جوانان و دانشجویان

هجدهمین کنگره “فدراسیونِ جهانیِ جوانان دموکرات“ همبستگیِ ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“، با مردم و جوانانِ ایران!


فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“و ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“همبستگیِ خود را با مردم و جوانان ایران اعلام می‌کنند. ما از خطرهای نگران‌کننده در شرایطی بس پیچیده که شما با آن روبه‌رو هستید و نیز دشواری‌هایی که از خارج و داخل در بنایِ آینده‌‌یی همراه با صلح، همبستگی، و عدالت اجتماعی با آن‌ها مواجه‌اید مطلعیم،

هجدهمین کنگره فدراسیونِ جهانیِ جوانان دموکرات (”ف. ج. ج. د“)، در سومین هفته آبان ماه، در شهر لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار گردید. در طول چهار روز بحث‌های کنگره فدراسیون جوانان ترقی خواه و کمونیست جهان – که هر ۴ سال یک بار برگزار می‌شود – نمایندگان ۸۲ “سازمان جوانان“از کشورهای مختلف جهان، به دقت و با حساسیتی خاص تمامی عرصه‌های زندگی فدراسیون را مورد بحث و بررسی قرار دادند، و اسناد، گزارش‌ها، و قطعنامه‌های کنگره را به تصویب رساندند. این اجلاس بین‌المللی و با اهمیت جوانان کمونیست و دموکرات، بار دیگر، هویتِ ضد امپریالیستیِ “فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“را مورد تائید و تاکید قرار داد، و بر مبارزه جوانان در کنار و همدوشِ کارگران در هر کشور، در حکم تنها راه سرنگون کردن نظم مسلط امپریالیستی جهان، تاکید ورزید. در انتخاباتی به منظور تعیین رهبریِ دوره آتی فعالیت‌های ”ف. ج. ج. د“، “سازمان جوانان پرتغال“که مدت ۸ سال هدایت فعالیت‌های فدراسیون را به عهده داشته است، طبق اساسنامه که حداکثر مدت تصدی کرسی‌های رهبری را دو دوره چهار ساله تعیین کرده است، جای خود را به رفقای کمونیست قبرسی داد. هجدهمین کنگره ”ف. ج. ج. د“، رفیق “دیمیتریس پالمیریس“، عضو رهبریِ ”ادون“(سازمان جوانان مترقی قبرس) را به سمت رئیس (پرزیدنت)، و رفیق “هنوی سانچز“، نماینده “اتحادیه جوانان کمونیست کوبا“، را به سمت دبیرکل ”فدراسیون”] “ف. ج. ج. د”]، انتخاب کرد.
در پایانِ کنگره، ”نامه مردم“با رفیق ”کارینا کاسترو“، مسئول هیئت اجرائیه ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“، سازمانی که میزبانی این کنگره موفق را به عهده داشت، مصاحبه کوتاهی انجام داد. متن این مصاحبه را در زیر می‌خوانید.
* * *
نامه مردم: اخیراً کنگره ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“در لیسبون برگزار گردید. ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“میزبان این اجلاس بود. برای شما نکته‌های برجستۀ این اجلاس کدام‌ها بودند؟
کارینا کاسترو: اجلاس در کلیت خود موفقیت بزرگی بود. برای ما مهم‌ترین نکته آن بود که ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“ازآن تحکیم یافته‌تر بیرون آمد و همه چیز به خوبی برگزار گردید وهمه نمایندگان شرکت کننده در کنگره از موقعیتی که ما توانستیم مهیا سازیم خشنود بودند. هرچند ما در قدرت[دولتی] نیستیم، اما توانستیم نشان دهیم که در پرتغال، چون بسیاری نقاط دیگر در جهان، جنبش ضدامپریالیستی توان آن را دارد که واقعه‌‌یی بزرگ را ترتیب دهد؛ و دیگر اینکه رفقای ما از این اجلاس چه توانستند بیاموزند برای ما بسیار پراهمیت است. کمتر پیش می‌آید که سازمان ما بتواند با بیش از ۱۰۰ سازمان جهانی در پیوندی نزدیک قرار گیرد! اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین نکته‌های برجسته اجلاس را انتخاب کنیم، این نکته مراسم پایانی اجلاس است که دربردارنده برنامه های گسترده سیاسی و فرهنگی همراه با سخنرانی‌های رهبر جدید ”فدراسیون“، ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“، و دبیر کل حزب ما بود.
نامه مردم: در این اجلاس چند سازمان جوانان حضور داشتند؟ پوشش جغرافیایی (از جهت قاره‌ای و منطقه‌ای) چگونه بود؟
کارینا کاسترو: در کل ۸۲ عضو فدراسیون جهانی جوانان دمکرات به علاوه دو سازمان دوست و دو سازمان بین المللی (”شورای جهانی صلح“و ”فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری“) حضور داشتند. این سازمان‌ها از آفریقا، آسیا، اروپا، خاورمیانه و آمریکای شمالی و جنوبی به این اجلاس آمده بودند.
نامه مردم: مهم‌ترین جمع‌بندیِ اجلاس در مورد اثرگذاریِ بحران کنونی اقتصادی جهان در زندگی جوانان چه بود؟ در این شرایط، عرصه‌های عمده مبارزه جوانان دنیا کدامند؟
کارینا کاسترو: به طور خلاصه، مهم‌ترین جمع بندی آن بود که، این بحرانِ نظام – نظام سرمایه داری – است و مردم باید با مقاومت آن را به شکست بکشانند، تا بتوانند از دشوارتر شدنِ شرایط زندگی خود، که طبقه‌های حاکم بر مردم و به ویژه بر جوانان تحمیل می‌کنند، چیره گردند. اجلاس خاطر نشان کرد که برآمدِ مشترکِ بحران در کل، بهره‌کشیِ سرتاسریِ افزون‌تر از کارگران، و نابودیِ حقوق اجتماعی مردم به طور عموم و جوانان به طور ویژه است. روشن است که تنها با مبارزه سازمان یافته در محل کار و مدرسه و دانشگاه است که می‌توان  به پیروزی دست یافت و امپریالیسم را شکست داد، که این نکته ما را به مسئلۀ عمده‌یی رهنمون می‌شود، و آن اینست که، بیش از همیشه مهم است که مبارزه جوانان ادامه یابد و ژرف‌تر گردد، که این تنها راهی است که در برابر ما قرار دارد!
نامه مردم: ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“ ریاست ”فدراسیون“ را تا اجلاس ۲۰۱۱[اجلاس کنونی] بر عهده داشت که آن را به ”سازمان جوانان متحد دمکرات قبرس“ واگذار کرد. دست‌آوردهای عمده ”فدراسیون“ در بین دو اجلاس چه بوده است؟
کارینا کاسترو: ما بر آنیم که فعالیت ”فدراسیون بین المللی جوانان دمکرات“در سال‌های اخیر بهبود یافته است. بیان آن در چند کلمه دشوار است، اما اگر یک عرصه را انتخاب کنیم، بهبودِ کارِ جمعی در درون ”فدراسیون“ بدان نام می‌دهیم. ما این را در نظر می‌گیریم، چه نه تنها از زمان اجلاس پیشین تاکنون، بلکه در طول ۱۲ سال گذشته، بر تعداد سازمان‌های شرکت کننده در ”فدراسیون“افزوده شده است، که به معنای آن است که سازمان‌های بیشتری در جلسه‌ها شرکت کرده‌اند و وظیفه‌های روزمره را بر دوش گرفته‌اند و تنها همین هم می‌تواند خوشایند باشد، چرا که دامنه کار ما را گسترده‌تر و ”فدراسیون“را قدرتمندتر می‌سازد.
نامه مردم: تغییرهای عمده در ساختار و سیاست‌های ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“که به تصویب اجلاس رسیدند کدامند؟
کارینا کاسترو: رهبری، به ویژه نمایندگان در بوداپست (اعضای کمیته مرکزی) تغییر یافته‌اند، و رئیس و نائب رئیس جدیدی انتخاب شده اند. همین طور سازمان‌هایی که دارای مسئولیت‌اند نمایندگان‌شان تغییر یافته‌اند. در مورد سیاست‌ها دشوار است که از تغییرهای قابل توجه‌ای سخن گفته شود. البته تحلیل شرایط (اجلاس گذشته ۴ سال پیش برگزار شده بود) روزامد شد، و با ”فدراسیون“ی نیرومندتر تحلیل عمیق‌تری امکان‌پذیر است. اما در ماهیتِ ساختار تغییر مهمی صورت نگرفت: ادامه مقابله با امپریالیسم به عنوان دشمن درجه یک جوانان در سرتاسر جهان.
نامه مردم: لطفاً کمی در مورد رهبری جدید ”فدراسیون“و برنامه‌شان برای دوره پیش‌ِ رو صحبت کنید.
کارینا کاسترو: چون همیشه رهبری جدید ”فدراسیون“، به ویژه سازمان‌هایی که برای نمایندگی تمام وقت در ”کمیته مرکزی“و ”دفتر مرکزی“انتخاب می‌شوند باید برنامه عمل به مصوبه در اجلاس را دنبال کنند، دشوار است که به نمایندگی از آنان صحبت کنیم و بگوییم که دقیقأ چه صورت خواهد گرفت، اما به طور یقین کوشش‌های بسیاری در پیاده کردن برنامه‌های موضوعی (در مورد کارگران جوان، برضدِ نظامی‌گری، پیرامون حق محیط و آب همگانی) به کار بسته خواهد شد، که تصمیم به انجام آن‌ها در طول ۴ سال آینده گرفته شده است. همچنین به فعالیت‌ها در هر ناحیه جداگانه حتماً توجه خواهد شد (مثلأ اروپا و آمریکای شمالی جلسه‌‌یی منطقه‌ای در اواخر فوریه خواهند داشت) و سازمان‌دهیِ برنامه‌های جهانی گسترده‌ای چون هجدمین ”فستیوال جوانان و دانشجویان“پیگیری خواهد شد.
نامه مردم: همان گونه که اطلاع دارید، در سرتاسر دنیا امپریالیست‌ها و دولت‌های ارتجاعی حمله‌های ددمنشانه‌ای را به حقوق مستمندان و محرومان آغاز کرده‌اند و حقوق دمکراتیک را هدف قرار داده‌اند. جوانان و دانشجویان دانشگاه‌ها هدف عمده این حمله‌ها هستند. آیا اجلاس لیسبون دفاع از این حقوق و آزادی‌ها را به بحث گذاشت؟
کارینا کاسترو: بله، و طبیعتاً این موضوع همواره موضوع روز است. یکی از پایه‌های بهره‌کشی از کارگران و جوانان همیشه حمله به حقوق دمکراتیک و آزادی‌ها بوده است. روشن است – و اکنون به خاطر بحران بیشتر از همیشه – که تهاجم‌ها با حقوق دمکراتیک هم‌خوانی ندارند، بنابراین به گونه‌ای طبیعی است که این حمله‌ها، چه با سرکوب مستقیم مانند دستگیری، کشتن، پیگرد، تهدید، یورش به فعالان و چه غیرمستقیم مانند جلوگیری و یا دخالت در راهکارهای مشارکتِ مردمی و سازمان‌یابیِ دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری و جز این‌ها، تشدید گردند. در این مورد مصوبۀ اجلاس، هم در تحلیل و هم در نیاز به ادامۀ محکوم کردن این حمله‌ها و مبارزه با آن‌ها صراحت دارد، که در بسیاری از موردها ممکن است صرفاً به‌کارگیری همان حقوقی باشد که از ما دریغ می‌دارند، و نشان‌دهنده این می‌تواند باشد که ما از هیچ تمهیدی نمی‌هراسیم و اینکه بدون توجه به ترفندهای امپریالیسم برای خفه کردن ندای مردم، سرانجام پیروزی با ما خواهد بود.
نامه مردم: تصمیم اجلاس در مورد دیدگاه راهبردی در فعالیت ”فدراسیون“در دوره آتی چه بود؟
کارینا کاسترو: همان طور که قبلاً صحبت شد، هدفی که بنا کردیم ادامۀ مبارزه است، همیشه و در همه جا. با حمله‌هایی که ما هدف آنیم ، این حتی یک گزینه هم نیست بلکه نیازِ زمان است. صلح، دگرگونیِ اجتماعی، و همبستگیِ بین‌المللی، سه هدفِ اصلی‌یی اند که ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“بر اساس آن‌ها بنا شده است، و به طور یقین در سال‌های پیشِ رو جنبش‌های اعتراضی بسیاری را در حمایت از مبارزات مردم و جوانان تمامی جهان با همه شکل‌های استبداد، دیکتاتوری، و بی‌عدالتی سازمان خواهد داد.
نامه مردم: در پایان، آیا برای جوانان و دانشجویان ایرانی که در دشوارترین شرایط برایِ صلح، ضدِ تهدید دخالت امپریالیستی، دربرابرِ دیکتاتوری، و در راهِ دمکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند، پیامی دارید؟
کارینا کاسترو: همان طوری که در اجلاس به تصویب رسیده است، ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“و ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“همبستگیِ خود را با مردم و جوانان ایران اعلام می‌کنند. ما از خطرهای نگران‌کننده در شرایطی بس پیچیده که شما با آن روبه‌رو هستید و نیز دشواری‌هایی که از خارج و داخل در بنایِ آینده‌‌یی همراه با صلح، همبستگی، و عدالت اجتماعی با آن‌ها مواجه‌اید مطلعیم، اما اطمینان داریم که جوانان و مردم ایران پیروز خواهند شد. در پرتغال، ما هم به نوبه خود به مبارزه ادامه می‌دهیم تا کشوری بسازیم که بتواند زندگی آبرومندی را برای مردمش تأمین کند و خود را از همکاری با قدرت‌های امپریالیستی برهاند. اتحادِ ما، پیروزیِ ماست!

به نقل از نامه مردم، شماره 883، 14 آذرماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا