبستگی را زندگی کن“ شعار کانونی جشن ندای مردم بود.
هواداران حزب در اتریش امسال نیزهمانند هر سال در این جشن بزرگ شرکت نمودند و به برپایی غرفۀ نامۀ مردم ارگان مرکزی حزبمان مبادرت ورزیدند. در این جشن، امسال نیز نمایندگانی از جنبش جهانی کمونیستی و احزاب پیشرو جهان شرکت داشتند که از جمله می توان از نمایندگانی از آمریکای لاتین همانند کوبا و کلمبیا، اروپا همانند حزب چپ آلمان و یا احزابی همانند حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کردستان عراق نام برد. دیگر حزب ایرانی شرکت کننده در این جشن حزب دمکرات کردستان بود.
در این دو روز سد ها (صدها) نفر، از غرفۀ حزب ما بازدید نمودند ودرخلال بحث ها و گفتگوهای دوستانه با رفقای ما با نظرات حزب پیرامون مسائل ایران و جهان آشنا گردیدند. در روز نخست جشن دو سخنگوی مرکزی حزب کمونیست اتریش رفقا ملینا کراوس و میرکو مسنر با حضور در غرفۀ حزب با رفقای ما به بحث و گفتگو پیرامون رویدادها و تحولات سیاسی میهنمان پرداختند. در این دو روز سد ها اعلامیه به زبان فارسی و آلمانی پیرامون شرایط حساس کشورمان و در جهت آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین بمناسبت 23 مین سالگرد فاجعۀ ملی در میان بازدید کنندگان پخش شد. در این جشن چادرهای حزب با شعارهایی در جهت اتحاد نیروهای سیاسی و بویژه در جهت آزادی زندانیان سیاسی به آلمانی و فارسی تزئین شده بودند. ”هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران فرخنده باد“ شعار دیگرغرفۀ حزب بود. میز کتاب حزب همانند همیشه توجه بازدید کنندگان ایرانی و خارجی را به خود جلب می کرد. چرا که عرضه این همه کتاب و نشریه از حزبی که ارتجاع ”ریشه کن شده اش“ می پندارد براستی که ستودنی و شگفتی آور است.
امسال نیز همانند سالهای گذشته در این دو روز دهها تن ازهم میهنمان با دیدگاه ها و عقاید مختلف و گرایشات گوناگون سیاسی با حضور در چهار چادر حزب به بحث و گفتگوپیرامون تحولات و اوضاع سیاسی درایران و همچنین مسائل جهانی پرداختند. امسال نیز چادر های حزب ما به مکان و فضایی صمیمی جهت بحث و گفتگوی دوستانۀ ایرانیان بدل گشته بود.
غرفه ”نامه مردم“ در قلبِ فستیوال ”آوانته“ – پیام رسای هفتادمین سالگرد بنیاد گذاری حزب توده ایران در پرتغال

* حضور، و خوش آمد تعدادی از ایرانی های ساکن پرتغال در غرفه حزب توده ایران، از نکته های جالب توجه فعالیت های امسال بود.
* امسال هر کسی که به دهکده جهانی می آمد، با مجموعه یی از اوراق و نشریه های افشاگر که از سوی حزب توده ایران به زبان های انگلیسی و پرتغالی منتشر شده بودند در دست، و مصمم به نمایش همبستگی فعال با مردم ایران، فستیوال را ترک می کرد.
*در ملاقات و گفتگو با رفقای نماینده حزب های برادر از فدراسیون روسیه، ونزوئلا، هندوستان، و فلسطین تحولات ایران و شعارهای مبارزاتی جنبش مردمی مورد توجه قرار گرفت.
به دعوت رهبری حزب کمونیست پرتغال، و با همکاری همه جانبه رفقای پرتغالی، برای چهارمین سال متوالی غرفه ”نامه مردم“ در قلب پارک محل برگزاری فستیوال ”آوانته“ در شهر کارگری ”سشیال“ در حومه لیسبون، پایتخت پرتغال، به صحنه تجلی همبستگی رزم جویانه هزاران تن از زحمتکشان و نیروهای مترقی پرتغالی با مردم میهن مان تبدیل شد. غرفه ”نامه مردم“ در دهکده جهانی، همچون سال های گذشته، مرکز بحث و گفتگو در رابطه با تحولات میهن ما و همچنین منطقه خاورمیانه بود. ۳۰ غرفه متعلق به حزب های کمونیست، چپ، و جنبش های آزادی بخش از سراسر جهان، از چین و ویتنام گرفته تا صحرای غربی و فلسطین، سی و پنجمین فستیوال ”آوانته“ را به صحنه همبستگی خلق ها تبدیل کرده بود. هیئت های نمایندگی ۶۸ حزب کمونیست و کارگری جهان در فستیوال حضور داشتند.
غرفه ”نامه مردم“ در فستیوال ”آوانته“، امسال با مضمون اصلی هفتاد سال مبارزه حزب توده ایران برای صلح، آزادی، دموکراسی، و حقوق بشر سازمان داده شده بود. پرچم ویژه هفتادمین سالگرد حزب، همراه با تصویرهای مارکس، لنین و انگلس، رهبران جنبش کمونیستی جهان، و همچنین تصویرهای پنج نسل از جان باختگان جنبش کمونیستی میهن مان، از حیدرعمواوغلی و ارانی گرفته تا روزبه، تیزابی، سیمین مدرس، و حیدر مهرگان، به غرفه جذابیت ویژه ای داده بود. ده ها پوسترتبلیغاتی که هر کدام گویای گوشه یی از زندگی و مبارزه مردم میهن مان و حزب توده ایران بود، واقعیت های زندگی در ایران را در شرایط حاکمیت رژیم ”ولایت فقیه“ به روشنی تصویر می کرد.
غرفه امسال حزب برای آگاهی بخشیدن به مردم و نیروهای سیاسی چپ پرتغال، بولتن ”توده نیوز، ویژه فستیوال“ به زبان انگلیسی را که در بردارنده تحلیل های ارائه شده در ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران، در ماه های اخیر، و موضع گیری های رسمی حزب بوده است، در اختیار دیدار کنندگان قرار می داد. امسال هم با تدارک قبلی و با یاری حزب کمونیست پرتغال، هزاران نسخه از یک اعلامیه دو صفحه ایِ توضیحی به زبان پرتغالی، که در رابطه با تاریخ هفتاد سال مبارزه حزب برای دموکراسی، آزادی و سوسیالیسم تهیه شده بود، بین شرکت کنندگان فستیوال توزیع شد. این اعلامیه همچنین دربردارنده تحلیل حزب در باره تحولات سال های اخیر و به ویژه ماهیت سیاست های دولت کودتا و ضرورت گسترش همبستگی بین المللی با مبارزات مردم ایران بود. با هماهنگی با ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر)، ۵۰۰ نسخه از آخرین شماره نشریه ”ایران امروز“ ( iran today) که عمده مقاله های آن در رابطه با مبارزه برای حقوق و آزادی های دموکراتیک در ایران است، در غرفه ارائه و در اختیار علاقه مندان به دنبال کردن تحولات در ایران، قرار گرفت. زیبا ترین جنبه فعالیت های غرفه، سازمان دهیِ کمک مداوم و نوبتیِ گروهی از رفقای حزب کمونیست پرتغال، در تمامی طول فستیوال، در اداره غرفه و کمک به پخش اعلامیه ها و ارائه توضیح و تحلیل به دیدار کنندگان بود.
فستیوال در روز جمعه ۱۱شهریورماه (۲سپتامبر) با سخنرانی رفیق ”جرنیمو دو سوسا“، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، و سردبیر نشریه ”آوانته“ افتتاح گردید. فستیوال“آوانته“ در پارک عظیمی در حومه لیسبون که متعلق به حزب است، برگزار می شود. حزب کمونیست پرتغال در سال ۱۹۹۰ با تائید رهبر فقید حزب، رفیق آلوارو کونیال، به منظور غلبه بر مشکلات متعددی که هرساله بر سر راه برگزاری فستیوال ایجاد می شد، تصمیم به خرید پارک کنونی و ایجاد ساختار های ضرور گرفت. محوطه برگزاری فستیوال، به همت هزاران عضو و هوادار داوطلب حزب، در طول این سال ها صاحب تأسیسات رفاهی و عملی، از جمله ساختمان های اداری و مدرسه حزبی شده است.
در روز های شنبه و یکشنبه بیش از صد هزار نفر در این فستیوال بزرگ و موفق شرکت داشتند. در مراسم با شکوه پایانی فستیوال ”آوانته“، که با حضور هیئت های نمایندگی حزب های کمونیستی و کارگری در کنار اعضای کمیته مرکزی حزب برادر در جایگاه ویژه، و شرکت ده ها هزار عضو و هوادار حزب برگزار شد، رفیق ”جرنیمو دو سوسا“، در سخنرانی مفصلی، به تشریح شرایط بین المللی، داخلی، و مبارزه حزب کمونیست پرتغال پرداخت. او به ویژه در رابطه با بحران حاد اقتصادی کنونی که هر سال عمق بیشتر و ابعاد وسیع تری به خود می گیرد، و همچنین در باره تهدیدهایی که نظامی گری امپریالیسم متوجه صلح جهانی ساخته است، نکته هایی را افشا کرد، و عزمِ حزب کمونیست پرتغال به سازمان دهیِ توده ای مبارزه مردم و زحمتکشان کشور را اعلام داشت. در طول مدت فستیوال، هیئت نمایندگی حزب ما با نمایندگان حزب های کمونیست و کارگری کشور های مختلف جهان از جمله: هندوستان، برزیل، ونزوئلا، قبرس، شیلی، سوئیس، ترکیه، فدراسیون روسیه، آلمان، انگلستان، فلسطین، ملاقات و در رابطه با تحولات جاری کشور و منطقه تبادل نظر کرد. رفیق نماینده حزب کمونیست هندوستان، در سخنان خود، به واپسین روزهای حکومت شاه و مبارزات دانشجویان ایرانی در هندوستان برای افشای رژیم دست نشانده امپریالیسم در کشورمان و همکاری نزدیک خود با رفقای جوان و دانشجوی توده ای ساکن هندوستان در آن روزها، اشاره کرد.
نماینده کمیته مرکزی حزب مان همچنین دیداری رسمی با رهبری حزب برادر در حاشیه فستیوال داشت، که در جریان آن تحولات اخیر کشور، شرایط و موقعیت جنبش اعتراضی، تحلیل حزب از ماهیت سیاست های رژیم و دولت کودتا، و ضرورت حفظ و گسترش جنبش همبستگی بین المللی با مردم ایران، مورد بحث و توجه قرار گرفت. رهبری حزب کمونیست پرتغال از حضور هیئت حزب توده ایران در فستیوال و برپائی غرفه ”نامه مردم“ تشکر کرد، و اهمیت حضور در فستیوال آوانته و ارائه اطلاعات و روشنگری در باره تحولات ایران را مورد تاکید قرار داد.

به نقل از نامه مردم، شماره 878، 4 مهر ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا