مسایل سیاسی روز

پیام های تبریک احزاب کارگری و کمونیستی جهان به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران

پیام شادباش حزب کمونیست لبنان
پیام شادباش حزب کمونیست هندوستان
پیام شادباش حزب کمونیست آلمان
پیام شادباش جبهه آزادی‌بخش ملی بحرین
پیام شادباش حزب کمونیست پاکستان
پیام شادباش حزب کمونیست مجارستان

پیام شادباش حزب کمونیست لبنان
بیروت، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱
اعضای گرامی هیأت سیاسی حزب توده ایران، رفقا و کمونیست‌های هم‌رزم،
بدینوسیله تبریک‌ها و درودهای قلبی خود را به مناسبت ۷۰مین سالگرد پایه‌گذاری حزب توده ایران تقدیم شما می‌کنیم. ما با تشخیص و تحلیل شما در مورد اینکه منطقه خاورمیانه به طور کلی، و دنیای عرب به طور اخص، امروزه دوران دگرگونی‌های بزرگی را از سر می‌گذراند که در برخی موارد می‌تواند به انقلاب منجر شود، موافقیم. گرد و غبار این دگرگونی‌ها هنوز فرو ننشسته است تا روشن شود که شکل و سیمای خاورمیانه نوین چگونه خواهد بود. با توجه به این پیش‌زمینه، مبارزه پیوسته و پیگیر شما در راه صلح، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و پیشرفت اجتماعی اهمیت همه‌جانبه‌ای می‌یابد. ما با مبارزه شما همدل و همراهیم و برای شما در راه درازی که برای دستیابی به هدف‌هایتان در پیش دارید، آرزوی موفقیت می‌کنیم. ما تردیدی نداریم که اگر ملت‌های ما برای مبارزه در راه آزادی و علیه امپریالیسم و صهیونیسم متحد شوند، و بتوانند این مبارزه را با پیکار در راه عدالت و ترقی اجتماعی با موفقیت پیوند بزنند، خاورمیانه نوین، مکان زندگی بهتر و عادلانه‌تر و مترقی‌تری خواهد بود. این امر فقط در صورتی تحقق خواهد یافت که احزاب ترقی‌خواه، مانند حزب ما و حزب شما، بتوانند با موفقیت در راه شکل دادن به خاورمیانه نوین تلاش و پیکار کنند و وظیفه پُراهمیت خود را در این زمینه با کامیابی به انجام برسانند.
با درودهای رفیقانه،
ماری ناسیف – دبس، معاون دبیرکل و مسئول کمیته امور بین‌المللی
حزب کمونیست لبنان

پیام شادباش حزب کمونیست هندوستان

به کمیته مرکزی حزب توده ایران
رفقای گرامی
درودهای برادرانه گرم شورای ملی حزب کمونیست هندوستان را به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران بپذیرید. بنیادگذاری حزب توده ایران رخداد پراهمیتی در تاریخ جنبش رهایی‌بخش بود. حزب توده ایران، وارث و ادامه دهنده راه حزب کمونیست ایران، نقشی محوری در آزاد سازی کشور بازی کرد. فداکاری‌های حزب توده ایران از همان آغاز تولد، با قلم زرین در کارنامه جنبش کمونیستی و دموکراتیک جهان نوشته خواهد شد. حزب کمونیست هندوستان به‌خوبی آگاه است که حزب توده ایران برای فعالیت خود در راه صلح، دموکراسی، و پیشرفت اجتماعی در ایران، به‌رغم سرکوب بی‌وقفه رژیم کنونی ایران بر ضد طرفداران حزب، با چه دشواری‌هایی روبه روست. حزب ما، ضمن اینکه به پشتیبانی خود از وحدت و یکپارچگی ایران و مخالفت خود با هرگونه دخالت امپریالیستی بر ضد ایران ادامه می‌دهد، موضع خود را در حمایت از حزب توده ایران و فعالیت‌‌های آن، و همبستگی با آن، حفظ خواهد کرد.
به مناسبت این سالگرد خجسته، بار دیگر بر پشتیبانی خود از مبارزات شما برای یک ایران دموکراتیک و صلح‌آمیز تأکید می‌کنیم.
با درودهای انقلابی،
کمیته اجرایی ملی، حزب کمونیست هندوستان

پیام شادباش حزب کمونیست آلمان

به کميته مرکزی حزب توده ايران
رفقای گرامی
۱۰ مهرماه (۲ اکتبر) هفتادمين سالروز بنياد گذاری حزب توده ايران بود. بدين مناسبت به شما تبريک می گوئیم و پیام های همبستگی اعضای حزب کمونيست آلمان را به شما تقدیم می کنیم.
رفقای گرامی، حزب شما، حزب توده ايران، دارای سنتی رزم جویانه است. حزب توده ايران بر رغم ده ها سال ممنوعيت فعالیت و پيگرد اعضای آن همچنان پابرجاست و به پیکار خود ادامه می دهد. حزب توده ايران به درستی از اعتبار والايی در ميان طبقه کارگر ايران و طبقه ها و قشرهای نزديک به آن برخوردار است. حزب توده ايران عضو شايسته و شناخته شده ای در جنبش جهانی کمونيستی به شمار می آيد. ايران در دوران حکومت مصدق تا مرداد ۱۳۳۲ (اگوست ۱۹۵۳) که کودتای سازمان داده شده از سوی سازمان ”سيا“ به عمر آن پايان داد، تکاملی مترقی در جهت دمکراسی بورژوايی را از سر می گذراند. اعدام ها و دستگیری های گسترده بيش از ده هزار نفر از رفقای توده ای در سال ۱۳۶۲(۱۹۸۳) بار دیگر به مرحله پیش رونده پس از واژگونی شاه در سال۱۳۵۷ (۱۹۷۹) پايان داد. با وجود همۀ اين ها، حزب توده ايران همچنان زنده است و اعضای آن به پیکار خود ادامه می دهند. ما، حزب کمونيست آلمان، برايتان در مبارزه با ديکتاتوری رژيم واپس گرا موفقيت آرزو می کنيم. مقاومت رو به رشد در ميهن تان مايه دلگرمی ما نيز هست. به مناسبت بنيادگذاری حزب توده ایران، بار ديگر بر همبستگی میان دو حزب مان تاکيد می کنيم.
با درودهای انترناسيوناليستی
بتينا يورگن سن، صدر حزب کمونيست آلمان

پیام شادباش جبهه آزادی‌بخش ملی بحرین

رفقای گرامی، دوستان عزیز،
از طرف کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های رادیکال جزیره بحرین، اعضا و هواداران ”جبهه آزادی‌بخش ملی“، بسیار خوش وقتم که گرم‌ترین درودها و شادباش‌های خود را به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران در مقام ادامه دهنده راه حزب کمونیست ایران که بیشتر از ۹۰ سال پیش تأسیس شد، به رفقای خود، اعضا، هواداران، و دوستان حزب توده ایران، تقدیم کنم.
رفقا، شما بهتر از من از صفحات زرّین تاریخ حزب بزرگ‌تان و تجربه غنی آن در عرصه‌ها و گذرگاه‌های دشوار مبارزه در راه استقلال ملی، استقلال، پیشرفت، آزادی، دموکراسی، صلح و عدالت اجتماعی، و استقرار یک جامعه مدنی نوین آگاهی دارید، که خود زمینه‌ساز و شرط عینی گذار به سوسیالیسم و ضد خودکامگی، استبداد مزمن شرقی ، واپس‌گرایی، مداخله امپریالیستی و بی‌عدالتی اجتماعی است. حزب شما از همان نخستین روز تأسیس، برای تحقق این هدف‌های عظیم، به ضرورت اتحاد همه نیروهای ترقی‌خواه، پیشرو و دموکراتیک آگاه بود، پیش‌شرط لازمی که هنوز هم صدق می کند و در آینده هم خواهد کرد.
رفقا،
نیروهای ترقی‌خواه جهان، و در مرکز آن ها حزب‌های کمونیست و کارگری، در شرایط بسیار پیچیده معاصر، در راه پیکار برای جامعه عادلانه و بهتر در دنیای امروزین ما گام برمی‌دارند. در طی کردن این راه، مانع ها و تناقض‌ها و برخی ناروشنی‌های نظری وجود دارد که باید با همه آن ها با رویکردی عینی و علمی برخورد کرد و نه با شعارهای احساساتی، ذهنی‌گرایانه و نیهیلیستی (نفی‌گرایانه)!
شما از رخدادهای ناگوار اخیر در جزیره کوچک ما آگاهید، که طی آن، نیروهای اسلام گرای افراطی داخلی و مداخله‌گران منطقه‌ای در دو کشور همسایه ما- ایران و عربستان سعودی- شعارهای درست و معقول مردم ما را برای یک زندگی سیاسی و اجتماعی بهتر ربودند و وارونه کردند، و آتش تفرقه و فرقه‌گرایی را دامن زدند. دقیقاً از بازی ننگین نیروهای سیاسی اسلام گرا در هر دو فرقه [شیعه و سنّی] صحبت می‌کنیم، که در آن شیعه، با یک نگرش نفی‌گرایانه بی‌معنی، به طور غیرواقع‌بینانه‌ای در رویای استقرار یک رژیم نیمه ولایت فقیهی است! چنین طرحی نه فقط ارتجاعی (فاشیستی اسلامی) است، بلکه به دلیل توازن نیروها در منطقه و جهان، هیچ بختی برای تحقق ندارد. در همین احوال، نیروهای سنّی با بخش‌های افراطی رژیم حاکم همکاری می‌کنند، که موجب ترغیب حکومت به کاربرد زور و سرکوب بیشتر به ضد معترضان و مخالفان شده است. به همین دلیل متأسفانه جامعه اکنون به دو بخش فرقه‌گرا تقسیم شده است، و ترفند کهنه امپریالیست‌ها و مرتجعان محلی و منطقه‌ای که ”تفرقه بینداز و حکومت کن“، به رذیلانه‌ترین شیوه اجرا می‌شود. می‌توانم بگویم که فعلاً دشمن مشترک در اجرای مقصودش موفق شده است. واقعیت تلخ این است که پیکاری که در پیش روی نیروهای ترقی‌خواه است، بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر شده است. البته به برکت موج نوین ”بهار عرب“ که اکنون همه کشورهای عرب را در بر گرفته است، باید به آینده خوش‌بین بود. بر همه روشن است که حزب ما، ”جبهه آزادی‌بخش ملی بحرین“، هرگز نقش تاریخی و برادرانه اعضای حزب شما را فراموش نمی‌کند که در سال‌های اولیه دهه پنجاه سده [میلادی] گذشته در بحرین زندگی و کار می‌کردند و به بنیادگذاری نخستین حزب سیاسی در بحرین، حزب ما، در سال ۱۹۵۵ یاری رساندند.
رفقا، دوستان،
در پایان، خوش وقتم که در این لحظه تاریخی حزب بزرگ شما، پیشاهنگ مردم شجاع ایران، شرکت می‌کنم. صمیمانه امیدوارم که همگی بتوانیم هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را در تهران جشن بگیریم، و تا آن موقع اسلام گرایی، ارتجاع، و استبداد در کشور شما شکست خورده و رژیم خودکامه ولایت فقیه فروپاشیده باشد.
سرنگون باد رژیم ولایت فقیه!
زنده باد حزب توده ایران! زنده باد انترناسیونالیسم!
با احترام،
حیدر عبدالله، مسئول روابط بین‌المللی، جبهه آزادی‌بخش ملی بحرین

پیام شادباش حزب کمونیست پاکستان

به کمیته مرکزی حزب توده ایران
رفقای گرامی،
درودهای رفیقانه این جانب و کمیته مرکزی حزب کمونیست پاکستان را به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران بپذیرید. پیکار قهرمانانه حزب توده ایران در راه صلح، استقلال، دموکراسی و سوسیالیسم در ایران به‌حق نه تنها مورد احترام و تقدیر مردم ایران است، بلکه همه آنانی که در راه این آرمان‌های شرافتمندانه در سرزمین‌های خود مبارزه می‌کنند برای آن احترام و ارزش قائلند. تحلیل پویایی اوضاع سیاسی جهان از سوی حزب توده ایران همیشه به شناخت ما از اوضاع یاری رسانده است. حزب کمونیست پاکستان مبارزه حزب توده ایران را از نزدیک دنبال خواهد کرد و مترصد آن خواهد بود، صرفاً به این دلیل ساده که امپریالیسم جهانی نقشه مشترکی برای منطقه ما دارد، و همین امر است که نیروهای کمونیست اصیل پاکستان، ایران، افغانستان و هندوستان را به یکدیگر نزدیک می‌کند تا از آرا و اندیشه‌های یکدیگر بهره‌مند شوند و زمینه مشترکی برای فعالیت پی ریزند.
حزب کمونیست پاکستان از نقش حزب توده ایران در بسیج توده‌ها در پیکار تاریخی برای ملی کردن صنعت نفت در دوران دکتر مصدق در دهه ۵۰ [سده میلادی گذشته] به‌خوبی آگاه است. سهم و نقشی که حزب توده ایران در سرنگون کردن نوکر امپریالیسم، محمدرضا شاه، داشت هنوز از یاد ما نرفته است. حق‌ناشناسی رهبری مذهب‌سالار کنونی و اعمال وحشیانه‌ترین خشونت‌ها از سوی آن برای حذف جسمانی نه فقط رفقای حزبی، بلکه مردم بی‌گناهی که اندک تماس و پیوندی با حزب داشتند، را ‌به‌خوبی به یاد داریم. آن برخورد مزوّرانه دین‌سالاران باید درسی باشد برای آنانی که در پی یافتن عنصر ضدامپریالیستی در عملکرد اینانند. رهبری حزب توده ایران، به اقتضای کار دشواری که به پیش می‌برد، از جمله در زمینه بسیج کارگران در راه ایجاد سندیکاها و سازمان دادن دیگر بخش‌های جامعه بر ضد امپریالیسم جهانی و نوکران محلی آن که در پشت نقاب نوگرایی یا مذهب پنهان شده‌اند، شایان مُنتهای تقدیر و احترام است. بار دیگر مناسبت تاریخی هفتاد سالگی حزب توده ایران را به حزب شما شادباش می‌گویم.
با احترام رفیقانه، امداد قاضی
دبیرکل حزب کمونیست پاکستان

پیام شادباش حزب کمونیست مجارستان

به کمیته مرکزی حزب توده ایران
بوداپست، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱

رفقای گرامی،
از سوی حزب کارگران کمونیست مجارستان، به مناسبت ۷۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران بهترین آرزوها را برای شما داریم.
ما برای مسیر تاریخی که حزب شما طی کرده است احترام زیادی قائلیم. حزب توده ایران همواره نماینده و مدافع منافع کارگران و دیگر زحمتکشان ایران بوده است. پیکار شما سهم بزرگی در دموکراتیزه کردن ایران و رشد و توسعه جامعه ایران داشته است. امروزه شما در شرایط دشواری به مبارزه ادامه می‌دهید. ما تردیدی نداریم که شما مسیر درستی را در پیش گرفته‌اید و مبارزه شما به شکل‌گیری ایرانی دموکراتیک و رشدیافته منجر خواهد شد که در آن همه زحمتکشان زندگی شایسته‌ای خواهند داشت.ما همبستگی خود را با شما اعلام می‌کنیم. شما در مبارزه‌تان در راه آینده‌ای بهتر و برای ایرانی دموکراتیک و شکوفا می‌توانید روی حمایت حزب ما حساب کنید.
ما در مجارستان به مبارزه‌مان علیه سرمایه‌داری و برای برقراری یک جامعه نوین اشتراکی ادامه می‌دهیم.
حزب ما همبستگی تام و تمام خود را با شما اعلام می‌کند و در راه اعتلای روابط سنتی بین حزب کارگران کمونیست مجارستان و حزب توده ایران می‌کوشد.
با احترام،
دکتر گیولا تورمر، صدر حزب کارگران کمونیست مجارستان

به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا