مسایل سیاسی روز

”حزب ما توده را سازد پیروز!“

برگزاری جشن هفتادمین سالگرد بنیاد گذاری حزب توده ایران

آغاز سرود چهارم حزب توده ایران سکوت سالن پرشکوه شهرداری ”همراسمیت“، در لندن، را درهم می شکند. صدها تن از شرکت کنندگان در جشن به پا می خیزند و خروش ”حزب ما توده را سازد پیروز می رسد فردایی از پس امروز“ فضای پر شوری می آفریند. سالن جشن به شکل زیبایی با شعارهای ”فرخنده باد هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران“، گرامی باد خاطره شکوهمند جان باختگان فاجعه ملی و شعار ”جبهه متحد ضد استبدادی“، و همچنین عکس قهرمانان و چهره های برجسته جنبش کارگری و کمونیستی ایران، رفقا: حیدر خان عمواوغلی، ارانی، روزبه، تیزابی، حکمت جو، مهرگان، سیمین فردین و دیگر شهدای حزب در سال های اخیر تزئین شده است. رفقا از هر سو گرد آمده اند و در کنار انبوه مهمانان ایرانی و خارجی هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را جشن می گیرند. حزب سپید موی زحمتکشان میهن ما هفتاد ساله شده است. توده ای ها هفتاد سال است که جانانه و پیگرانه برای تحقق حقوق مردم، برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، برای رهایی میهن از بندهای استعمار و استثمار می رزمند و سیمای مبارزات رهایی بخش کشور ما را دگرگون کرده اند. به شهادت دوست و دشمن حزب توده ایران در نبردهای سرنوشت ساز و پیروزی های بزرگ خلق نقش انکار ناپذیری داشته است و با وجود دهه ها سرکوب خشن و خونین ققنوس وار از خاکستر فراز و نشیب ها برخاسته است تا بشارت دهنده فردایی بهتر، فردایی آزاد و آباد، برای مردم میهن ما که در چنگال رژیم ضد استبدادی ولایت فقیه اسیرند، باشد. مجری برنامه، رفیق رکن الدین خسروی، یکی از برجسته ترین چهره های تئاتر ایران را برای خواندن پیام رفیق علی خاوری، عضو هفتاد ساله حزب توده ایران، به صحنه فرا می خواند. پیام رفیق خاوری یاد آور: ”حال و هوای نخستین روزها و ماه های زایش حزب سپیدموی ما برای ماندن و خدمت کردن به توده های کار و زحمت“ است. از استقبال بی نظیر کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان از حزب توده ایران و خدمات انکار ناپذیر حزب سخن می گوید و کلام را با فرا خواندن شرکت کنندگان در جشن به یکدقیقه سکوت، برای گرامی داشت همهء جانباختگان راه ازادی، استقلال و عدالت اجتماعی میهن، به پایان می برد.
رفقا برای اجرای یکدقیقه سکوت به پا می خیزند. چهرهای اندوهگین و در عین حال مصصم شرکت کنندگان یاد آور خاطره تابناک ده ها هزار انسان اسطوره یی، سیامک ها، روزبه ها، وارطان ها، تیزابی ها، حکمت جوها، مهرگان ها، سیمین فردین ها، حسین پور تبریزی ها و شناسایی ها، کی منش ها، و شلتوکی ها و … است که در راه تحقق آرمان های والای خلق جان خود را فدا کرده اند.
نوبت به صدر حزب کمونیست بریتانیا، رفیق بیل گرین شیلید می رسد که درودهای گرم و کمونیستی رفقای انگلیسی را به اطلاع شرکت کنندگان در جشن برساند.

او از تاریخ طولانی مداخلات امپریالیسم بریتانیا در ایران سخن می گوید و ضمن اشاره به کودتای ننگین 28 مرداد، که به گفته او از جمله اهداف اساسی آن نابودی حزب توده ایران بود، مبارزه قهرمانانه توده ای ها را می ستاید. رفیق بیل در جایی دیگری از سخنانش ضمن اشاره به سیاست های مداخله گرانه امپریالیسم از جمله در لیبی و کشتار مردم ”سرت“ در روزهای اخیر، سخنان خود را با قول تشدید همبستگی با مبارزات قهرمانه مردم ایران به پایان می برد. سخنران بعدی رفیق سلام علی، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق و مسئول روابط بین
المللی حزب است.

رفیق سلام با درودهای گرم به رفقای حزب توده ایران، مبارزات قهرمانانه توده ای ها، از جمله خسرو روزبه را سرمشقی برای مبارزان کمونیست در جهان می نامد و می گوید حزب کمونیست عراق به روابط خود با حزب توده ایران می بالد. رفیق سلام ضمن اشاره به سابقه طولانی مبارزه بر ضد دیکتاتوری در عراق و ایران و اشاره به اینکه کمونیست های عراقی و ایرانی در صفی واحد بر ضد جنگ ایران و عراق و برای صلح رزمیدند به تحلیل شرایط دشوار مبارزه مردم و نیروهای مترقی عراق و نقش کمونیست های این کشور در مبارزه برای آزادی و خروج نیروهای آمریکایی از عراق می پردازد. رفیق سلام در انتهای سخنرانی جالب و گرم خود همبستگی رزمجویانه رفقای عراقی با حزب توده ایران را اعلام می دارد.
سپس رفیق توران همتی، عضو شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در تریبون سخنرانی قرار می گیرد

و اعلام می کند: ”هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را به شما و به تمام توده ای ها که در داخل و خارج از کشور برای رهایی کشور ما از سلطه استبداد و نظام غارتگرانه و برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم مبارزه می کنند، شادباش می گوید و آرزوی موفقیت توده ای ها در این مبارزه سترگ دارد.“ سخنران در بخش دیگری از سخنانش به پیشقدم بودن حزب در ”فرهنگ سازی و شناساندن اندیشه های پیشرو“ اشاره می کند و پیام را با تبریک مجدد هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب به پایان می برد. رفیق فریدون معروفی، نماینده حزب دموکرات کردستان، سخنران بعدی است

که ضمن تبریک هفتادمین سالگرد حزب توده ایران و اشاره به مبارزات حزب اعلام می کند که امیدوار است نیروهای ترقی خواه ایران در کنار هم بر ضد رژیم دیکتاتوری حاکم به مبارزه برخیزند.
مجری برنامه همچنین دریافت پیام هایی از فرقه دموکرات آذربایجان و مبارز خلق عرب، یوسف عزیزی بنی طٌرٌف، دبیر ”کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران“ را، که در جشن شرکت داشت، اعلام می کند. بدنبال این پیام ها رفیق النی گروپاناجیوتی، نماینده حزب کمونیست یونان سخنرانی جالبی در همبستگی با حزب توده ایران و همچنین تشریح بحران عمیق سرمایه داری در اروپا و جهان ارائه می دهد. رفیق رشید الشیخ، نماینده کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان ضمن اشاره به سفر اخیر احمدی نژاد به سودان و همکاری های نظامی-امنیتی دو رژیم منفور و ضد مردمی همبستگی خود را با مبارزات حزب ما اعلام می کند. رفیق حیدر عبدالله مسئول روابط بین المللی جبهه آزادی بخش بحرین سخنان خود را در میان ابراز و احساسات گرم حضار آغاز می کند و ضمن اشاره به نقش و مبارزات حزب توده ایران به تشریح مبارزه دشوار و پیگیر مردم بحرین بر ضد رژیم استبدادی می پردازد. رفیق حیدر عبدالله سخنان خود را با ابراز همبستگی با حزب و مبارزه مردم ایران و با شعار ایرانی ”سرنگون باد رژیم ولایت فقیه“ و در میان ابراز و احساسات پر شور حضار به پایان می برد. آخرین سخنران این بخش از برنامه رفیق ”نوئل هریس“ دبیر کل ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) و از چهره های برجسته جنبش سندیکایی بریتانیا است که ضمن اشاره به مبارزات برجسته توده ای ها در دهه اخیر در دفاع از حقوق بشر و برای آزادی زندانیان سیاسی ایران، اعلام کرد که ”کودیر“ با تکیه بر جنبش سندیکایی در بریتانیا همچنان به مبارزات خود برای دفاع از حقوق مردم ایران، آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی ایران ادامه خواهد داد. حضور هئیت های نمایندگی از حزب کمونیست قبرس (آکل) و حزب کمونیست بنگلادش، در کنار دیگر احزاب نمایشگر سیمای انترناسیونالیستی جشن هفتادمین سالگرد حزب بود.
افزون بر سخنرانی های ارائه شده در بخش های مختلف جشن برنامه های هنری حالبی نیز ارائه گردید. رفیق لیز پاین، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست بریتانیا قطعه شعر زیبایی از پابلو نرودا را قرائت کرد. هنرمند جوان و با استعداد ایرانی، سارا، قطعات زیبابی را با پیانو، از جمله ”از خون جوانان وطن لاله دمیده“ را به اجرا گذاشت. رفیق رکن الدین خسروی شعر ”فریاد آزادی“ فرخی یزدی و ”به گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای رفیقان“ اثر جاودان محمد زهری شاعر توده ای و خلقی ایران را دکلمه کرد و سپس برنامه جالب نمایش روحوضی ”کهتر و مهتر“ توسط هنرمند نامی میهن مان آقای عبدالملکی و در انتها فرازهایی از داستان ضحاک به شکل سنتی آن به اجرا در آمد. بخش هنری دیگر برنامه اجرای آهنگ های جالب توسط گروه آمریکای لاتین
بود.

آخرین اجرای این گروه آهنگ زیبایی به یاد رفیق چه گوارا بود که با ابراز احساسات پر شور حضار رو به رو گردید. مراسم با خروش سرود ”انتر ناسیونال“ و بریدن کیک هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران و احساسات پر شور شرکت کنندگان، جشن به پایان می رسد. مبارزه ادامه دارد و حزب توده ها همچنان به پیکار حماسی خود ادامه می دهد…
”… صبح است
برخیز ای شب آمده غمگين غمگسار،
كاين جامهٌ سياه غم آلوده بر دريم
وز خون آفتاب
سهمى به راهتوشه بر زندگان بریم.“

سياوش كسرائى

فرخنده باد هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران!

به نقل از نامه مردم، شماره 879، 18 مهر ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا