مسایل سیاسی روز

شادباش نوروزی کمیته مرکزی حزب توده ایران

هم میهنان گرامی!
کمیته مرکزی حزب توده ایران فرا رسیدن نوروز را به همه شما تبریک می گوید و برای میهن مان سالی عاری از جنگ و تحریم های مخرب اقتصادی، سالی عاری از محرومیت شدید و فقر و سالی سر شار از موفقیت در راه طرد بختک استبداد ولایتی آرزومندست. گرامی داشت فرا رسیدن نوروز، آغاز بهار و نو شدن طبعیت، سنت کهن و خجسته ایرانیان بوده و هست و با همه تلاش های سران تاریک اندیش رژیم ولایت فقیه برای جانشینی این سنت خجسته با اعیاد مذهبی، مردم میهن ما همچنان به استقبال نوروز می روند و به یاد دارند که جشن نوروز در عین حال نماد تاریخی پیروزی روشنی بر تاریکی و پیروزی زحمتکشان و ”کاوه“ های آهنگر بر ”ضحاک“ های زمان است.
میهن ما در شرایطی به استقبال آغاز سال 1391 می رود که بحران شدید اقتصادی و خطر جدی ماجراجویی های نظامی کشور ما را تهدید می کند. ادامه سیاست های مخرب اقتصادی که در چارچوب منافع کلان سرمایه داران کشور تنظیم و اجرا می گردد، سقوط بخش تولیدی کشور در مقابل رشد بی سابقه و حاکم شدن روابط دلالی، انگلی و فاسد بر اقتصاد کشور، افزایش سطح بیکاری تا میزان 3 میلیون بیکار، تورم فزاینده، و سقوط چشمگیر دستمزدها در مقایسه با رشد تورم، بخش بزرگی از هم میهنان ما را به سمت محرومیت و فقر شدید رانده است و جامعه دست به گریبان عواقب ناگوار ناهنجاری های اجتماعی ناشی از این سیاست های مخرب رژیم است.

هم میهنان گرامی!
نزدیک به سه سال از اعتراضات گسترده شما بر ضد کودتای انتخاباتی ولی فقیه و فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی و لگدمال شده میلیون ها رای ریخته شده به صندوق ها می گذرد. حذف بخش وسیعی از رهبران پیشین جمهوری اسلامی و زندانی بودن آنها، در جریان سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی، در کنار محاصره امنیتی خانه و دفاتر اکثریت مطلق ”مراجع تقلید“ در قم و شهرهای دیگر، کنار زدن هاشمی رفسنجانی از حاکمیت، که در گذشته نه چندان دوری ”عمود خیمه نظام“ بود و انحصار بیش از پیش حاکمیت سیاسی در دست گروه کوچکی از تاریک اندیشان و مزدوران ولی فقیه بیش از پیش نشانگر محدود شدن پایگاه سیاسی-اجتماعی رژیم و بحران عمیقی است که رژیم با آن دست به گریبان است. رسوایی دستگاه ماشین رای رژیم در جریان شوی ”انتخابات“ مجلس نهم و خودداری اکثریت مردم از شرکت در این انتخابات با وجود همه تهدید ها و حتی التماس بخشی از سران ارتجاع نشان داد که رژیم حاکم بدون پشتوانه مردمی و تنها با اتکاء به زور سرنیزه و سرکوب است که می تواند به حیات مخرب و خانمانسوز خود ادامه دهد.
افزون بر بحران همه جانبه داخلی سیاست های ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، میهن ما را به لبه خطرناک پرتگاه ماجراجویی نظامی و دخالت آشکار و گسترده کشورهای امپریالیستی، در امور داخلی میهن ما رانده است. مردم ما در سال های اخیر به دفعات شاهد بوده اند که چگونه رژیم ولایت فقیه بی توجه به منافع ملی میهن و برای تخفیف بحران های داخلی خود به ماجراجویی های خطرناک بین المللی دست زده است. استفاده از بهانه ”خطر خارجی“ برای سرکوب هرگونه اعتراض داخلی و پاکسازی گسترده نیروهای دگراندیش سیاست آشنای نیروهای ارتجاعی میهن ما در سال های اخیر بوده و مردم ما دیگر فریب شعارهای دروغین ”ضد استکباری“ و ”ضد امپریالیستی“ تاریک اندیشان حاکم را نخواهند خورد. وجود ده ها میلیارد دلار قرار داد اقتصادی-تجاری با شرکت های فراملی امپریالیستی، اعمال سیاست های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سرکوب خشن حقوق و آزادی های دموکراتیک طبقه کارگر و زحمتکشان میهن در کنار سرکوب وحشیانه حقوق زنان معیار واقعی شناخت ماهیت رژیمی است که فاحعه کنونی را برای کشور ما پدید آورده است.

هم میهنان گرامی!
ما همراه با شما سال 1391 را با نگرانی های عمیق درباره سرنوشت میهن مان آغاز می کنیم. حزب ما در ماه های اخیر ضمن محکوم کردن تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی کشورهای امپریالیستی، که اثرات مخرب آن را بیش از پیش مردم عادی و زحمتکش احساس می کنند، همچنین هشدار داده ایم که هرگونه ماجراجویی نظامی در منطقه خلیج فارس عواقب فاجعه باری برای میهن ما به همراه خواهد داشت. ثمره هشت سال اشغال و دخالت نظامی خونین امپریالیسم در عراق، کشتار صدها هزار انسان بی گناه و تخریب اقتصادی-اجتماعی و بی ثبایی سیاسی این کشور بهترین نمونه فاجعه دخالت امپریالیسم در امور کشورهاست. از این رو مخالفت و مقابله با دخالت امپریالیسم در امور داخلی میهن ما وظیفه مهم و درنگ ناپذیری است در مقابل همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور. مبارزه برای رهایی از بندهای استبداد قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه و استقرار حق حاکمیت مردم وظیفه و امری است برای مردم و نیروهای مردمی کشور ما و نه هیچ نیروی خارجی. تجربه سال های اخیر نشان داده است که نیروهای اجتماعی با عمل مشترک و سازمان یافته می توانند ارتجاع حاکم را به عقب نشینی وادار کنند.
کمیته مرکزی حزب توده ایران با شادباش فرا رسیدن نوروز و سال 1391، امیدوار است که سال نو سال موفقیت های جنبش مردمی در عقب زدن ارتجاع حاکم و گشایش راه به سمت اصلاحات و تحولات مهم در عرصه طرد استبداد و تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی باشد.

کمیته مرکزی حزب توده ایران،
22 اسفندماه 1390

به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا