مسایل بین‌المللی

مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق عبدلعزیز مساعودی، عضو رهبری جنبش ”التجدید“ تونس

روز پنج شنبه 27 اکتبر اولین انتخابات سراسری در تونس در دوره، پس از سرنگونی حکومت دیکتاتوری زین عابدین بن علی برگزار شد. به گزارش رسانه های جهان حزب اسلامگرای ”نهضت“ با تصاحب 90 کرسی از 217 کرسی پارلمانی در این انتخابات پیروز شد. نامه مردم در رابطه با شرایط برگزاری این انتخابات و نتایج آن در رابطه با نیروهای چپ تونس، مصاحبه ای با رفیق ”عبدلغزیز مساعودی“، عضو هیئت سیاسی و مسئول شعبه روابط بین المللی ”جنبش اتجدید“ انجام داده است، که مشروح آن در ادامه منتشر می شود.
نامه مردم: رفیق گرامی در مصاحبه‌یی که در هفته‌های اول پیروزی جنبش مردم تونس با شما داشتیم، در رابطه با شرایطی که به جنبش قدرتمند مردم منجر شد، در باره نیروهای شرکت کننده در جنبش ضد دیکتاتوری و نقش نیروهای مترقی واز جمله جنبش “التجدید“ صحبت کردیم. ۹ ماه پس از پیروزی جنبش مردم در رابطه با دستاوردهای جنبش مردمی برای خوانندگان ما بگوئید. آیا زحمتکشان و کارگران از دستاوردهای جنبش و سر نگونی دیکتاتور راضی اند؟

رفیق مساعودی: ۹ ماه پس از انقلاب ۱۴ ژانویه، مردم تونس در شرایطی دشوار توانستند با مبارزه‌یی سخت ورویارویی با نیروهای ضد انقلاب به بسیاری از هدف‌ها و خواسته‌های بر حقشان که طرد دیکتاتوری و گسترش عدالت بود دست یابند. حزب حاکم قبلی (ار سی دی) منحل شد، تعدادی از سران و مسئولانی که در فساد ورشوه خواری وسوءِ استفاده از قدرت دست داشتند از طرف دادگستری مورد تعقیب قرار گرفتند و در انتظار محاکمه به زندان افتادند. اعضای خانواده دیکتاتور مخلوع وهمچنین دارودسته همسرش به دلیل ارتکاب جرم‌های بزرگ در زندان‌اند. این دادرسی‌ها همچنین مسئولان عالی رتبه دولت و دستگاه اداری که در راستای منافع شخصی و نیز منافع نزدیکان دیکتاتور عمل کرده‌اند را دربر می‌گیرد. دادگاه موقت باید به اعمال همه کسانی که مرتکب جرایم سنگین خلاف قانون و خلاف وظیفه‌شان شده‌اند نیز رسیدگی کند.
دولت موقت در خواست باز گرداندن دارائی‌های منقول وغیر منقول حاکمان سابق، که به چندین میلیون دلار برآورد می‌شود و باید به خزانه دولت وارزیز گردد، را تهیه کرده و این امر مورد پشتیبانی چندین دولت اروپائی و بنیادهای مالی بین المللی نیز قرار گرفته است. در مورد مسائل اقتصادی، به دلیل عدم ثبات سیاسی، عملیات خرابکارانه، و تعطیل کردن موسسه‌های اقتصادی همراه با باز گشت ده‌ها هزار کارگر تونسی از لیبی، پس از آغاز انقلاب در این کشور همسایه، اوضاع به شکل محسوسی سخت‌تر شده است.
تعداد بیکاران حدود%۵۰ افزایش یافته واین مسئله شرایط زندگی طبقه‌های محروم را به مراتب وخیم‌تر از قبل کرده است.
دولت موقت به دلیل نداشتن مشروعیت کافی، امکان گرفتن تصمیم‌های موثر برای بهبود این اوضاع را نیافت. با این وجود، باید به موارد افزایش استخدام کارمندان دولت، و جلب رضایت بسیاری از مزد بگیران که دست به اعتصاب و تظاهرات مکرر به منظور بیان خواسته‌هایشان زده بودند نیز اشاره کرد. در مورد برنامه سیاسی کارهای زیادی در مسیر هدف‌های انقلاب انجام شده است: برقراری آزادی برای انجمن‌ها، سازمان‌های سیاسی واجتماعی، آزادی بیان، آزادی تظاهرات، آزادی رسانه‌های همگانی، انحلال بنیادهای قانون گذاری رژیم گذشته (پارلمان، مجلس مشاوران) و به‌خصوص تدارک تهیه قانون انتخاباتی برای انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی و بنیادِ یک نهاد عالی مستقل مجری انتخابات که قبلا از سوی وزارت کشور انجام می‌شد.
نامه مردم: روز یکشنبه انتخابات مجلس موسسان برگزار شد. در این انتخابات حزب “نهضت“، بالا‌ترین آراء را به‌دست آورد. نتیجه انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا نیروهای اسلام گرا کنترل سیاسی را به‌دست خواهند گرفت؟ به‌طور خلاصه، سیاست‌های عمده نیروهای اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رفیق مساعودی: انتخابات در شرایط نسبتاً مناسبی در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱انجام پذیرفت، اگر چه باید انحراف‌های قابل تاسفی که به‌خصوص از طرف حزب “نهضت“ مشاهده شده است را یاد آوری کرد از قبیل استفاده از مذهب و مرکز‌های مذهبی، بدون هیچ گذشت ومراعات اصول اولیه برای تبلیغات انتخاباتی، خرید رای، سوءِ استفاده از فعالیت‌های خیر خواهانه برای به‌دست آوردن منافع سیاسی، وجز این‌ها، به منظور کشاندن رای دهندگان به پای صندوق های رای به سود کاندیدا‌های شان. بدین طریق حزب “نهضت“ توانست رای بالائی به‌دست آورد (حدود ۴۰٪) ومقام اول را کسب کند.
نامه مردم: نتایج ودستاوردهای کارزار انتخاباتی نیروهای چپ و مترقی در این انتخابات چه بود؟ آیا آن‌ها توانستند نمایندگانی به مجلس موسسان بفرستند؟
رفیق مساعودی: نیروهای دمکراتیک و پیشرو که در صف‌های پراکنده، وهر یک با برنامه ویژه خود، شرکت کره بودند، نتایجی بس کمتر از آنچه انتظار می‌رفت، و نیز نسبت به طرفداران شان در جامعه، به‌دست آوردند. جنبش ما، “التجدید“، از‌‌ همان ابتدا پیشنهاد اتحاد نیروهای پیشرو را به‌منظور جلوگیری از اقدام‌های ضد انقلاب ونیروهای واپس گرا و پیروزی هدف‌ها وارزش‌ها وآرمان‌های انقلاب، مطرح کرد. ۳ حزب کوچک و ۵ انجمن متشکل از شهروندان و تعدادی از شخصیت‌های مستقل به جنبش “التجدید“ پیوستند و قطب دمکراتیک ونوگرا (پی دی‌ام)، یگانه اتحاد چپ، را تشکیل دادند. این اتحادیه در نتیجه فعالیت‌های انتخاباتی پر تحرک، به موفقیت‌هائی در ۵ ناحیه تونس بزرگ نائل شد و۴ کرسی مجلس موسسان را به‌دست آورد. بخش بزرگی از نخبگان روشنفکر (هنرمندان، ادیبان، پزشکان) از (پی دی‌ام) پشتیبانی کردند. متاسفانه برخی مسائل، نمود وحضور ما را در کارزار انتخاباتی محدود کرد: همچون تاخیر در تاسیس (پی دی‌ام)، ستیزه جوئی اسلام گرایان با جهت گیری وبرنامه ما (تا آنجا که آن‌ها کاندیداهای ما را ”بی‌دین“ خواندند)، و ضعف امکانات و تجهیزات مورد نیاز، برعکس تشکل‌های سیاسی بزرگ. ولی این عدم موفقیت، مجموعه دمکرات‌ها و پیشرو‌ها را در بر می‌گیرد که کمتر از نیمی از کرسی‌های مجلس موسسان را نصیب خود کردند.
نامه مردم: تحولات آینده را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
رفیق مساعودی: خلاصه اینکه، حزب “نهضت“ از این انتخابات به عنوان اولین نیروی سیاسی بیرون آمد، و حزب دیگری با مرام اسلامی، و این بار با گفتمانی کاملا مردم فریبانه، در مقام دوم قرار گرفت. تعداد کرسی‌ها به حزب “نهضت“ اجازه نمی‌دهد که به تنهائی حکومت کند. زیر فشار نیروهای دمکراتیک و نوگرا، به ویژه (پی دی‌ام)، حزب “نهضت“ در حال حاضر گفتمانی معتدل وآزاد اندیش دارد، با ادعای اینکه حزبی است نوگرا، هر گونه عزم بازگشت از دست آوردهای نوگرایانه در تونس را نفی می‌کند، به ویژه خصوصیت غیر مذهبی بودنِ دولت و احترام به منزلتِ فرد در تونس، که از مترقی‌ترین قوانین در بین کشورهای عرب ومسلمان جهان به‌شمار می‌رود. ولی باید هشیار بود، زیرا رهبران حزب “نهضت“ به گفتاردوگانه وعمل‌گرا بودن معروفند، و این مختصه‌ها آنان را وادار می‌کند تا بادر نظر گرفتن تناسب قوا وارد عمل شوند.
امروز نیروهای دمکراتیک وپیشرو باید متوجه شوند که هیچ راهی وجود ندارد ‌به‌جز وسیع‌ترین اتحاد، وتجهیز طبقه‌ها و قشرهای جامعه به‌منظور رویارویی با هر گونه تمایل در جهت به زیر سوال بردنِ دستاوردهای مردم و برای قرار دادن کشور در مسیر پیشرفت دمکراتیک و مترقی و وفادار به اصول وارزش‌های بنیادی انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ برای آزادی و منزلتِ انسانی.

به نقل از نامه مردم، شماره 881، 16 آبان ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا